Vesi-ja viemärilaitoksen taksat

Liittymismaksu

Liittymismaksu oikeuttaa liittymään laitoksen verkostoon, liittymismaksut ovat arvonlisäverottomia. Liittymismaksu määräytyy kiinteistön käyttötarkoituksen, laajuuden ja palveluiden käytön perusteella.

Liittymismaksu = kiinteistötyypin mukainen kerroin * rakennusluvan mukainen kerrosala * palvelukerroin * liittymismaksun yksikköhinta

Kiinteistötyypin mukainen kerroin:

Kiinteistötyyppi Kerroin
Omakotitalo, paritalo 6
Rivitalo 6
Asuinkerrostalo 4
Liikerakennus 3
Vapaa-ajan rakennus 8
Teollisuusrakennus 1 1
Teollisuusrakennus 2 3
Asuinliiketalo 4
Julkinen rakennus 3
Maatalouden talousrakennus 4

Palvelukerroin

Palvelukerroin vaihtelee sen mukaan, mihin palveluun halutaan liittyä. Jos liittyy useampaan palveluun, niiden kertoimet lasketaan yhteen.

Palvelut Kerroin
Vesi 0,3
Jätevesiviemäri 0,5
Hulevesiviemäri 0,2

 

Liittymismaksun yksikköhinta:

3,30 €/kerrosala, 31.5.2019 saakka

4,50 € / kerrosala, 1.6.2019 lähtien

Vehkamurron alueen ja Kerkonkoski-Vesannon raja välisen alueen liittymismaksu:

Runkovesijohtoon liittyviltä asiakkailta peritään arvonlisäveroton liittymismaksun perusmaksu 600 €/kiinteistö sekä tämän lisäksi kunnan vesihuoltolaitoksen liittymistaksan mukainen liittymismaksu liitettävien rakennusten osalta.

Saikarin alueen liittymismaksu:

Vesiliittymän perusmaksu on 600 €/kiinteistö. Tämän lisäksi tulee maksaa kunnan vesihuoltolaitoksen liittymistaksan mukainen liittymismaksu liitettävien rakennusten osalta.

Lisäliittymismaksu:

Laitos perii lisäliittymismaksua, jos asiakkaan liittymismaksun perusteena olevat olosuhteet kiinteistöllä ovat muuttuneet liittymismaksun määräämisen jälkeen. Lisäliittymismaksua peritään, kun määräytymisperusteen muutos on vähintään 10 %.

Haja-asutus alueen viemäriverkosto (lisäys voimaan 1.6.2019 lähtien)

Haja-asutusalueelle rakennettavan viemäriverkoston osalta peritään liittymismaksua siten, että viemäriliittymän perusmaksu on 800 €/ kiinteistö (ei palautuskelpoinen) sekä tämän lisäksi kunnan vesihuoltolaitoksen liittymismaksutaksan mukainen liittymismaksu liitettävien rakennusten osalta.

ESIMERKKILASKELMA LIITTYMISMAKSUN LASKEMISESTA

Omakotitalo 100 k-m² liittyy vesi- ja  viemärilaitokseen;

L=  rakennusluvan mukainen kerrosala-m² 100 k-m² * liittymiskerroin 6 * vesilaitoksen palvelukerroin 0,3 * viemärilaitoksen palvelukerroin 0,5 *  liittymismaksun yksikköhinta  4,50 €  = yhteensä  2160,00 €.

Lisäksi kunkin edellä mainitun johtoalueen liittymismaksun perusmaksu.

Liittymismaksu ei sisällä arvonlisäveroa.

Liittymismaksu on siirto- ja/tai palautuskelpoinen.

Käyttömaksut

Perusmaksu määräytyy kiinteistön suurimman veden käyttömahdollisuuden perusteella, jota kuvastaa vesimittarin koko.

3-5 Pieni mittari €/vuosi

Alv 0 %, 31.5.19 saakka Alv 24 %, 31.5.2019 saakka Alv 0 %, 1.6.2019 Alv 24 %, 1.6.2019
vesilaitos  35,00 €  43,40 €  50,00 €   62, 00 €
viemärilaitos  35,00 €  43,40  €  50,00 €   62,00  €
Yhteensä  70,00 €  86,80 €  100,00 €   124,00 €

7-10 Iso mittari €/vuosi

Alv 0 %, 31.5.19 saakka Alv 24 %, 31.5.2019 saakka Alv 0 %, 1.6.2019 Alv 24 %, 1.6.2019
vesilaitos  68,00 €  84,32 €  83,00 €  102, 92 €
viemärilaitos  68,00 €  84,32  €  83,00 €  102,92 €
Yhteensä  136,00 €  168,64 €  166,00 €  205,84 €

 

Käyttömaksun perusteena on kiinteistön käyttämän veden määrä. Se mitataan laitoksen asentamalla vesimittarilla. Käyttömaksu peritään erikseen vedestä ja viemäröinnistä. Asuinkiinteistöjen ja niihin vesihuollon suhteen rinnastettavien kiinteistöjen käyttömaksut näkyvät alla olevissa taulukoissa.

 

Kirkonkylän ja Kerkonkosken vesihuoltoalueella 1.6.2019 alkaen

Alv 0 %, 31.5.19 saakka Alv 24 %, 31.5.2019 Alv 0 %, 1.6.2019 Alv 24 %, 1.6.2019
Vesi  1,56 €/ m3  1,93 €/ m3  1,71 €/ m3  2,12 €/ m3
Jätevesi  2,67 €/ m3  3,31 €/ m3  2,82 €/ m3  3,50 €/ m3
Yhteensä  4,23 €/ m3  5,24 €/ m3  4,53 €/ m3  5,62 €/ m3

 

Saikarin vesihuoltoalueella 1.6.2019 alkaen

Alv 0 %, 31.5.19 saakka Alv 24 %, 31.5.2019 Alv 0 %, 1.6.2019 Alv 24 %, 1.6.2019
Vesi  2,14  €/ m3  2,65  €/ m3  2,29 €/ m3  2,86 €/ m3
Jätevesi  –  –  –
Yhteensä  2,14 €/ m3  2,65 €/ m3  2,29 €/ m3  2,86 €/ m3

Erityisestä syystä poikkeustapauksessa laitos voi periä käyttömaksun käytetyn veden tai poisjohdetun viemäriveden arvioidun määrän perusteella.

Hulevesiviemärimaksu

Hulevesimaksulla katetaan vesihuoltolaitokselle aiheutuvat kustannukset, jotka muodostuvat kiinteistöjen kattopinnoilta, piha-alueilta sekä perustusten kuivauksesta tulevien vesien pois johtamisesta laitoksen rakentaman ja kunnossa pitämän viemäriverkoston kautta.

Hulevesimaksun maksuluokat:

Pinta-ala €/vuosi
Maksuluokka 1 enintään 250 m2 20,74 €/vuosi
Maksuluokka 2 251 m2-500 m2 42,70 €/vuosi
Maksuluokka 3 501 m2-1000 m2 103,70 €/vuosi
Maksuluokka 4 1001 m2-2000 m2 207,40 €/vuosi
maksuluokka 5 yli 2000 m2 408,70 €/vuosi

 

Viivästyskorko

Viivästyskorko on kulloinkin voimassaoleva korkolain mukainen korko.

Laskutus

Laskutuskaudet ovat kolme kuukauden mittaisia ja laskutus tehdään neljä kertaa vuodessa. Laskuista kolme ovat arviolaskuja ja yksi perustuu pyydettävään mittarilukemaan (tasauslasku).

Vesimittarilukema ilmoitetaan itse postitse tulleeseen lukemakorttiin. Lukemakortin palautuksen voi tehdä postitse tai toimittamalla se tekniseen toimistoon. Lukemailmoituksen voi myös tehdä sähköpostitse osoitteeseen vesilaitos@rautalampi.fi.

Laskutusjaksot 1.1.2016 alkaen

1.1. – 31.3. arviolasku eräpäivä 30.4
1.4. – 30.6. arviolasku eräpäivä 31.7
1.7. – 30.9.*) tasauslasku eräpäivä 31.10
1.10. – 31.12. arviolasku eräpäivä 31.1

*) vesimittareiden lukemakortti postitetaan kuluttajille heinäkuussa

Vesilaskutukseen vaikuttavista kiinteistön vedenkäytössä, omistuksessa, hallinnassa sekä yhteystiedoissa tapahtuneista muutoksista pyydämme ilmoittamaan sähköpostitse tai soittamalla kunnanviraston tekniseen toimistoon.

 

Muutos vesi- ja viemärilaitoksen palvelumaksuhinnastoon

Tekninen lautakunta on 15.4.2021 § 23 kohdalla hyväksynyt päivitetyn palvelumaksuhinnaston. Uudet hinnat tulevat voimaan 1.7.2021 lähtien.

Vesihuolto_palvelumaksut_2021