Kuulutus vireilläolevasta maa-aineslupahakemuksesta

18.7.2022 — 11:54

Vuori Trans Oy on hakenut maa-aineslain (555/81) mukaista maa-ainestenottolupaa tilalle Tervasora 686-408-40-6. Lupaa haetaan 20 vuodeksi hiekan ja soran ottoon. Haettu ottomäärä on 100 000 m³. Hakemus liitteineen on nähtävillä Rautalammin kunnantalolla kuulutusajan 18.8.2022 saakka.

Ne, joiden oikeutta ja etua asia saattaa koskea, voivat esittää mielipiteensä kirjallisesti ympäristölautakunnalle 18.8.2022 mennessä osoitteella:

Rautalammin kunta
Ympäristölautakunta
Kuopiontie 11
7700 Rautalampi

Lisätietoja asiasta antaa ympäristönsuojelutarkastaja Anna Kervola.

0400-200194
anna.kervola@konnevesi.fi

Rautalammilla 18.7.2022
YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

« Uutishuone

Chatbot