Asemakaavan laadinta tiloille 58:14 Suvantola ja 25:4 Juhola

1.4.2019 — 12:40

Rautalammin kunnassa on vireillä asemakaavan laadinta koskien pääsääntöisesti tiloja 58:14 Suvantola ja 25:4 Juhola. Asemakaavoitettavat alueet sijaitsevat Rautalammin kirkonkylän taajaman luoteispuolella. Asemakaavalla osoitetaan alueet asuinpientalorakentamiseen, 28.8.2018 kunnanvaltuuston hyväksymän Rautalammin keskustan yleiskaavan mukaisesti.

Kaavahankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelma, asemakaavaluonnos ja -selostus pidetään maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti nähtävillä 2.4. – 2.5.2019 välisenä aikana Rautalammin kunnanviraston yhteispalvelupisteessä osoitteessa Kuopiontie 11 viraston aukioloaikoina sekä kunnan internetsivuilla osoitteessa www.rautalampi.fi/kaavat.

Asemakaavaluonnosta koskevat kirjalliset mielipiteet tulee toimittaa Rautalammin kunnanhallitukselle ennen nähtävillä oloajan päättymistä osoitteella: Rautalammin kunta, Kuopiontie 11, 77700 Rautalampi.

Lisätietoja antaa tekninen johtaja Antti Tuppura, puh. 0400 784 570, antti.tuppura@rautalampi.fi

Rautalammilla 2.4.2019

KUNNANHALLITUS

« Uutishuone