Elämänkatsomustieto

Pakolliset kurssit

ET1 Maailmankatsomus ja kriittinen ajattelu
ET2 Ihminen, identiteetti ja hyvä elämä

Syventävät kurssit

ET3 Yksilö ja yhteisö
ET4 Kulttuurit katsomuksen muovaajina
ET5 Katsomusten maailma
ET6 Teknologia, maailmankatsomukset ja ihmiskunnan tulevaisuus