Kuulutus vireilläolevasta ympäristölupahakemuksesta tilalle Vataja 14:76 Kerkonkoskella

2.8.2017 — 08:18

Maatalousyhtymä Vatajantila Markkanen Simo ja Jussi hakevat ympäristölupaa
Kerkonkosken kylässä osoitteessa Koipiniementie 1237 sijaitsevalle jo olemassa
olevalle lietesäiliölle.

Lupahakemus on nähtävillä Rautalammin kunnan yhteispalvelupisteessa viraston
aukioloaikoina 2.8. – 1.9.2017 välisen ajan.

Lupahakemuksen johdosta on niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea,
oikeus muistutuksen tekemiseen sekä muilla henkilöillä ja yhteisöillä oikeus
mielipiteen ilmaisuun. Muistutukset ja mielipiteet on toimitettava kirjallisena
ympäristölautakunnalle ennen nähtävillä oloajan päättymistä osoitteella: Rautalammin
kunta, ympäristölautakunta, Kuopiontie 11, 77700 Rautalampi.
Lisätietoja asiasta antaa rakennustarkastaja Juha Karhu, puh.040 358 7787,
juha.karhu@rautalampi.fi

Rautalammilla 2.8.2017
YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

« Uutishuone