Sähköinen asiointi

Sähköinen asiointi ja hakeminen, eDaisy

Hoitopaikkaa haetaan pääsääntöisesti 4 kk ennen palveluntarpeen alkamista.

  • Hakemus täytetään sähköisessä eDaisy asiointipalvelussa.
  • Yksityiseen palveluun haetaan ottamalla yhteyttä suoraan hoitopaikkaan. Mikäli palvelusta tehdään sopimus voi huoltaja hakea KELA:lta yksityisen hoidon tukea tai eDaisyssä palvelurahaa.

Kirjaudu eDaisyyn

Sähköiseen asiointiin kirjaudutaan aina Suomi.fi palvelun kautta vahvalla tunnistautumisella, eli joko pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Huoltajalla on oltava käytössä sähköposti. OHJEVIDEO

DaisyFamily 

Kirjaudu DaisyFamilyyn

DaisyFamily sovelluksen voit ladata Android-laitteille Google Play Kaupasta, nimellä DaisyFamily.

DaisyFamilyssä hoidat seuraavat asiat:

  • Hoitoaikojen varaaminen 
  • Hoitoaikavarauksissa jokaiselle päivälle tehdään joko hoitoaika- tai poissaolomerkintä.
  • Sairaspoissaoloista ilmoitus DaisyFamilyn kautta.
  • DaisyFamily toimii ilmoituskanavana varhaiskasvatuksen/ esiopetuksen ja huoltajien välillä. Tästä syystä on tärkeää, että huoltajien sähköpostiosoitteet ovat päivitetty ja oikein ilmoitettu DaisyFamilyssa.  
  • OHJEVIDEO DaisyFamilyn käyttöön

Pienet lapset piirileikissä päiväkodissa Rautalammilla

Hakeminen varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen

Esiopetuksen osalta haku on keväällä maalis-huhtikuussa, tarkempi ajankohta ilmoitetaan alkuvuodesta osoitteessa rautalampi.fi.  Varhaiskasvatukseen ei ole erillistä hakuaikaa, vaan hakea voi koska tahansa.

Lapsella on oikeus varhaiskasvatukseen äitiys-, vanhempain- ja isyysvapaan jälkeen oppivelvollisuuden alkuun asti. Jos perhe tarvitsee lapselle varhaiskasvatuspaikan pikaisesti, esimerkiksi huoltajan työ- tai opiskelupaikan saamisen johdosta, järjestyy varhaiskasvatuspaikka 14 vuorokauden sisällä. Mikäli perhe ei tarvitse varhaiskasvatuspaikkaa lapsen huoltajan / huoltajien töiden tai opiskelun perusteella, järjestyy varhaiskasvatuspaikka lakisääteisesti 4 kuukauden sisällä. 

Asiakkaan oikeudet & muistutus varhaiskasvatukselle

Sosiaalihuollon laatuun tai siihen liittyvään kohteluunsa tyytymättömällä asiakkaalla on oikeus tehdä muistutus sosiaalihuollon toimintayksikön vastuuhenkilölle tai sosiaalihuollon johtavalle viranhaltijalle. Varhaiskasvatuspalveluiden laatuun tai siihen liittyvään kohteluunsa tyytymättömällä asiakkaalla on oikeus tehdä muistutus toimintayksikön esimiehelle tai varhaiskasvatuspalveluiden johtavalle viranhaltijalle. Ennen muistutuksen tai kantelun tekemistä on suositeltavaa selvittää asiaa sosiaalihuollon tai varhaiskasvatuspalvelua antaneessa toimintayksikössä, jossa voidaan selvittää asiassa mahdollisesti tapahtuneita puutteita tai virheitä.

Muistutus voi olla vapaamuotoinen tai liitteenä olevaa lomaketta käyttäen. Sosiaaliasiamies voi tarvittaessa avustaa sinua muistutuksen teossa.

Vastaus muistutukseen tulee antaa kirjallisena kohtuullisessa ajassa (yleensä 1-4 viikkoa) sen tekemisestä. Vastaukseen ei voi hakea muutosta.

Muistutuksen tekeminen ei poista oikeuttasi kannella asiastasi sosiaalihuoltoa ja varhaiskasvatusta valvoville viranomaisille. Voit tehdä hallintokantelun esimerkiksi aluehallintovirastolle tai eduskunnan oikeusasiamiehelle silloin, kun koet viranomaisen menetelleen toimessaan virheellisesti.

VARDA – varhaiskasvatuksen tietovaranto

Varhaiskasvatuksen tietovaranto (Varda) on uusi, 6.2.2019 käyttöönotettu kansallinen tietovaranto, joka sisältää tietoja varhaiskasvatustoimijoista, varhaiskasvatuksen toimipaikoista, varhaiskasvatuksessa olevista lapsista, lasten huoltajista ja varhaiskasvatuksen henkilöstöstä. Varhaiskasvatuksen tietovarannosta säädetään varhaiskasvatuslaissa. Tietovarannon pohjalta mm. edistetään varhaiskasvatuksen kehittämistä ja päätöksentekoa, tilastoidaan ja tutkitaan varhaiskasvatusta sekä hoidetaan viranomaistehtäviä. Varhaiskasvatuksen tietovarannon ylläpidosta vastaa Opetushallitus.

Tietosuojaseloste

 

 

 

Chatbot