Kunnanvaltuusto

Kunnanvaltuusto päättää kunnan asioista, vastaa kunnan taloudesta ja toiminnasta. Kunnanvaltuuston 21 jäsentä valitaan joka neljäsvuosi vaaleilla, joissa äänioikeutettuna ovat kunnan asukkaat.

Kunnanvaltuuston tehtävät

Kunnanvaltuuston tehtävät määritellään kuntalaissa. Kuntalain 13 §:n mukaan kunnanvaltuuston tehtävänä on:

 • Päättää toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista
 • Päättää hallinnon järjestämisen perusteista
 • Päättää talouden ja rahoituksen perusteista sekä hyväksyä talousarvio
 • Päättää kunnan palveluista ja muista suoritteista perittävien maksujen yleisistä    perusteista
 • Päättää kunnan liikelaitokselle asetettavista toiminnallisista ja taloudellisista tavoitteista
 • Päättää takaussitoumuksen tai muun vakuuden antamisesta toisen velasta
 • Valita jäsenet kunnan toimielimiin, jollei jäljempänä toisin säädetä
 • Päättää luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien perusteista
 • Valita tilintarkastajat
 • Hyväksyä tilinpäätös ja päättää vastuuvapauden sekä
 • Päättää muista valtuuston päätettäväksi säädetyistä ja määrätyistä asioista

Esityslistat ja pöytäkirjat

Vuoden 2019 alkaen kunnanvaltuuston esityslistat ja pöytäkirjat löytyvät osoitteesta: http://rautalampi.cloudnc.fi/fi-FI/Toimielimet/Kunnanvaltuusto

Kunnanvaltuuston esityslistat ja pöytäkirjat

Kunnanvaltuuston kokouksen pöytäkirja tarkistetaan  kokousta seuraavana torstaina. Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä myös Rautalammin kunnanvirastossa samana päivänä.

Rautalammin kunnanvaltuusto 2021-2025

Nimi Ammatti Puhelin Sähköposti Puolue
Hintikka-Varis Sari, pj. DI, toiminnanjohtaja 045-635 6804 sari.hintikka-varis@rautalampi.fi KOK
Tiihanoff Tuulikki, 1.vpj terveydenhoitaja, eläkkeellä 0440-846 940 tuulikki.tiihanoff@rautalampi.fi SDP
Koukkari Mika, 2.vpj luokanopettaja 040-582 2569 mika.koukkari@rautalampi.fi  KESK
Heikkinen Päivi asiakkuusneuvoja  040-965 4594  paivi.heikkinen@rautalampi.fi  KESK
Jalkanen Sirpa kotitalousteknikko  040-911 7437 sirpa.jalkanen@rautalampi.fi  KOK
Hänninen Tuomo asentaja  040-7460118  tuomo.hanninen@rautalampi.fi  VAS
Jäntti Reino  työnjohtaja, eläkkeellä  0400-423 810  reino.jantti@rautalampi.fi  PS
Karhunen Anne  sairaanhoitaja  044-584 7656  anne.karhunen@rautalampi.fi  KESK
Karttunen Tomi  eläkkeellä  040-821 6277  tomi.karttunen@rautalampi.fi  KESK
Korhonen Jouko  kaivinkoneenkuljettaja  040-525 3750  jouko.korhonen@rautalampi.fi  KESK
Korhonen Sinikka  dieettikokki  040-590 0573  sinikka.korhonen@rautalampi.fi  PS
Hallivuori Senja lastentarhanopettaja  040 770 1786  senja.hallivuori@rautalampi.fi  KD
Kärkkäinen Matti  maanviljelijä, yrittäjä  0400-575 128  matti.karkkainen@rautalampi.fi  KESK
Laitinen Kari  yrittäjä, eläkkeellä  0400-573 876  kari.laitinen@rautalampi.fi  KESK
Mensonen Assi  asiakasneuvoja  040-968 1574  assi.mensonen@rautalampi.fi  KESK
Kemppainen Raimo  tietoliikenneasentaja, eläkkeellä  040-843 9923  raimo.kemppainen@rautalampi.fi  SDP
Haataja Maiju  juristi(OTM)  040-735 1301  maiju.haataja@rautalampi.fi  KOK
Suosaari Henna  opiskelija  040-245 0154  henna.suosaari@rautalampi.fi  VIHR
Puranen Tiina  varhaiskasvatusjohtaja  045-139 4942  tiina.puranen@rautalampi.fi  KOK
Turpeinen Jouko  laitostyöntekijä  0400-274 552  jouko.turpeinen@rautalampi.fi  SDP
Herranen Jussi pelastusylitarkastaja 0407421918 jussi.herranen@rautalampi.fi SDP

Kokousajat

Rautalammin kunnanvaltuuston kokoukset pidetään siten, että ne alkavat klo 18.00  Rautalammin kunnan valtuustosalissa, kunnanvirastossa.

Ma 26.2.2024

Ma 29.4.2024

Ti 4.6.2024 Kunnanvaltuuston iltakoulu klo 18.00

Ti 18.6.2024

-tilinpäätös 2023, 1-4 raportit, tarkastuslautakunnan arviointikertomus

Ma 7.10. 2024

Ti 12.11.2024

-veroprosentit, 1-8 raportit, arviointikertomus vastineet

Ma 16.12.2024
-talousarvio 2025 ja taloussuunnitelma 2026-2027, talousarvion ylitysluvat

Näiden lisäksi järjestetään iltakouluja ja infoja, alustavasti ma 19.2.2024; 18.3.2024; ke 22.5.2024 ja ti 27.8.2024

 

Chatbot