Kunnanvaltuusto

Kunnanvaltuusto päättää kunnan asioista, vastaa kunnan taloudesta ja toiminnasta. Kunnanvaltuuston 21 jäsentä valitaan joka neljäsvuosi vaaleilla, joissa äänioikeutettuna ovat kunnan asukkaat.

Kunnanvaltuuston tehtävät

Kunnanvaltuuston tehtävät määritellään kuntalaissa. Kuntalain 13 §:n mukaan kunnanvaltuuston tehtävänä on:

 • Päättää toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista
 • Päättää hallinnon järjestämisen perusteista
 • Päättää talouden ja rahoituksen perusteista sekä hyväksyä talousarvio
 • Päättää kunnan palveluista ja muista suoritteista perittävien maksujen yleisistä    perusteista
 • Päättää kunnan liikelaitokselle asetettavista toiminnallisista ja taloudellisista tavoitteista
 • Päättää takaussitoumuksen tai muun vakuuden antamisesta toisen velasta
 • Valita jäsenet kunnan toimielimiin, jollei jäljempänä toisin säädetä
 • Päättää luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien perusteista
 • Valita tilintarkastajat
 • Hyväksyä tilinpäätös ja päättää vastuuvapauden sekä
 • Päättää muista valtuuston päätettäväksi säädetyistä ja määrätyistä asioista

Esityslistat ja pöytäkirjat

Vuoden 2019 alkaen kunnanvaltuuston esityslistat ja pöytäkirjat löytyvät osoitteesta: http://rautalampi.cloudnc.fi/fi-FI/Toimielimet/Kunnanvaltuusto

Kunnanvaltuuston esityslistat ja pöytäkirjat

Kunnanvaltuuston kokouksen pöytäkirja tarkistetaan  kokousta seuraavana torstaina. Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä myös Rautalammin kunnanvirastossa samana päivänä.

Rautalammin kunnanvaltuusto 2021-2025

 
Nimi Ammatti Puhelin Sähköposti Puolue
Annala Pekka (pj.)  toiminnanjohtaja, eläkkeellä  0400-263 559  pekka.annala@rautalampi.fi  KOK
Korhonen Hannu (I varapj.)  sosionomi  0400-513 799  hannu.korhonen@rautalampi.fi  SDP
Puranen Tiina (II varapj.)  varhaiskasvatusjohtaja  045-139 4942  tiina.puranen@rautalampi.fi  KESK
Hallivuori Senja  lastentarhanopettaja  040-770 1786  senja.hallivuori@rautalampi.fi  KD
Heikkinen Päivi  asiakkuusneuvoja  040-965 4594  paivi.heikkinen@rautalampi.fi  KESK
Hintikka-Varis Sari  DI, aluejohtaja  045-635 6804  sari.hintikka-varis@rautalampi.fi  KOK
Hänninen Tuomo  asentaja  040-7460118  tuomo.hanninen@rautalampi.fi  VAS
Jäntti Reino  työnjohtaja, eläkkeellä  0400-423 810  reino.jantti@rautalampi.fi  PS
Karhunen Anne  sairaanhoitaja  044-584 7656  anne.karhunen@rautalampi.fi  KESK
Karttunen Tomi  eläkkeellä  040-356 8559  tomi.karttunen@rautalampi.fi  KESK
Korhonen Jouko  kaivinkoneenkuljettaja  040-525 3750  jouko.korhonen@rautalampi.fi  KESK
Korhonen Sinikka  dieettikokki  040-590 0573  sinikka.korhonen@rautalampi.fi  PS
Koukkari Mika  luokanopettaja  040-582 2569  mika.koukkari@rautalampi.fi  KESK
Kärkkäinen Matti  maanviljelijä, yrittäjä  0400-575 128  matti.karkkainen@rautalampi.fi  KESK
Laitinen Kari  yrittäjä, eläkkeellä  0400-573 876  kari.laitinen@rautalampi.fi  KESK
Mensonen Assi  asiakasneuvoja  040-968 1574  assi.mensonen@rautalampi.fi  KESK
Mård Tytti  toimittaja, tuottaja  040-770 7951  tytti.mard@rautalampi.fi  SDP
Pietikäinen Heikki  sähköasentaja  heikki.pietikainen@rautalampi.fi  KOK
Suosaari Henna  opiskelija  040-245 0154  henna.suosaari@rautalampi.fi  VIHR
Tiihanoff Tuulikki  terveydenhoitaja, eläkkeellä  0440-846 940   tuulikki.tiihanoff@rautalampi.fi  SDP
Turpeinen Jouko  laitostyöntekijä  0400-274 552  jouko.turpeinen@rautalampi.fi  KESK

Kokousajat

Rautalammin kunnanvaltuuston kokoukset pidetään siten, että kokousajankohdat ovat pääasiassa jokaisen kuukauden viimeisenä tiistaina. Kokoukset alkavat klo 19.00  Rautalammin kunnan valtuustosalissa, kunnanvirastossa.

 • 2.2.2021
 • 30.3.2021
 • 4.5.2021
 • 22.6.2021 (tilinpäätös 2020)
 • 24. 8.2021 (uuden valtuuston ensimmäinen kokous)
 • 28.9.2021
 • 10.11.2021 (veroprosentti)
 • 30.11.2021
 • 14.12.2021 (talousarvio 2022)