Pöytäkirjat

Kunnanhallituksen pöytäkirja 7.5.2018 7/2018

Osasto: Kunnanhallitus

Kokouspäivä: 7.5.2018

Esityslista:

Yritysvaikutusten arvioinnin käyttöönotto

Jäsenten valinta Savogrow Oy:n hallitukseen

Asianhallintajärjestelmän hankinta

Kunnanvaltuuston kokousten 27.3. ja 24.4. täytäntöönpano

Maaseutumatkailuyrittäjien seminaari 2020

VASTAn tunnustus

Kunnan vuokra-asuntojen kunnossapitosuunnitelman teettäminen

Pro Ysitien hallituksen ehdokkaiden nimeäminen

Ilmoitusasiat

Lautakuntien ja viranhaltijoiden pöytäkirjat

Kuljetuspalvelusopimuksessa olevan option käyttäminen

Takauksen myöntäminen Virrankylän yksityistien perusparannukseen

Kunnanhallituksen edustajien nimeäminen haastatteluryhmään

Kulttuuri-viestintäkoordinaattorin valinta

LIITE 1 Yritysvaikutusten arviointilomake

LIITTEET 5-8,10-12 Takauksen myöntäminen Virrankylän yksityistielle

Valitusosoitus

Lataa pöytäkirja

Teknisen lautakunnan kokouspöytäkirja 2.5.2018

Osasto: Tekninen lautakunta

Kokouspäivä: 2.5.2018

Esityslista:

 • Rautalammin kunnanvirasto, kotipalvelun ja kotisairaanhoidon tilojen sisäilmaremontti ja Ravintola Hetken remontti, rakennus-urakoitsijan valinta
 • Konetyötarjoukset ajalle 1.5.2018 – 31.12.2018 (+ optio vuosille 2019 ja 2020)
 • Metsänhoitotöiden tilannekatsaus
 • Matti Lohen koulun ala-asteen korjaustyöt
 • Rautalammin – Konneveden luontomatkailun investoinnit, reittikyltit ja opastetaulut
 • Rautalammin – Konneveden luontomatkailun investoinnit, Koipiniemen sataman keittokatos

Lataa pöytäkirja

Ympäristölautakunnan kokous 25.4.2018

Osasto: Ympäristölautakunta

Kokouspäivä: 25.4.2018

Esityslista:

 • Päätöksen antaminen poikkeamishakemuksesta, joka koskee Vaajasalmen kylässä sijaitsevaa Karila- tilaa RN:o 2:125
 • Päätöksen antaminen poikkeamishakemuksesta, joka koskee Rautalammin kylässä sijaitsevaa Aartola- tilaa RN:o 16:142

Lataa pöytäkirja

Perusturvalautakunnan pöytäkirja 25.4.2018

Osasto: Perusturvalautakunta

Kokouspäivä: 25.4.2018

Esityslista:

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Pöytäkirjan tarkastajat
Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen (ISO) kannatusyhdistys ry:n vuosikokoukseen osallistuminen
Sosiaalihuoltolain mukaisten liikkumista tukevien yksilöllisten kuljetuspalveluiden kriteerien hyväksyminen
Ilmoitusasiat
Viranhaltijoiden pöytäkirjat
Salassa pidettävä
Oikaisupyyntö toimeentulotuen päätökseen

 

Lataa pöytäkirja

Kunnanvaltuuston kokouspöytäkirja 24.4.2018_4/2018

Osasto: Kunnanvaltuusto

Kokouspäivä: 24.4.2018

Esityslista:

Lukion rehtorin/sivistysosaston osastopäällikön eron myöntäminen

Takauksen vanhentumisen keskeyttäminen

Pohjois-Konneveden rantaosayleiskaavan muutos tilan Kallioniemi 5:79 osalta

Rautalammin kunnanvirasto, kotipalvelun ja kotisairaanhoidon tilojen sisäilmare-montti

Rautalammin kunnanvirasto, kellarikerros, huoneiden 051, 053 ja 054 remontointi Ravintola Hetken käyttöön ja huoneen 047 (apukeittiö) remontointi

Ulkoliikuntavälineiden rakentaminen urheilukentälle yhdessä RautU Ry:n kanssa

Muut asiat

LIITE 1 lukion rehtorin virasta eläköityminen

LIITE 3-5 rantaosayleiskaavan muutos

LIITE 6 kotipalvelun remontti

LIITE 7 kunnanviraston alakerta

Lataa pöytäkirja

Sivistyslautakunnan kokouspöytäkirja 18.4.2018

Osasto: Sivistyslautakunta

Kokouspäivä: 18.4.2018

Esityslista:

 • Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
 • Pöytäkirjan tarkastaja
 • Tiedoksiannot
 • Kulttuuritoimen avustusmäärärahojen jako 2018
 • Liikuntatoimen avustusmäärärahojen jako 2018
 • Nuorisotoimen asvustusmäärärahojen jako 2018
 • Matti Lohen koulun rehtorin virkavalintaprosessi
 • Lastentarhanopettajan valinta
 • Koulkukuraattorin toimen täyttäminen
 • Etsivä nuorisotyöntekijän toimen vakinaistaminen
 • Kulttuuri- ja viestintäkoordinaattorin rekrytointiprosessi
 • Koulukuljetusten optiovuosi
 • Oppilaanohjaajan rekrytointiprosessi
 • Peruskoulujen ja lukion tuntikehys
 • Kuntosalilaitehankintojen oikaisuvaatimus
 • Kerkonjoen koulun kalustehankinnat

Liite 1 KULTT.AVUSTUSESITYS 2018

Liite 1 KULTT.AVUSTUSESITYS 2018

Lataa pöytäkirja

Kunnanhallituksen pöytäkirja 16.4.2018 6/2018

Osasto: Kunnanhallitus

Kokouspäivä: 16.4.2018

Esityslista:

Pohjois-Konneveden rantaosayleiskaavan muutos tilan Kallioniemi 5:79 osalta

Lukion rehtorin-sivistysosaston osastopäällikön eron myöntäminen eläkkeelle siirtymisen vuoksi

Edustajan valinta Jätekukko Oy:n yhtiökokouksiin

Rautalammin kunnanvirasto, kotipalvelun ja kotisairaanhoidon tilojen sisäilmaremontti

Rautalammin kunnanvirasto, kellarikerros, huoneiden 051, 053 ja 054 remontointi Ravintola Hetken käyttöön ja huoneen 047 (apukeittiö) remontointi

Rautalammin kunnanvirasto, valtuustosalin pintaremontti

Ulkoliikuntavälineiden rakentaminen urheilukentälle yhdessä RautU Ry:n kanssa

Ilmoitusasiat

Lautakuntien ja viranhaltijoiden pöytäkirjat

Rautalammin Kehitys Oy:n takaukset 2017

Pirtsakki Osuuskunnan kannatusjäsenyys

Sote-uudistuksen valinnanvapauspilotti

Luottokorttien hankinta sivistystoimeen

Sosiaalityöntekijän viran täyttölupa 1.5.2018 alkaen

Kulttuuri- ja viestintäkoordinaattorin valintaprosessi

Lausunto terassin jatkoajasta

Tilintarkastuspöytäkirja

LIITTEET 1-3 rantaosayleiskaavamuutos

LIITE 4 lukion rehtorin eläköityminen

LIITE 5 sisäilmaremontti kotihoito

LIITE 6 kunnanviraston alakerran remontti

LIITE 7 Pirtsakki osuuskunta

LIITE 8 valinnanvapauspilotti

Valitusosoitus 16.4

 

Lataa pöytäkirja