Kirkonkylän osayleiskaavan voimaantulo

12.6.2019 — 08:15

Kunnanhallitus on 20.5.2019 § 126 määrännyt maankäyttö- ja rakennuslain 201§:n nojalla, että Rautalammin kirkonkylän osayleiskaava tulee voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman kaava-alueen siltä osalta, johon valitus/oikaisuvaatimus ei kohdistu. Rautalammin keskustan yleiskaava 2030 tulee voimaan lukuun ottamatta kiinteistöä 686-408-57-4.

Rautalammilla 12.6.2019

KUNNANHALLITUS

voimaantulo_kuulutus_Kirkonkylä

« Uutishuone