Rautalammin kirkonkylän yleiskaavan uusiminen: ehdotus nähtävillä uudelleen 31.10. – 29.11.2017.

30.10.2017 — 11:15

Rautalammin kunnanviraston yhteispalvelupisteessä osoitteessa Kuopiontie 11 on julkisesti nähtävänä 31.10. – 29.11.2017 välisenä aikana seuraava kaavamuutos:

Rautalammin kirkonkylän yleiskaavan uusiminen, ehdotus:

Yleiskaavan muutosalue sijaitsee Rautalammin kunnassa, sen keskustaajamassa kirkonkylällä ja sen lähialueilla. Yleiskaavan suunnittelualue käsittää nykyisen asemakaava-alueen lisäksi mm. Kattilavirran, Kokkovuoren, Korholan, Kilpilammen ympäristön, Syväjärven, Tervalammin, Maukosvuoren, Rämäkkävuoren, Talliniemen, Virranniemen, Kiikarvuoren, Loilonvuoren, Kaijärven, ja Ratsastuskeskuksen alueet. Suunnittelualue rajoittuu kirkonkylän eteläpuolella Hankaveden rantayleiskaavaan.Yleiskaava laaditaan oikeusvaikutteisena.

Maanomistajat ja kaikki, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, voivat esittää kirjallisesti mielipiteensä ja huomatuksensa kunnanhallitukselle ennen nähtävilläoloajan päättymistä osoitteella: Rautalammin kunta, Kuopiontie 11, 77700 Rautalampi. Kaava-asiakirjat ovat nähtävillä myös internetsivuilla osoitteessa www.rautalampi.fi/kaavat.

Lisätietoja antaa vs. kunnanjohtaja Merja Koivula-Laukka puh. 040 548 3854, merja.koivula-laukka@rautalampi.fi tai tekninen johtaja Antti Tuppura puh. 0400 784 570, antti.tuppura@rautalampi.fi.

Rautalammilla 31.10.2017

KUNNANHALLITUS

« Uutishuone