Varhaiskasvatuksen toimipisteet

Rautalammilla on lapsille tarjolla päiväkotihoitoa ja perhepäivähoitoa. Vuorohoito onnistuu Pentinpellon päiväkodissa.

Kaikissa yksiköissä toimitaan Rautalammin kunnan varhaiskasvatussuunnitelman mukaisesti ja jokaiselle lapselle laaditaan henkilökohtainen varhaiskasvatussuunnitelma. Lisätietoja eri vaihtoehdoista antavat:

Päiväkotihoito Rautalammilla

Päiväkotihoito on ryhmissä järjestettävää varhaiskasvatusta. Ryhmien koot vaihtelevat lasten iän mukaan. Rautalammin keskustassa, samassa pihapiirissä Matti Lohen koulun kanssa toimii Pentinpellon päiväkoti, joka on tarkoitettu alle 6-vuotiaille lapsille. 

Pentinpellon päiväkoti

Rautalammin keskustassa, samassa pihapiirissä Matti Lohen koulun kanssa toimii Pentinpellon päiväkoti, joka on tarkoitettu alle 6-vuotiaille lapsille. Pentinpelto on vuorohoitoyksikkö, jossa toimii kaksi ryhmää. Alakerrassa alle 3-vuotiaiden ja yläkerrassa 3-5-vuotiaiden ryhmä. 

Ilta- ja viikonloppuhoitoa järjestetään niiden perheiden lapsille, jotka sitä vanhempien työn tai opiskelun vuoksi tarvitsevat. Mikäli molemmat vanhemmat ovat työn tai opiskelun takia esteellisiä hoitamaan lasta / lapsia, lapsella on oikeus vuorohoitoon. Vuorohoitoa ei voi käyttää perheen vapaa-ajan menoihin tai vanhemman sairausloman aikana. 

Pentinpellon päiväkoti, yläkerta

3-5 vuotiaiden ryhmä

040 352 6920

etunimi.sukunimi@rautalampi.fi

Yksikkö

Varhaiskasvatus ja esiopetus

Toimipaikka

Koulutie 16, 77700 Rautalampi

Henkilökunta Pentinpellon yläkerrassa: 

 • Päiväkodin johtaja ja varhaiskasvatuksen opettaja: Iina Hänninen
 • Varhaiskasvatuksen opettaja: Essi Niiniketo 
 • Varhaiskasvatuksen lastenhoitajat: Virpi Jäntti, Jenna Udd
 • Ryhmäavustaja: Tuula Berg

Pentinpellon päiväkoti, alakerta

alle 3-vuotiaiden ryhmä

0400 269 035

etunimi.sukunimi@rautalampi.fi

Yksikkö

Varhaiskasvatus ja esiopetus

Toimipaikka

Koulutie 16, 77700 Rautalampi

Pentinpellon päiväkodissa järjestetään myös ilta- ja viikonloppuhoitoa niiden perheiden lapsille, jotka sitä vanhempien työn tai opiskelun vuoksi tarvitsevat.

Henkilökunta, alakerta:

 • Varhaiskasvatuksen opettaja: Sinikka Tiitinen  
 • Varhaiskasvatuksen lastenhoitajat: Heli Laitinen, Tuija Udd-Manninen, Emilia Hujanen
 • Päiväkotityöntekijä: Minna Hänninen
 • Päiväkotiavustaja: Vuokko Rautiainen 

Kirjaston kivijalan viskarit ja eskarit

Osa 5-vuotiaista eli viskareista sekä esiopetusryhmä eli eskarit toimivat väistötiloissa Rautalammin kirjaston kivijalassa toimintakautena 2019-2020. 

Esiopetus, Kirjaston Kivijalka

Pekka Seppälä: 040 480 7027 ja Mirja Korhonen: 040 178 7016

040 178 7007

etunimi.sukunimi@rautalampi.fi

Yksikkö

Varhaiskasvatus ja esiopetus

Toimipaikka

Kirjaston kivijalka
Rautalammintie 4

Kirjaston kivijalan esiopetus

Esiopettajat:  Mirja Korhonen ja Pekka Seppälä

Lastenhoitajat: Pirkko Hirvonen ja Anne Vesterinen.

 

Perhepäivähoito Rautalammilla

Perhepäivähoito on kodinomaista, pienessä ryhmässä tapahtuvaa varhaiskasvatusta, jossa korostuvat kodinomaisuus, kiireettömyys ja leikki. 

Rautalammin perhepäivähoidolle on luontevaa ja tärkeää: 

 • huoltajiin luodaan luottamuksellinen suhde  
 • lapsi huomioidaan yksilöllisesti  
 • osallisuus mahdollistuu hyvin 
 • vuorovaikutus- ja kaveritaitoja tuetaan  
 • asioihin puututaan heti  
 • ympäristö on turvallinen ja rutiinit säännöllisiä 
 • liikkuminen eri paikkoihin on helppoa    

 Perhepäivähoitajat

RautalammillPerhepäivähoitaja voi hoitaa omassa kodissaan samanaikaisesti enintään neljää alle kouluikäistä lasta perhepäivähoitajan lapset mukaan lukien, sekä lisäksi yhtä osapäivähoitoa tarvitsevaa esikoululaista tai koululaista.  Kotona työskenteleviä perhepäivähoitajia on  kolme. Perhepäivähoidosta vastaa varhaiskasvatusjohtaja Tiina Puranen. 

Perhepäivähoitaja

Jonna Laitinen

0406503531

jonna.laitinen@rautalampi.fi

Yksikkö

Varhaiskasvatus ja esiopetus

Perhepäivähoitaja

Hanne Laitinen

040 652 7643 

hanne.laitinen@rautalampi.fi

Yksikkö

Varhaiskasvatus ja esiopetus

 

 

  Ryhmäperhepäivähoito Satakieli 

Ryhmäperhepäivähoidossa 2-3 hoitajaa hoitaa samanaikaisesti 8-12 lasta. Rautalammilla ryhmäperhepäivähoito Satakieli toimii uusituissa tiloissa Kerkonjoen koulun yhteydessä 18 kilometrin päässä kirkonkylän keskustasta.

Satakielessä järjestetään esiopetuksen täydentävää varhaiskasvatusta. 

Ryhmäperhepäivähoito Satakieli

040 743 7475

satakieli@rautalampi.fi

Yksikkö

Varhaiskasvatus ja esiopetus

Toimipaikka

Kerkonjoen koulu, Vesannontie 1250, 77930 Kerkonjoensuu

Henkilökunta:

 • Vastaava varhaiskasvatuksen lastenhoitaja: Mira Ahokas (puh. 040-7437 475 )
 • Varhaiskasvatuksen lastenhoitajat: Teija Hänninen ja Marja-Liisa Jetsu

Esiopetus, Kerkonkoski

Ritva Ahola

040 8377936

ritva.ahola@edu.rautalampi.fi

Yksikkö

Kerkonjoen koulu, Varhaiskasvatus ja esiopetus

Toimipaikka

Vesannontie 1250, 77930 Kerkonjoensuu

Kerkonkosken esiopetus toimii lukuvuonna 2021-2022 yhdessä ekaluokkalaisten kanssa.

 

Yksityinen perhepäivähoito 

Rautalammilla toimii tällä hetkellä kaksi yksityistä perhepäivähoitajaa. He toimivat yhteisessä tilassa kirkonkylällä. Yksityiseen perhepäivähoitoon on mahdollista saada palvelurahaa. 

 • Rovastintie 5 as. 1, 77700 Rautalampi 

Varhaiskasvatus painottuu luontoon ja ympäristökasvatukseen. Palveluraha on otettu käyttöön 1.10.2018 alkaen ja sitä haetaan eDaisyn kautta.