Artikkelit

Vuori Trans Oy on hakenut maa-aineslain (555/81) mukaista maa-ainestenottolupaa tilalle Tervasora 686-408-40-6. Lupaa haetaan 20 vuodeksi hiekan ja soran ottoon. Haettu ottomäärä on 100 000 m³. Hakemus liitteineen on nähtävillä […]