Vesihuoltolaitoksen käyttömaksu- ja perusmaksutaksan muutokset 1.6.2019 lähtien

7.5.2019 — 09:39

Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 9.4.2019 § 26 tehnyt päätöksen vesimaksujen korottamisesta.

Vesihuoltolaitoksen arvonlisäverottomia puhtaan veden käyttömaksuja korotetaan 0,15 € / m³ ja jäteveden 0,15 € / m³, vesimaksun ollen näin Kirkonkylän ja Kerkonkosken vesihuoltoalueella 1,71 € / m³ ja Saikarin alueella 2,29 € / m³.  Jätevesimaksut puolestaan ovat Kirkonkylän ja Kerkonkosken alueella 2,82 € / m³. Vesihuoltolaitoksen arvonlisäverotonta perusmaksua korotetaan vesilaitoksen osalta 15 € / vuosi sekä viemärilaitoksen osalta 15 € / vuosi. Perusmaksut pienellä vesimittarilla ovat täten vesilaitoksen osalta 50,00 € /vuosi ja viemärilaitoksen osalta 50,00 € / vuosi ja ison mittarin vesilaitoksen osalta 83,00 € / vuosi ja viemärilaitoksen osalta 83,00 € / vuosi.

Lisäksi liittymismaksun yksikköhintaa korotetaan 3,30 eurosta 4,50 euroon. Haja-asutusalueelle rakennettavan viemäriverkoston osalta peritään liittymismaksua siten, että viemäriliittymän perusmaksu on 800 €/ kiinteistö (ei palautuskelpoinen) sekä tämän lisäksi kunnan vesihuoltolaitoksen liittymismaksutaksan mukainen liittymismaksu liitettävien rakennusten osalta.

Uudet taksat tulevat voimaan 1.6.2019 lähtien.

Taksat ovat kokonaisuudessaan nähtävillä kunnan teknisessä toimistossa ja Rautalammin kunnan internetsivuilla www.rautalampi.fi kohdassa palvelut – tekniset palvelut – vesi- ja viemärilaitos – taksat.

TIEDOTE_1_2019

Liittymismaksuperusteet_ja_taksa_asiakkaalle_2019

« Uutishuone