Neuropsykiatriset vaikeudet

Hei,

Oletko pohtinut, että lapsellasi on erityisiä haasteita arjessa selviytymisessä. Takkuaako siirtymätilanteet, sisarus- ja kaverisuhteet tai joudutko toistamaan usein samoja ohjeita? Vaativatko tunnetaidot vielä harjoittelua? Vastaavaa käytöstä voi aiheuttaa esim. haastava perhetilanne, mutta taustalla voi olla myös neuropsykiatriset vaikeudet. Mitä diagnoosin saaminen tarkoittaa meidän perheemme kohdalla? Diagnoosi auttaa ymmärtämään lapsen käytöstä ja antaa valmiudet lähteä tukemaan paremmin lasta ja hänen toimintaympäristöään. Neuropsykiatriset eli nepsy-vaikeudet johtuvat aivojen neurologisesta poikkeavuudesta, joka vaikuttaa havainnointiin ja käyttäytymiseen. Yleisimpiä kehityksellisiä Nepsy-häiriöitä ovat mm. oppimisvaikeudet, ADD ja ADHD, autismikirjon häiriöt mm. asperger, Tic-oireet ja Touretten oireyhtymä.

Älä jää yksin, vaan ota huolesi rohkeasti esille esim. neuvolan, perheneuvolan, päivähoidon tai kouluhenkilökunnan kanssa. Myös kunnan perhetyöstä on mahdollista saada apua arjen haasteisiin. Perhetyöhön voit olla yhteydessä missä tahansa vaiheessa tai minkä tahansa kysymyksen kanssa. Perhetyöstä ohjaamme ja autamme teitä aina tarvittaessa eteenpäin. Lisäksi voimme miettiä yhdessä mitä apukeinoja/-välineitä voi lähteä kokeilemaan arjen sujuvoittamiseksi juuri teidän perheessänne. Kuvien käyttö, nystyrätyyny, aikatauluttaminen sekä asioiden pilkkominen riittävän pieniksi ovat esimerkkejä olemassa olevista apukeinoista/-välineistä.  Edellä mainittujen lisäksi on tärkeää huolehtia, että perusasiat ovat kunnossa eli lapsi saa tarpeeksi unta, ruokailuajat ovat säännölliset ja liikuntaa on riittävästi.

Toivottavasti saatte tästä kirjeestä rohkeutta ottaa yhteyttä eri toimijoihin ja lähteä etsimään tukea perheenne tilanteeseen. Jo aikaisemmin mainittujen apukeinojen/-välineiden lisäksi tietoa ja tukea on tarjolla eri liittojen kautta, vertaisryhmistä, sopeutumisvalmennus kursseilta (liittojen sekä KELAn kautta), kirjallisuudesta sekä nettisivuilta. Netin kautta löytyy myös monia chat-linjoja ja facebook-ryhmiä, joista voi hakea vertaistukea.

Yhteistyöterveisin,
Rautalammin kunnan perhetyö
Puhelin numerot: 040 765 1903/ 040 356 1834

Tietoa ja tukilinkkejä:

– Neurologiset vaikeudet https://www.tampere.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/lapsiperheiden-palvelut/nepsy.html Todella kattava ja hyvä sivusto

-Käypähoitosuositus; esim. ADHD https://www.kaypahoito.fi/hoi50061 , (käypähoitosuositusta voit hakea millä tahansa diagnoosilla)

-ADHD-liitto https://adhd-liitto.fi/

-Autismi-ja aspergerliitto ry  https://www.autismiliitto.fi/

-Aivoliitto https://www.aivoliitto.fi/

-Tourette- ja OCD- yhdistys http://www.tourette.fi/

– ADHD -tietoa https://adhd-tietoa.fi/

– Pohjois-Savon neurologiset erityisvaikeudet ja autismikirjo-yhdistys https://www.eijsveikeet.fi/ Täältä löytyy alueemme lähin vertaistukiryhmä tällä hetkellä.

https://leijonaemot.fi/

https://viitotturakkaus.fi/

https://papunet.net/

– Kidskills-sovellus kännykkään (muksuoppi)