Vapaa-ajan toiminta-avustukset: hae helmikuussa!

Rautalammin kunta voi myöntää toiminta-avustuksia rautalampilaisille yhdistyksille ja seuroille. Toiminta-avustus voi olla joko yleisavustusta tai kohdeavustusta. Yleisavustus on tarkoitettu yhdistyksen yleiskustannusten kattamiseen ja kohdeavustus on tarkoitettu tapahtuman järjestämisen tai hankinnan kustannusten kattamiseen.

Kuka voi hakea avustusta?

Toiminta-avustusta voivat hakea yhdistykset tai yhteisöt, jotka ovat toimineet vähintään yhden kalenterivuoden ennen avustuksen hakua ja jotka ovat rekisteröityjä tai todistettavasti jättäneet rekisteröintihakemuksensa. Rekisteröitymättömille yhdistyksille toiminta-avustusta voidaan myöntää vain poikkeustapauksessa.

Yleisavustus on tarkoitettu seuran/yhdistyksen yleisen toiminnan pyörittämiseen. Yleisavustusta voivat saada ne rautalampilaiset seurat tai yhdistykset, jotka järjestävät säännöllistä ohjattua toimintaa alle 18-vuotiaille ja/tai yli 65-vuotiaille kuntalaisille. Yleisavustus maksetaan suoraan avustuspäätöksen jälkeen. Yleisavustusta EI myönnetä hallinnollisiin kuluihin, kilpatoimintaan ja palkkakuluihin.

Kohdeavustus on tarkoitettu joko
A) yleishyödyllisen laite- tai välinehankinnan tekemiseen TAI
B) tapahtuman järjestämisen tukemiseen (ei palkka- tai hallinnollisiin kuluihin pl. esiintymispalkkiot).

Haettu kohdeavustus voi olla enintään 50 %  kohteen kustannusarviosta. On mahdollista, että myönnettävä avustus on pienempi kuin 50 % haetusta avustuksesta. Avustus maksetaan toteuman mukaan tositteita vastaan.

Avustusta voidaan myöntää hakijalle:

  1. jonka kotipaikka on Rautalammin kunnassa tai
  2. jonka säännöllinen toiminta sijoittuu Rautalammille ja jonka toiminta kohdistuu rautalampilaisten hyväksi tai
  3. avustusta voi saada myös ylikunnallinen yhdistys, mikäli yhteistyö on perusteltua ja toiminnan piirissä on merkittävästi rautalampilaisia
  4. nuorisoavustuksessa toimintaryhmästä 2/3 oltava nuoria eli enintään 29-vuotiaita.

Avustettava toiminta

Avustusta saavan yhdistyksen toiminnan tulee tukea Rautalammin kunnan palvelurakennetta, toiminta-ajatusta ja kuntastrategiaa. Avustusten tulee tukea ja edistää kyseisen osaston toiminta-ajatusta ja tavoitteita. Avustuksen määrää harkittaessa otetaan huomioon yhdistyksen / järjestön toimintaan aktiivisesti osallistuvien jäsenten määrä, toiminnan laajuus ja monipuolisuus. Yleisavustusta myönnetään yhdistyksen sääntöjen mukaiseen perustoimintaan.

Avustuksia ei myönnetä edelleen muille yhteisöille tai yksityisille henkilöille jaettavaksi.

Tarkemmat periaatteet löydät oheisesta asiakirjasta (huom. tulostettavaa hakemusta ei tulla enää käyttämään, vaan hakemus tehdään keskitetysti sähköisellä lomakkeella).

Hae avustusta!

Hakuaika on vuosittain helmikuu eli hakemusten tulee olla perillä helmikuun viimeisenä päivänä 23.59 mennessä. Sama toimija voi hakea useampaa avustusta, mutta ne tulee hakea yhdellä hakemuksella.

Avustusta haetaan sähköisellä lomakkeella, joka avautuu tästä linkistä. Huomioi seuraavat:

  • Hakemusta ei voi tallentaa keskeneräisenä, joten kerää hakemukseen liittyvät tiedot sekä pdf-muotoiset liitteet ennen hakemisen aloittamista.
  • Täytä hakemus HUOLELLISESTI.
  • Sähköinen hakulomake allekirjoitetaan lopuksi tunnistautumalla verkkopankkitunnuksin.

Tee sähköinen avustushakemus

Raportointi

Yleisavustus

 Pyydämme toimittamaan vapaamuotoisen raportin yleisavustuksen käytöstä. Raportista tulee selvitä kuinka arvio yleisavustuksen käytöstä on toteutunut. Raportti tulee toimittaa 31.12. mennessä osoitteeseen avustukset@rautalampi.fi. Pyydettäessä toteuma tulee pystyä osoittamaan tositteilla.

Kohdeavustus

Avustus maksetaan jälkikäteen ja toteuman mukaan tositetta vastaan. Myönnettävän avustuksen määrä tarkoittaa sen enimmäismäärää. Hakijan omavastuuosuus on 50%. Maksatushakemus tulee tehdä viimeistään hakuvuoden marraskuussa. Myöhästyneitä maksatushakemuksia ei voida enää seuraavana vuonna käsitellä.

Lisätietoja

Inna Kääriäinen

Vapaa-aikasihteeri

Inna Kääriäinen

040 576 5952

inna.kaariainen@rautalampi.fi

Yksikkö

Kulttuuri ja vapaa-aika, Liikuntapaikat

Toimipaikka

Kirjastotalo / vapaa-aikatoimisto
Rautalammintie 4