Pöytäkirjat

Teknisen lautakunnan kokouspöytäkirja 16.10.2014

Osasto: Tekninen lautakunta

Kokouspäivä: 16.10.2014

Esityslista:

 • Yksityisteiden kunnossapitoavustusten jakaminen vuonna 2014
 • Teknisen lautakunnan talousarvio v. 2015 käyttötalous sekä kuntasuunnitelma vuosille 2016-2018.
 • Talousarvion investointiosa v. 2015 sekä investointiosan kuntasuunnitelma vuosille 2016-2018
 • Ratsastuskeskuksen maneesin teräsrakenteiden vahvistaminen. Tarjouksen hyväksyminen.
 • Ratsastuskeskuksen maneesin teräsrakenteiden vahvistaminen. Määrärahapyyntö kunnanhallitukselta.

Lataa pöytäkirja

Kunnanvaltuuston pöytäkirja 13.10.2014

Osasto: Kunnanvaltuusto

Kokouspäivä: 13.10.2014

Esityslista:

 • Valtuutettujen esteet ja varajäsenten kutsuminen
 • Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
 • Pöytäkirjan tarkastajat ja kokouksen pöytäkirjanpitäjä
 • Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
 • Kuntien ja kaupunkien erikoissairaanhoidon, perusterveydenhoidon ja sosiaali-toimen sekä vammaispalvelujen järjestämis- ja tuottamissuunnitelmat Pohjois-Savossa
 • Valtuustoaloitteet
 • Rautalammin kunnan Asunnonhankinta Oy:n taloudellisen tilan tervehdyttäminen
 • Rautalammin kunnan lausunto sote-järjestämislakiluonnoksesta

Lataa pöytäkirja

Kunnanhallituksen pöytäkirja 6.10.2014

Osasto: Kunnanhallitus

Kokouspäivä: 6.10.2014

Esityslista:

 • Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
 • Pöytäkirjan tarkastajat
 • Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
 • Yrityskylä Itä-Suomen tulevaisuus –hanke 2015-2018
 • Vuosikausia heikkokuntoisen Saikarintien peruskorjaus Rautalammin Vaajasalmen ja Tervon välillä on tehtävä kiireellisenä
 • Esitys tuulivoimaosayleiskaavan laatimisesta Tervalamminvuoren alueelle
 • Uuden kehitysyhtiön perustaminen Pohjois-Savon länsiosaan
 • Pelastuslaitoksen tilavuokrat 2015
 • Kunnan edustajien valinta eri yhtiöiden ja yhdistyksien yhtiö- ja vuo-sikokouksiin Katarina Kiviluoto-Pakarisen tilalle
 • Sopimus sosiaali- ja potilasasiamiespalvelujen järjestämisestä
 • Kiinteistö Oy Oikarilan teollisuushallien ennakkokompensaatio vuok-rausalijäämästä 1.7.-31.12.2014
 • Toholahdentien korjauksen aloituslupapyyntö
 • Istekki Oy:n hallinnoimaan maakunnalliseen arkistoprojektiin osallistuminen
 • Sosiaaliasiamiehen selvitys vuosilta 2013-2014
 • Rautalammin Kehitys Oy:n tekemät rahoituspäätökset
 • Ilmoitusasiat
 • Lautakuntien ja viranhaltijoiden pöytäkirjat
 • Kuntien ja kaupunkien erikoissairaanhoidon, perusterveydenhoidon ja sosiaalitoimen sekä vammaispalvelujen järjestämis- ja tuottamis-suunnitelmat Pohjois-Savossa
 • Maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueen toimintastrategialuonnos sekä talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2016-2017
 • Lukiolaisten koulumatkat Rautalammin kunnan alueella
 • Koulunkäynninohjaajan palkkaaminen Kerkonjoen koululle
 • Uinninvalvojan osa-aikainen tehtävä
 • Valtuustoaloitteet
 • Rautalammin kunnan Asunnonhankinta Oy:n taloudellisen tilan tervehdyttäminen
 • Rautalammin kunnan uuden visuaalisen ilmeen suunnittelu
 • Rautalammin terveyskeskuksen korjaus ja lasten neuvolatilojen väis-tötilat sekä lääkäri-hoitaja työpari
 • Maa-alueen myynti Drom ry:lle
 • Rautalammin kunnan lausunto sote-järjestämislakiluonnoksesta

Lataa pöytäkirja

Kunnanvaltuuston pöytäkirja 30.9.2014

Osasto: Kunnanvaltuusto

Kokouspäivä: 30.9.2014

Esityslista:

 • Valtuutettujen esteet ja varajäsenten kutsuminen
 • Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
 • Pöytäkirjan tarkastajat
 • Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
 • Katuvalojen saneeraus kirkonkylän taajamassa ja yhteistyö ELY-keskuksen kanssa
 • Maanmittaustoimitus ja tarkennus vapaaehtoiseen tilusvaihtoon
 • Takauksen myöntäminen Kiinteistö Oy Rautalammin Hakan lainalle
 • Rautalammin kunnan yhtymäkokousedustaja Sisä-Savon terveydenhuollon kuntayhtymään
 • Eron myöntäminen luottamustoimista Tero Räsäselle

Lataa pöytäkirja

Ympäristölautakunnan kokouspöytäkirja 25.9.2014

Osasto: Ympäristölautakunta

Kokouspäivä: 25.9.2014

Esityslista:

 • Päätöksen antaminen poikkeamishakemuksesta, joka koskee rakennusjärjestyksessä määrätystä rantaetäisyydestä poikkeamista Kerkonjoensuun kylässä sijaitsevalla Annala ja Annala II tiloilla RN:o 1:35 ja 1:53
 • Päätös luvattomaan rakentamiseen puuttumisesta Rautalammin kylässä sijaitsevalla Pappila –tilalla RN:o 18:340 (osoite Kirkkotie 3)

Lataa pöytäkirja

Sivistyslautakunnan kokouspöytäkirja 17.9.2014

Osasto: Sivistyslautakunta

Kokouspäivä: 17.9.2014

Esityslista:

 • Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
 • Pöytäkirjan tarkastajat
 • Tiedoksiannot/ kotihoidontuen kuntalisä
 • Lokakuun kokous
 • Työsuunnitelmat lukuvuodeksi 2014-2015
 • Koulunkäynninohjaajan palkkaaminen Kerkonjoen koululle
 • Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2016-2017
 • Valtuustoaloitteet
 • Ilmoitusasiat
 • Talousarvion 2014 toteutuminen

Lataa pöytäkirja

Kunnanhallituksen pöytäkirja 8.9.2014

Osasto: Kunnanhallitus

Kokouspäivä: 8.9.2014

Esityslista:

 • Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
 • Pöytäkirjan tarkastajat
 • Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
 • Rautalammin ja Konneveden kansallispuistoon liittyvä neuvottelukunta ja Master Plan –suunnittelu
 • Kansallispuiston hoito- ja käyttösuunnitelma ja yhteistyöryhmä
 • Sote-järjestämislaki ja sote-palveluiden tuottamista koskeva neuvot-telu Pohjois-Savossa
 • Lukiokoulutuksen haasteet ja tulevaisuus
 • Katuvalojen saneeraus kirkonkylän taajamassa ja yhteistyö ELY-keskuksen kanssa
 • Loma-asuntotonttien ostotarjousten käsittely ja yleiseen myyntiin asettaminen
 • Ennakkotiedote kunnan rakennusten kunnossapitoon liittyvistä kii-reellisistä investointitarpeista
 • Lasten neuvolatoiminnan vastaanoton siirtäminen Rautalammin terveyskeskuksesta Suonenjoelle terveysaseman osittaisen peruskorjauk-sen vuoksi
 • Laskentamallit pelastustoimen kustannusten jakamiseksi
 • Maanmittaustoimitus ja tarkennus vapaaehtoiseen tilusvaihtoon
 • Kokkatoiminnan esitykset henkilöstön palkkaamiseen liittyen
 • Rautalammin kunnan yhtymäkokousedustaja Sisä-Savon terveyden-huollon kuntayhtymään
 • Rautalammin kunnan vastine Itä-Suomen hallinto-oikeuteen tehtyihin valituksiin, jotka koskevat Rautalammin kunnanvaltuuston päätöstä myydä Oikarila RN:o 14:7 tilasta määräala vaihtokaupalla Jukka ja Pekka Varikselle siten, että kunta saa Ristiaho RN:o 21:22 ja Kallio-suo RN:o 21:59 tilat sekä välirahaa 85.000 euroa
 • Ilmoitusasiat
 • Lautakuntien ja vianhaltijoiden pöytäkirjat
 • Takauksen antaminen Kiinteistö Oy Rautalammin Hakan lainalle
 • Maa-alueen myynti Drom ry:lle

Lataa pöytäkirja

Kunnanhallituksen pöytäkirja 1.9.2014

Osasto: Kunnanhallitus

Kokouspäivä: 1.9.2014

Esityslista:

 • Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
 • Pöytäkirjan tarkastajat
 • Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
 • Pohjois-Savon veteraanien ja reserviläisten kirkkopyhä 2016
 • Kauppakirjan hyväksyminen / Rakennusliike Pihatto Oy
 • Vuokrasopimuksen hyväksyminen / Soisalon Työterveys
 • Ilmoitusasiat
 • Lausunto kuntalain hallituksen esitysluonnoksesta 8.5.2014
 • Pestuumarkkinat 2014 ja Kansallispuiston avajaistilaisuudet
 • Perusturvajohtajan viran vastaanottaminen

Lataa pöytäkirja

Teknisen lautakunnan kokouspöytäkirja 28.8.2014

Osasto: Tekninen lautakunta

Kokouspäivä: 28.8.2014

Esityslista:

 • Toholahdentien päällysrakenteen korjaaminen. Tarjouksen hyväksyminen 
 • Aloite liikenneturvallisuutta parantavien ja liikennenopeuksia alentavien rakenteiden saamiseksi kantatielle 69 Rautalammin keskustaan 
 • Katuvalojen saaneeraus kirkonkylän taajamassa. Yhteistyö ELY-keskuksen kanssa
 • Ennakkotiedote kunnan rakennusten kunnossapitoon liittyvistäkiirellisistä investointitarpeista
 • Loma-asuntotonttien ostotarjousten käsittely ja yleiseen myyntiin asettaminen

Lataa pöytäkirja