Kunnanvaltuusto

Kunnanvaltuusto päättää kunnan asioista, vastaa kunnan taloudesta ja toiminnasta. Kunnanvaltuuston 21 jäsentä valitaan joka neljäsvuosi vaaleilla, joissa äänioikeutettuna ovat kunnan asukkaat.

Kunnanvaltuuston tehtävät

Kunnanvaltuuston tehtävät määritellään kuntalaissa. Kuntalain 13 §:n mukaan kunnanvaltuuston tehtävänä on:

 • Päättää toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista
 • Päättää hallinnon järjestämisen perusteista
 • Päättää talouden ja rahoituksen perusteista sekä hyväksyä talousarvio
 • Päättää kunnan palveluista ja muista suoritteista perittävien maksujen yleisistä    perusteista
 • Päättää kunnan liikelaitokselle asetettavista toiminnallisista ja taloudellisista tavoitteista
 • Päättää takaussitoumuksen tai muun vakuuden antamisesta toisen velasta
 • Valita jäsenet kunnan toimielimiin, jollei jäljempänä toisin säädetä
 • Päättää luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien perusteista
 • Valita tilintarkastajat
 • Hyväksyä tilinpäätös ja päättää vastuuvapauden sekä
 • Päättää muista valtuuston päätettäväksi säädetyistä ja määrätyistä asioista

Esityslistat ja pöytäkirjat

Vuoden 2019 alkaen kunnanvaltuuston esityslistat ja pöytäkirjat löytyvät osoitteesta: http://rautalampi.cloudnc.fi/fi-FI/Toimielimet/Kunnanvaltuusto

Kunnanvaltuuston estityslistat ja pöytäkirjat

Kunnanvaltuuston kokouksen pöytäkirja tarkistetaan  kokousta seuraavana torstaina. Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä myös Rautalammin kunnanvirastossa samana päivänä.

Rautalammin kunnanvaltuusto 2017-2020

 
Nimi Ammatti Puhelin Sähköposti Puolue
Kukkonen Jorma (pj.)  pastori  045-3264165  jorma.kukkonen@rautalampi.fi  SDP
Pahajoki Juho (I varapj.)  opettaja, FM  050-4119269  jupa.pahajoki@rautalampi.fi  KESK
Hänninen Jarmo (II varapj.)  maa- ja metsätiet.maisteri, agronomi  040-8651441  jarmo.hanninen@rautalampi.fi  SIN
Annala Pekka  toiminnanjohtaja  0400-263559  pekka.annala@rautalampi.fi  KOK
Hallivuori Senja  eläkeläinen   040-7701786   senja.hallivuori@rautalampi.fi  KD
Haukka Raija  informaatio- ja kirjastopalveluammattilainen  0400-459708  raija.haukka@rautalampi.fi  VAS
Heikkinen Päivi  asiakasneuvoja  040-9654594  paivi.heikkinen@rautalampi.fi  KESK
Hintikka-Varis Sari  DI, vientipäällikkö  045-6356804  sari.hintikka-varis@@rautalampi.fi  KOK
Ilomäki Emma  sairaanhoitaja  050-3415800  emma.ilomaki@rautalampi.fi  VAS
Karjalainen Jarmo  yrittäjä, eläkeläinen  044-9781503  jarmo.karjalainen@rautalampi.fi  KESK
Korhonen Hannu M  projektipäällikkö  0400-513799  hannu.korhonen@rautalampi.fi  SDP
Korhonen Jouko  kaivinkoneenkuljettaja  040-5253750  jouko.korhonen@rautalampi.fi  KESK
Korhonen Sinikka  kokki  040-5900573  sinikka.korhonen@rautalampi.fi  PS
Koukkari Mika  luokanopettaja  040-5822569  mika.koukkari@rautalampi.fi  KESK
Kuikka Joni-Matti  yrittäjä  040-5640309  joni-matti.kuikka@rautalampi.fi  KESK
Kärkkainen Matti  maanviljelijä, yrittäjä  0400-575128  matti.karkkainen@rautalampi.fi  KESK
Laitinen Kari  maaseutuyrittäjä, eläkeläinen  0400-573876  kari.laitinen@rautalampi.fi  KESK
Mård Tytti  toimittaja, tuottaja  040-7707951  tytti.mard@rautalampi.fi  SDP
Puranen Tiina  varhaiskasvatusjohtaja  045-1394942  tiina.puranen@rautalampi.fi  KESK
Satuli Timo  yrittäjä   0400-896445   timo.satuli@rautalampi.fi  SIN
Sjöberg Markus  startup-yrittäjä   050-3253220  markus.sjoberg@rautalampi.fi  3D

Kokousajat

Rautalammin kunnanvaltuuston kokoukset pidetään siten, että kokousajankohdat ovat pääasiassa jokaisen kuukauden viimeisenä tiistaina. Kokoukset alkavat klo 19.00  Rautalammin kunnan valtuustosalissa, kunnanvirastossa.

 • 4.2.2020
 • 31.3.2020
 • 28.4.2020
 • 16.6.2020
 • 25.8.2020
 • 29.9.2020
 • 27.10.2020
 • 24.11.2020
 • 15.12.2020