Varhaiskasvatuksen lomakkeet ja sähköinen asiointi

Sähköinen asiointi

Rautalammilla on varhaiskasvatuksen käytössä kaksi sähköistä järjestelmää: eDaisy, jota käytetään esimerkiksi ilmoittautumisten ja irtisanomisilmoitusten hoitamiseen sekä Daisynet, jota käytetään arkisten asioiden hoitoon, kun lapsi on jo mukana varhaiskasvatuksessa..

eDaisy   

Kirjaudu eDaisyyn

Pääset eDaisyyn myös osoitteessa: https://rautalampi.daisynet.fi/eDaisy

Sähköiseen asiointiin kirjaudutaan aina Suomi.fi palvelun kautta vahvalla tunnistautumisella, eli joko pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Huoltajalla on oltava käytössä sähköposti.

eDaisyssa on tarkoitus hoitaa seuraavat asiat:

  • Varhaiskasvatushakemus 
  • Esiopetukseen ilmoittautuminen 
  • Esioppilaan täydentävä varhaiskasvatushakemus 
  • Tulotietoilmoitukset 

Daisynet 

Kirjaudu Daisynetiin

Pääset Daisynetiin myös osoitteessa: https://rautalampi.daisynet.fi/

Daisynetissä on tarkoitus hoitaa seuraavat asiat:

  • lasten hoitoaikojen ilmoittaminen. Hoitoajat ilmoitetaan DaisyNettiin ja  hoitoaikojen ilmoittaminen lukkiutuu kolmen viikon viikon välein torstaisin klo 9.00. Tällöin ilmoitetaan 3 viikon hoitoajat. Hoitoaikojen ilmoittaminen lukkiutuu: 2.1.2020, 23.1.20, 13.2.20, 5.3.20,  26.3.20, 16.4.20, 7.5.20, 28.5.20, 18.6.20, 9.7.20… jne.
  • Mahdolliset poissaolot voidaan ilmoittaa myös lukitusajalla. 
  • DaisyNet toimii ilmoituskanavana varhaiskasvatuksen/ esiopetuksen ja huoltajien välillä. Tästä syystä on tärkeää, että sähköpostiosoitteet ovat päivitetty ja oikein. 
  • Lataa ohje eDaisyn ja Daisynetin käyttöön

Hakeminen varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen

Esiopetuksen osalta haku on keväällä maalis-huhtikuussa, tarkempi ajankohta alkuvuodesta osoitteessa rautalampi.fi.  Varhaiskasvatukseen ei ole erillistä hakuaikaa, vaan hakea voi koska tahansa.

Lapsella on oikeus varhaiskasvatukseen äitiys-, vanhempain- ja isyysvapaan jälkeen oppivelvollisuuden alkuun asti.Jos perhe tarvitsee lapselle varhaiskasvatuspaikan pikaisesti, esimerkiksi huoltajan työ- tai opiskelupaikan saamisen johdosta, järjestyy varhaiskasvatuspaikka 14 vuorokauden sisällä. Mikäli perhe ei tarvitse varhaiskasvatuspaikkaa lapsen huoltajan / huoltajien töiden tai opiskelun perusteella, järjestyy varhaiskasvatuspaikka lakisääteisesti 4 kuukauden sisällä. 

Paikkaa varhaiskasvatukseen tai esiopetukseen haetaan eDaisy-järjestelmän kautta. Sähköiseen asiointiin kirjaudutaan aina Suomi.fi palvelun kautta vahvalla tunnistautumisella, eli joko pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Huoltajalla on oltava käytössä sähköposti.

Hae varhaiskasvatukseen eDaisyssa

Asiakkaan oikeudet & muistutus varhaiskasvatukselle

Sosiaalihuollon laatuun tai siihen liittyvään kohteluunsa tyytymättömällä asiakkaalla on oikeus tehdä muistutus sosiaalihuollon toimintayksikön vastuuhenkilölle tai sosiaalihuollon johtavalle viranhaltijalle. Varhaiskasvatuspalveluiden laatuun tai siihen liittyvään kohteluunsa tyytymättömällä asiakkaalla on oikeus tehdä muistutus toimintayksikön esimiehelle tai varhaiskasvatuspalveluiden johtavalle viranhaltijalle. Ennen muistutuksen tai kantelun tekemistä on suositeltavaa selvittää asiaa sosiaalihuollon tai varhaiskasvatuspalvelua antaneessa toimintayksikössä, jossa voidaan selvittää asiassa mahdollisesti tapahtuneita puutteita tai virheitä.

Muistutus voi olla vapaamuotoinen tai liitteenä olevaa lomaketta käyttäen. Sosiaaliasiamies voi tarvittaessa avustaa sinua muistutuksen teossa.

Vastaus muistutukseen tulee antaa kirjallisena kohtuullisessa ajassa (yleensä 1-4 viikkoa) sen tekemisestä. Vastaukseen ei voi hakea muutosta.

Muistutuksen tekeminen ei poista oikeuttasi kannella asiastasi sosiaalihuoltoa ja varhaiskasvatusta valvoville viranomaisille. Voit tehdä hallintokantelun esimerkiksi aluehallintovirastolle tai eduskunnan oikeusasiamiehelle silloin, kun koet viranomaisen menetelleen toimessaan virheellisesti.

Muistutus varhaiskasvatukseen

Sivistystoimi

Varhaiskasvatuslain 54 §:n mukainen muistutus toimitetaan varhaiskasvatuspalveluihin
sivistysjohtajalle tai varhaiskasvatusjohtajalle osoitteeseen Kuopiontie 11, 77700 Rautalampi

Lataa

 Arabiankieliset lomakkeet: 

Muut lomakkeet

Koulunkäynnin poikkeava aloittaminen

Huoltajan anomus ja suostumus lapsen ottamisesta/ siirtämisestä erityisen tuen piiriin