Kunnanvaltuusto

Kunnanvaltuusto päättää kunnan asioista, vastaa kunnan taloudesta ja toiminnasta. Kunnanvaltuuston 21 jäsentä valitaan joka neljäsvuosi vaaleilla, joissa äänioikeutettuna ovat kunnan asukkaat.

Kunnanvaltuuston tehtävät

Kunnanvaltuuston tehtävät määritellään kuntalaissa. Kuntalain 13 §:n mukaan kunnanvaltuuston tehtävänä on:

 • Päättää toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista
 • Päättää hallinnon järjestämisen perusteista
 • Päättää talouden ja rahoituksen perusteista sekä hyväksyä talousarvio
 • Päättää kunnan palveluista ja muista suoritteista perittävien maksujen yleisistä    perusteista
 • Päättää kunnan liikelaitokselle asetettavista toiminnallisista ja taloudellisista tavoitteista
 • Päättää takaussitoumuksen tai muun vakuuden antamisesta toisen velasta
 • Valita jäsenet kunnan toimielimiin, jollei jäljempänä toisin säädetä
 • Päättää luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien perusteista
 • Valita tilintarkastajat
 • Hyväksyä tilinpäätös ja päättää vastuuvapauden sekä
 • Päättää muista valtuuston päätettäväksi säädetyistä ja määrätyistä asioista

Esityslistat ja pöytäkirjat

Vuoden 2019 alkaen kunnanvaltuuston esityslistat ja pöytäkirjat löytyvät osoitteesta: http://rautalampi.cloudnc.fi/fi-FI/Toimielimet/Kunnanvaltuusto

Kunnanvaltuuston estityslistat ja pöytäkirjat

Kunnanvaltuuston kokouksen pöytäkirja tarkistetaan  kokousta seuraavana torstaina. Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä myös Rautalammin kunnanvirastossa samana päivänä.

Rautalammin kunnanvaltuusto 2017-2021

 
Nimi Ammatti Puhelin Sähköposti Puolue
Kukkonen Jorma (pj.)  pastori  045-326 4165  jorma.kukkonen@rautalampi.fi  SDP
Korhonen Jouko (I varapj.)  kaivinkoneenkuljettaja  040-525 3750  jouko.korhonen@rautalampi.fi  KESK
Hänninen Jarmo (II varapj.)  maa- ja metsätiet.maisteri, agronomi  040-865 1441  jarmo.hanninen@rautalampi.fi  SIN
Annala Pekka  toiminnanjohtaja  0400-263 559  pekka.annala@rautalampi.fi  KOK
Hallivuori Senja  eläkeläinen   040-770 1786  senja.hallivuori@rautalampi.fi  KD
Haukka Raija  informaatio- ja kirjastopalveluammattilainen  0400-459 708  raija.haukka@rautalampi.fi  VAS
Heikkinen Päivi  asiakasneuvoja  040-965 4594  paivi.heikkinen@rautalampi.fi  KESK
Hintikka-Varis Sari  DI, vientipäällikkö  045-635 6804  sari.hintikka-varis@@rautalampi.fi  KOK
Jaamalainen Heikki nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaaja  0400-465 870  heikki.jaamalainen@rautalampi.fi  VAS
Karjalainen Jarmo  yrittäjä, eläkeläinen  044-978 1503  jarmo.karjalainen@rautalampi.fi  KESK
Korhonen Hannu M  projektipäällikkö  0400-513 799  hannu.korhonen@rautalampi.fi  SDP
Hotti Anu  avohuollonohjaaja  050-541 9732  anu.hotti@rautalampi.fi  KESK
Korhonen Sinikka  kokki  040-590 0573  sinikka.korhonen@rautalampi.fi  PS
Koukkari Mika  luokanopettaja  040-582 2569  mika.koukkari@rautalampi.fi  KESK
Kuikka Joni-Matti  yrittäjä  040-564 0309  joni-matti.kuikka@rautalampi.fi  KESK
Kärkkainen Matti  maanviljelijä, yrittäjä  0400-575 128  matti.karkkainen@rautalampi.fi  KESK
Laitinen Kari  maaseutuyrittäjä, eläkeläinen  0400-573 876  kari.laitinen@rautalampi.fi  KESK
Mård Tytti  toimittaja, tuottaja  040-770 7951  tytti.mard@rautalampi.fi  SDP
Puranen Tiina  varhaiskasvatusjohtaja  045-139 4942  tiina.puranen@rautalampi.fi  KESK
Satuli Timo  yrittäjä   0400-896 445   timo.satuli@rautalampi.fi  SIN
Sjöberg Markus  startup-yrittäjä   050-325 3220  markus.sjoberg@rautalampi.fi  3D

Kokousajat

Rautalammin kunnanvaltuuston kokoukset pidetään siten, että kokousajankohdat ovat pääasiassa jokaisen kuukauden viimeisenä tiistaina. Kokoukset alkavat klo 19.00  Rautalammin kunnan valtuustosalissa, kunnanvirastossa.

 • 2.2.2021
 • 30.3.2021
 • 4.5.2021
 • 22.6.2021 (tilinpäätös 2020)
 • 17. 8 tai 24.8.2021 (uuden valtuuston ensimmäinen kokous)
 • 28.9.2021
 • 26.10.2021 (veroprosentti)
 • 30.11.2021
 • 14.12.2021 (talousarvio 2022)