Ajankohtaista

KUULUTUS Rautalammin kunnanviraston yhteispalvelupisteessä on julkisesti nähtävänä 19.12.2017 –18.1.2018 välisenä aikana seuraavat vireillä olevat lupahakemukset: Maa-aineslupa: Savon Kuljetus Oy hakee lupaa maa-ainesten (sora ja hiekka) ottoon tilalla Pattoonmäki Rn:o 4:37. Tila sijaitsee Rautalammin kunnan Toholahden kylässä osoitteessa Heikinjärventie 262. Maa-ainesten kokonaisottomäärä on 250 000 m³ ktr ja ottamisaika 10 vuotta. Ottamisalueen pinta-ala on 9,6 ha.Maa-aineslupahakemus […]

Rautalammin kunnanviraston yhteispalvelupisteessä osoitteessa Kuopiontie 11 on julkisesti nähtävänä 31.10. – 29.11.2017 välisenä aikana seuraava kaavamuutos: Rautalammin kirkonkylän yleiskaavan uusiminen, ehdotus: Yleiskaavan muutosalue sijaitsee Rautalammin kunnassa, sen keskustaajamassa kirkonkylällä ja sen lähialueilla. Yleiskaavan suunnittelualue käsittää nykyisen asemakaava-alueen lisäksi mm. Kattilavirran, Kokkovuoren, Korholan, Kilpilammen ympäristön, Syväjärven, Tervalammin, Maukosvuoren, Rämäkkävuoren, Talliniemen, Virranniemen, Kiikarvuoren, Loilonvuoren, Kaijärven, ja Ratsastuskeskuksen […]

Rautalammin kunnanvirastossa on maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti nähtävillä 26.9. – 25.10.2017 välisenä aikana seuraavat asiakirjat: Pohjois-Konneveden rantaosayleiskaavan muutos, ehdotus: Rantaosayleiskaavan muutos koskee Rautalammin kunnan Rautalammin kylässä sijaitsevaa tilaa Kallioniemi 5:79. Rantaosayleiskaavamuutoksen tavoitteena on muuttaa rakennuspaikan käyttötarkoitusta AM-alueeksi (maatilantalouskeskusten alue). Kaavaa koskevat kirjalliset mielipiteet ja huomautukset tulee toimittaa Rautalammin kunnanhallitukselle ennen nähtävillä oloajan päättymistä osoitteella: Rautalammin […]

Rautalammin kunnanvaltuusto on kokouksessaan 30.5.2017 §:n 37 kohdalla hyväksynyt Etelä-Konneveden rantaosayleiskaavan 2035. Kaava on käsitely uudelleen valtuustossa 26.9.2017 aiemman virheellisen kirjauksen vuoksi. 26.9.2017 §:n 92 kohdalla kunnanvaltuusto on hyväksynyt Etelä-Konneveden rantaosayleiskaavan lukuunottamatta tiloja Pajaviita RN:o1:132 ja Lehmiranta RN:o 1:158. Kunnanvaltuuston päätös ja hyväksytyt kaava-asiakirjat ovat nähtävillä 2.10. – 7.11.2017 välisen ajan Rautalammin kunnanviraston yhteispalvelupisteessä sekä […]

Maatalousyhtymä Vatajantila Markkanen Simo ja Jussi hakevat ympäristölupaa Kerkonkosken kylässä osoitteessa Koipiniementie 1237 sijaitsevalle jo olemassa olevalle lietesäiliölle. Lupahakemus on nähtävillä Rautalammin kunnan yhteispalvelupisteessa viraston aukioloaikoina 2.8. – 1.9.2017 välisen ajan. Lupahakemuksen johdosta on niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, oikeus muistutuksen tekemiseen sekä muilla henkilöillä ja yhteisöillä oikeus mielipiteen ilmaisuun. Muistutukset ja […]

Rautalammin kunta on päättänyt vuonna 2015 ottaa vastaan vuosien 2016-2019 aikana yhteensä 80 kiintiöpakolaista. Rautalammin kuntaan on perustettu kotouttamisyksikkö, jossa toimivat pakolaiskoordinaattori ja pakolaisohjaaja. Nyt olemme palkkaamassa toista pakolaisohjaajaa määräaikaiseen työsuhteeseen ajalle 3.4.2017-31.7.2018. Pakolaisohjaaja vastaa pakolaisten käytännön kotoutustyöstä, yhteiskuntaan sopeutumisesta ja toimii yhteistyössä kansalaisjärjestön kanssa. Pakolaisohjaaja työskentelee palvelu- ja asiakastyössä ohjaten pakolaisia arkielämän toimissa ja […]

Vesilaskut, joiden eräpäivä on 31.1.2017, ovat inhimillisen erehdyksen vuoksi lähteneet asiakkaille toistamiseen. Nyt tulleet laskut ovat aiheettomia. Pahoittelemme erehdystä. Lisätietoja puh. 040-1787003. RAUTALAMMIN KUNTA

Kunnanhallitus on kokouksessaan 23.1.2017 hyväksynyt Rautalammin kunnan rakennusjärjestysehdotuksen ja asettaa sen nyt yhdessä osallistumis- ja arviointisuunnitelman kanssa nähtäville. Ehdotus on nähtävillä kunnanviraston yhteispalvelupisteessä 26.1. – 24.2.2017 sekä internetsivuilla osoitteessa www.rautalampi.fi/ajankohtaista. Mahdolliset lausunnot, huomautukset ja muistutukset tulee toimittaa Rautalammin kunnanhallitukselle, Kuopiontie 11, 77700 Rautalampi tai sähköpostiin rautalammin.kunta@rautalampi.fi 24.2.2017 mennessä. Rautalammilla 26.1.2017 KUNNANHALLITUS rautalampi_rakennusjarjestys_ehdotus_nähtävillä

Tekninen johtaja valitaan virkaan toistaiseksi. Tekninen johtaja vastaa teknisen osaston osastopäällikkönä hallinnosta, taloudesta ja toiminnasta, kuten rakentamisesta, kehittämisestä, yhdyskuntasuunnittelusta, vesi-, tie-, jäte-, liikenne- ja ympäristönsuojelusta sekä palo- ja pelastustoimesta. Lisäksi teknisen osaston alaisuuteen kuuluvat kunnan kiinteistöt, suuri metsävarallisuus ja huoltoon ja kunnossapitoon liittyvät asiat. Tekninen johtaja toimii esittelijänä teknisessä lautakunnassa, ympäristölautakunnassa ja kunnanhallituksen alaisessa kaavoitusjaostossa. […]