Merkinnät käyttäjältä Isra Kitikoses

Kuulutus melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta (YSL 118 §)

Emäpitäjän anniskeluravintolat Oy on 17.7.2023 toimittanut Rautalamminkunnan tekniselle osastolle ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen ilmoituksen melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta.

Ilmoitus koskee 12.8.2023 järjestettävää ulkoilmakonserttia. Tapahtuma järjestetään lauantaina 12.8. klo 16.00-02.00 Rautalammin museon puistossa, osoitteessa Kuopiontie 26, 77700 Rautalampi. Tapahtuma päättyy sunnuntaina 13.08.2023 klo 02.00. Tapahtumanjärjestäjä on ilmoittanut, että tapahtumassa syntyvää melua pyritään torjumaan kaiuttimien järkevällä asemoinnilla. Myös mahdollisia tilapäisiä rakenteita pyritään asemoimaan siten, että ne vaimentavat alueen ulkopuolelle kantautuvaa melua.

Asianosaisilla, joiden etua, oikeutta tai velvollisuutta asia saattaa koskea, on oikeus tehdä ilmoituksen takia muistutus. Muilla on mahdollisuus ilmaista asiasta mielipiteensä. Muistutukset ja mielipiteet tulee toimittaa kirjallisena 9.8.2023 mennessä Rautalammin kuntaan, osoitteeseen Kuopiontie 11, 77700 Rautalampi tai sähköpostilla ari.lindgren@rautalampi.fi.

Kuulutuksen julkaisupäivä 19.7.2023 ja tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä verkkosivuilla julkaisemisajankohdasta lukien. Lisätietoja antaa Tekninen johtaja Ari Lindgren.

Rautalammin kunta
Tekninen johtaja Ari Lindgren
puh. 0400 784570
ari.lindgren@rautalampi.fi

Meluilmoitus, puistokonsertti

Kuulutus vireilläolevasta maa-aineslupahakemuksesta

Vuori Trans Oy on hakenut maa-aineslain (555/81) mukaista maa-ainestenottolupaa tilalle Tervasora 686-408-40-6. Lupaa haetaan 20 vuodeksi hiekan ja soran ottoon. Haettu ottomäärä on 100 000 m³. Hakemus liitteineen on nähtävillä Rautalammin kunnantalolla kuulutusajan 18.8.2022 saakka.

Ne, joiden oikeutta ja etua asia saattaa koskea, voivat esittää mielipiteensä kirjallisesti ympäristölautakunnalle 18.8.2022 mennessä osoitteella:

Rautalammin kunta
Ympäristölautakunta
Kuopiontie 11
7700 Rautalampi

Lisätietoja asiasta antaa ympäristönsuojelutarkastaja Anna Kervola.

0400-200194
anna.kervola@konnevesi.fi

Rautalammilla 18.7.2022
YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA