Rautalammilla varhaiskasvatusta järjestetään perhepäivähoidossa ryhmäperhepäivähoidossa ja päiväkodeissa perheen tarpeen mukaan.

Esiopetukseen osallistuvan lapsen täydentävää varhaiskasvatusta järjestetään Kirjaston kivijalassa (väliaikaisesti vuosina 2018-2020) sekä Kerkonjoensuun ryhmäperhepäivähoidossa.

Ajankohtaista varhaiskasvatuksessa

Ei tuloksia

Sähköinen asiointi

Rautalammilla varhaiskasvatuksessa käytetään sähköisessä asioinnissa eDaisy– ja DaisyNet-järjestelmiä.
Lisätietoja ja ohjeita sähköiseen asiointiin löydät sivulta Varhaiskasvatuksen lomakkeet ja asiointi

Kirjaudu eDaisyyn

Pääset eDaisyyn myös osoitteessa: https://rautalampi.daisynet.fi/eDaisy

Kirjaudu Daisynetiin

Pääset Daisynetiin myös osoitteessa: https://rautalampi.daisynet.fi/

Mitä on varhaiskasvatus?

Kaikilla alle kouluikäisillä lapsilla on mahdollisuus kunnalliseen varhaiskasvatukseen. Varhaiskasvatuksella tarkoitetaan suunnitelmallista ja tavoitteellista kasvatuksen, opetuksen ja hoidon muodostamaa kokonaisuutta, jossa painottuu erityisesti pedagogiikka. Varhaislapsuus on tärkeä osa elinikäisen kasvun ja oppimisen polkua. Parhaimmillaan varhainen vuorovaikutus ja lapsuusajan kasvuympäristö antavat vahvat juuret ja kantavat siivet elämää varten.  Jatkuvasti tuleekin kysyä, mitä asioita Rautalammilla varhaiskasvatuksessa pidetään tärkeänä ja miten niitä toteutetaan. Miten varhaiskasvatuksen laatua vahvistetaan pedagogisella osaamisella? Miten huoltajien ja lasten osallisuus toteutuu? 

Huoltajien yhtenä tärkeänä toiveena on, että lapsesta välitetään ja hänen ajatuksiaan kuullaan. Lasten toiveena on saada muun muassa syödä, nukkua ja leikkiä kavereiden kanssa. 

Rautalammilla käytetään Lapset puheeksi -menetelmää laadittaessa lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaa. 

Ota yhteyttä!

Varhaiskasvatusjohtaja

Tiina Puranen

040 572 5321

tiina.puranen@rautalampi.fi

Yksikkö

Varhaiskasvatus ja esiopetus

Toimipaikka

Kunnanvirasto

Muita asioita

Päivähoidon tilojen tarkastuskertomukset:

https://www.rautalampi.fi/wp-content/uploads/2018/11/Kirjaston-kivijalkaEsikoulun-tilat-19.11.2018-tarkastuskertomus.pdf

Pentinpellon päiväkodin valvontasuunnitelman mukainen tarkastus 4.12.2018