Perheneuvola

Kaikenikäisille lapsille, nuorille sekä perheille tarkoitettu kasvatus- ja perheneuvola on matalan kynnyksen sosiaalipalvelu. Kasvatus- ja perheneuvonnan tehtävä on tarjota apua lapsiperheiden eri elämäntilateisiin.

Kasvatus- ja perheneuvontaa tarjotaan lapsen hyvinvoinnin, yksilöllisen kasvun ja myönteisen kehityksen edistämiseksi, vanhemmuuden tukemiseksi sekä lapsiperheiden suoriutumisen ja omien voimavarojen vahvistamiseksi.

Haluamme tukea niitä tekijöitä, joiden varassa lapsen yksilöllinen kasvu ja myönteinen kehitys toteutuu.  Tarjoamme perheille myös tukea lapsen arkielämän mahdollisissa kriisitilanteissa traumatisoitumisen vähentämiseksi ja perheen toimintakyvyn palautumiseksi.

Perheneuvonnan ohjaus, neuvonta ja tukikäynnit ovat suunnattu alle 18-vuotiaille lapsille ja heidän perheillensä. Kasvatus- ja perheneuvonnan työskentely perustuu yhteistyöhön – perhe on itse oman tilanteensa asiantuntija. Annamme perheiden käyttöön ammatillisen osaamisemme.

Perhe voi itse ottaa yhteyttä perheneuvolaan tai pyytää arjessa kohtaamiaan ammattilaisia varaamaan ajan. Palvelu on maksutonta.

Milloin ottaa yhteyttä perheneuvolaan?

Perheneuvolan kautta voit saada luottamuksellista ja maksutonta keskusteluapua parisuhteen ja perhe-elämän eri tilanteissa. Tehtävämme on tukea vanhempia kasvatustehtävässä ja tehdä yhteistyötä muiden lasten ja perheiden kanssa työskentelevien tahojen kanssa.

Perheneuvolaan voit ottaa yhteyttä, jos mieltäsi painavat esim.

  • Lapsen kasvuun, kehitykseen tai tunne-elämään liittyvät asiat.
  • Perheen tilanne aiheuttaa syystä tai toisesta huolta.
  • Parisuhteeseen tai vanhemmuuteen liittyy huolenaiheita.
  • Perheen ihmissuhteet aiheuttavat huolta.
  • Harkitsette eroa tai tarvitsette eron jälkeen tukea tai
    apua lasten asioista sopimisessa.

Kasvatus ja perheneuvonta Pohjois-Savon hyvinvointialue