Uutishuone

Kuulutukset

30.10.2017 — 11:15

Rautalammin kirkonkylän yleiskaavan uusiminen: ehdotus nähtävillä uudelleen 31.10. – 29.11.2017.

Rautalammin kunnanviraston yhteispalvelupisteessä osoitteessa Kuopiontie 11 on julkisesti nähtävänä 31.10. – 29.11.2017 välisenä aikana seuraava kaavamuutos: Rautalammin kirkonkylän yleiskaavan uusimi...

29.9.2017 — 13:55

Pohjois-Konneveden rantaosayleiskaavan muutos, ehdotus nähtävillä 26.9. – 25.10.2017

Rautalammin kunnanvirastossa on maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti nähtävillä 26.9. – 25.10.2017 välisenä aikana seuraavat asiakirjat: Pohjois-Konneveden rantaosayleiskaavan muutos, ehdotus: Ranta...

29.9.2017 — 13:51

Etelä-Konneveden rantaosayleiskaavan hyväksyminen; muutos

Rautalammin kunnanvaltuusto on kokouksessaan 30.5.2017 §:n 37 kohdalla hyväksynyt Etelä-Konneveden rantaosayleiskaavan 2035. Kaava on käsitely uudelleen valtuustossa 26.9.2017 aiemman virheellisen kir...

2.8.2017 — 08:18

Kuulutus vireilläolevasta ympäristölupahakemuksesta tilalle Vataja 14:76 Kerkonkoskella

Maatalousyhtymä Vatajantila Markkanen Simo ja Jussi hakevat ympäristölupaa Kerkonkosken kylässä osoitteessa Koipiniementie 1237 sijaitsevalle jo olemassa olevalle lietesäiliölle. Lupahakemus on nähtäv...

25.1.2017 — 13:09

Rautalammin kunnan rakennusjärjestys nähtävillä 26.1. – 24.2.2017

Kunnanhallitus on kokouksessaan 23.1.2017 hyväksynyt Rautalammin kunnan rakennusjärjestysehdotuksen ja asettaa sen nyt yhdessä osallistumis- ja arviointisuunnitelman kanssa nähtäville. Ehdotus on näht...