Vapaa-ajan toiminta-avustukset

Rautalammin kunta voi myöntää toiminta-avustuksia rautalampilaisille yhdistyksille ja seuroille. Toiminta-avustus voi olla joko yleisavustusta tai kohdeavustusta. Yleisavustus on tarkoitettu yhdistyksen yleiskustannusten kattamiseen ja kohdeavustus on tarkoitettu tapahtuman järjestämisen tai hankinnan kustannusten kattamiseen.

Kuka voi hakea avustusta?

Toiminta-avustusta voivat hakea yhdistykset tai yhteisöt, jotka ovat toimineen vähintään yhden kalenterivuoden ennen avustuksen hakua ja jotka ovat rekisteröityjä tai todistettavasti jättäneet rekisteröintihakemuksensa. Rekisteröitymättömille yhdistyksille toiminta-avustusta voidaan myöntää vain poikkeustapauksessa.

Avustusta voidaan myöntää hakijalle:

  1. jonka kotipaikka on Rautalammin kunnassa tai
  2. jonka säännöllinen toiminta sijoittuu Rautalammille ja jonka toiminta kohdistuu rautalampilaisten hyväksi tai
  3. avustusta voi saada myös ylikunnallinen yhdistys, mikäli yhteistyö on perusteltua ja toiminnan piirissä on merkittävästi rautalampilaisia
  4. nuorisoavustuksessa toimintaryhmästä 2/3 oltava nuoria eli enintään 29-vuotiaita.

Avustettava toiminta

Avustusta saavan yhdistyksen toiminnan tulee tukea Rautalammin kunnan palvelurakennetta, toiminta-ajatusta ja kuntastrategiaa. Avustusten tulee tukea ja edistää kyseisen osaston toiminta-ajatusta ja tavoitteita. Avustuksen määrää harkittaessa otetaan huomioon yhdistyksen / järjestön toimintaan aktiivisesti osallistuvien jäsenten määrä, toiminnan laajuus ja monipuolisuus. Yleisavustusta myönnetään yhdistyksen sääntöjen mukaiseen perustoimintaan.

Avustuksia ei myönnetä edelleen muille yhteisöille tai yksityisille henkilöille jaettavaksi.

Tarkemmat periaatteet löydät oheisesta asiakirjasta (huom. tulostettavaa hakemusta ei tulla enää käyttämään, vaan hakemus tehdään keskitetysti sähköisellä lomakkeella).

Hae avustusta!

Hakuaika on vuosittain helmikuu eli hakemusten tulee olla perillä helmikuun viimeisenä päivänä 23.59 mennessä. Sama toimija voi hakea useampaa avustusta, mutta ne tulee hakea yhdellä hakemuksella.

Avustusta haetaan sähköisellä lomakkeella, joka avautuu tästä linkistä. Huomioi seuraavat:

  • Hakemusta ei voi tallentaa keskeneräisenä, joten kerää hakemukseen liittyvät tiedot sekä pdf-muotoiset liitteet ennen hakemisen aloittamista.
  • Täytä hakemus HUOLELLISESTI.
  • Sähköinen hakulomake allekirjoitetaan lopuksi tunnistautumalla verkkopankkitunnuksin.

Tee sähköinen avustushakemus

 

Lisätietoja

Vapaa-aikasihteeri

Inna Kääriäinen

040 576 5952

inna.kaariainen@rautalampi.fi

Yksikkö

Kulttuuri ja vapaa-aika, Liikuntapaikat

Toimipaikka

Kirjastotalo / vapaa-aikatoimisto
Rautalammintie 4