Uutishuone

Kuulutukset

19.7.2023 — 11:24

Kuulutus melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta (YSL 118 §)

Emäpitäjän anniskeluravintolat Oy on 17.7.2023 toimittanut Rautalamminkunnan tekniselle osastolle ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen ilmoituksen melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminn...

18.7.2022 — 11:54

Kuulutus vireilläolevasta maa-aineslupahakemuksesta

Vuori Trans Oy on hakenut maa-aineslain (555/81) mukaista maa-ainestenottolupaa tilalle Tervasora 686-408-40-6. Lupaa haetaan 20 vuodeksi hiekan ja soran ottoon. Haettu ottomäärä on 100 000 m³. Hakemu...

16.6.2021 — 19:40

Kuntavaalien tulos on vahvistettu

Keskusvaalilautakunta on vahvistanut tänään pitämässään kokouksessa kuntavaalien tuloksen. Varsinaiset valtuutetut ovat seuraavat: Ryhmä            Äänet         Vertausluku 1. Kärkkäinen, Matti    KE...

, 28.7.2020 — 10:45

Päätös geofysikaalisista lentomittaustutkimuksista Rautalammin, Konneveden, Suonenjoen ja Hankasalmen kunnissa 1.8.-30.9.2020

Päätös ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisesta ilmoituksesta koskien geofysikaalista lentomittaustutkimusta Rautalammin, Konneveden, Suonenjoen ja Hankasalmen kunnissa ajalla 1.8.- 30.9.2020. Kuulutu...

24.4.2020 — 11:06

Tiedote omaishoitajille

Tässä tiedotteessa on tietoa omaishoitajille koronaviruksen aiheuttamassa poikkeustilanteessa. Koronavirus (Covid-19) tarttuu pisara- ja kosketustartuntana, kun henkilö yskii ja aivastaa. Virus voi ta...

12.6.2019 — 08:15

Kirkonkylän osayleiskaavan voimaantulo

Kunnanhallitus on 20.5.2019 § 126 määrännyt maankäyttö- ja rakennuslain 201§:n nojalla, että Rautalammin kirkonkylän osayleiskaava tulee voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman kaava-alueen siltä o...

7.5.2019 — 09:39

Vesihuoltolaitoksen käyttömaksu- ja perusmaksutaksan muutokset 1.6.2019 lähtien

Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 9.4.2019 § 26 tehnyt päätöksen vesimaksujen korottamisesta. Vesihuoltolaitoksen arvonlisäverottomia puhtaan veden käyttömaksuja korotetaan 0,15 € / m³ ja jäteveden 0,1...

1.4.2019 — 12:40

Asemakaavan laadinta tiloille 58:14 Suvantola ja 25:4 Juhola

Rautalammin kunnassa on vireillä asemakaavan laadinta koskien pääsääntöisesti tiloja 58:14 Suvantola ja 25:4 Juhola. Asemakaavoitettavat alueet sijaitsevat Rautalammin kirkonkylän taajaman luoteispuol...

11.1.2019 — 15:02

Hulevesitulvariskien alustavan arvioinnin tarkistaminen

Hulevesitulvariskien alustavan arvioinnin tarkistaminen Tulvariskilain (620/2010, 20 §) mukaan tulvariskien alustava arviointi ja merkittävien tulvariskialueiden nimeäminen tarkistetaan tarpeellisin o...

4.1.2019 — 15:29

Maa-aines ja ympäristölupa kiinteistölle Mujumäki 14:5

Rautalammin kunnanviraston yhteispalvelupisteessä on julkisesti nähtävänä 7.1.2019 – 6.2.2019 välisenä aikana seuraavat vireillä olevat lupahakemukset: Maa-aines ja ympäristölupa: Maanrakennus Jari Hä...