Pakolais- ja maahanmuuttajatyö

Pakolais- ja maahanmuuttajatyön tarkoituksena on tukea Rautalammille saapuvien pakolaisten kotoutumista, niin että heistä tulee aktiivisia osallisia yhteisöön ja yhteiskuntaan.

Ensimmäiset perheet ovat saapuneet Rautalammille kevään 2016 aikana. Sen jälkeen Rautalammille on saapunut yhteensä 16 syyrialaisperhettä kiintiöpakolaisina, yhteensä noin 90 henkilöä. Viimeiset tulijat, kaksi perhettä, ovat saapuneet lokakuussa 2022.

Yhteistyötä kotouttamisessa tehdään monien eri tahojen kanssa. Järjestöistä yhteistyötahoina ovat mm. Suomen Punaisen Ristin Rautalammin osasto, Rautalammin Urheilijat ja Mannerheim Lastensuojeluliiton Rautalammin paikallisosasto. Tavoitteena jatkossa on saada entistä enemmän järjestöjä mukaan ja toisaalta saada pakolaisia itseään aktivoitua entisestään osaksi rautalampilaista elämäntapaa.

Pakolaisten vastaanottotyössä kertyvää kokemusta hyödynnetään laajemmin myös muiden maahanmuuttajien kanssa tehtävässä työssä.

Kotouttamisohjelma 2019 (pdf)

Kotouttamisohjaaja

Anni Rönkä

0400 412 871

anni.ronka@rautalampi.fi

Yksikkö

Hallinto, Pakolaistoiminta