Pöytäkirjat

Kunnanhallituksen pöytäkirja 26.1.2015

Osasto: Kunnanhallitus

Kokouspäivä: 26.1.2015

Esityslista:

 • Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
 • Pöytäkirjan tarkastajat
 • Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
 • Lukion peruskorjauksen ja laajennuksen valtionavustus
 • Muistomerkin ja opastaulun sijoittaminen kantatien 69 levähdysalueelle
 • Vuosia 2016 ja 2017 koskevien kuntien yhdistymisesitysten toimittaminen
 • Kuntien valmiussuunnittelun tukeminen
 • Teknisen johtaja sijaisuus 26.12.2015 saakka
 • Perussopimuksen valmistelun käynnistäminen maahanmuuttajien ottamiseksi
 • Rautalammin Taksit ry:n kysely Rautalammin kunnan sosiaali- ja vammaispalvelulain mukaisista kilpailutuksista
 • Korkeimman hallinto-oikeuden päätös 21.1.2015/147/1889/1/13
 • Sisä-Savon luonnonystävät ry:n valitukseen koskien Hankavesi- Kalajanjärvi ympäristön rantaosayleiskaavaa
 • Sähköenergian saannin turvaaminen tulevaisuudessa poikkeusoloissa Rautalammilla
 • Geologisen tutkimuskeskuksen rakennuskivituotantoa ja arvokkaiden maa-alueiden kaavoitusta edistävä hanke
 • Toholahden teollisuusalueen kaukolämpöselvitys
 • Itä-Suomen liikennestrategian päivittäminen
 • Esityksiä sotilasansiomitalien myöntämiseksi
 • Eron myöntäminen luottamustoimista Tero Räsäselle
 • Posa 2015 kriisijohtamiskoulutus 22.4.2015 Rautalammilla
 • Kantatie 69 valaistus ja paikallistie 543 alkuosan valaiseminen Rautalammin keskustaajamassa
 • Kunnanvaltuuston 28.10, 8.12. ja 16.12.2014 päätösten täytäntöönpano
 • Rautalammin kunnan sähkönhankinnan kilpailuttaminen
 • Vuoden 2015 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet
 • Ilmoitusasiat
 • Pelastustoimen perussopimus ja kuntien maksuosuuden määräytyminen
 • Maakunnallinen tuulivoimakaavoitus ja kuntien tasapuolinen kohtelu Pohjois-Savossa
 • Takaajan suostumus lyhennysvapaasta vuodesta 2015
 • Lautakuntien ja viranhaltijoiden pöytäkirjat

Lataa pöytäkirja

Teknisen lautakunnan kokouspöytäkirja 15.01.2015

Osasto: Tekninen lautakunta

Kokouspäivä: 15.1.2015

Esityslista:

 • Teknisen lautakunnan kokousajasta päättäminen
 • Pöytäkirjojen nähtävillä pitäminen
 • Rautalammin kunnan sähkönhankinnan kilpailuttaminen
 • Rautalammin kunnan sähkönhankinnan kilpailuttamisesta aiheutu-neiden kustannusten hyvittäminen
 • Katuvalojen saneeraus kirkonkylän taajamassa ja yhteistyö ELY-keskuksen kanssa
 • Vihta-Paavon tien venelaiturin kunnostaminen
 • Teknisen lautakunnan vuoden 2015 talousarvionkäyttötalousosa sekä kunnan vuoden 2015 investointikohtee

Lataa pöytäkirja

Sivistyslautakunnan kokouspöytäkirja 17.12.2014

Osasto: Sivistyslautakunta

Kokouspäivä: 17.12.2014

Esityslista:

 • Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
 • Pöytäkirjan tarkastajat
 • Tiedoksiannot/ kotihoidontuen kuntalisä
 • Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden päivitys
 • Koeajan päättyminen / Juho Pahajoki
 • Koeajan päättyminen / Elina Sinisalo
 • Koeajan päättyminen / Virpi Jaakkonen
 • Lukiolaisten koulumatkat Rautalammin kunnan alueella
 • Kevään 2015 oppilaskuljetukset
 • Koulujen työpäivät lukuvuonna 2015-2016
 • Vuoden liikuttajan valinta

Lataa pöytäkirja

Kunnanvaltuuston pöytäkirja 16.12.2014

Osasto: Kunnanvaltuusto

Kokouspäivä: 16.12.2014

Esityslista:

 • Valtuutettujen esteet ja varajäsenten kutsuminen
 • Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
 • Pöytäkirjan tarkastajat
 • Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
 • Vesimaksut 1.1.2015 alkaen
 • Taloussuunnitelma 2015-2018
 • Vuoden 2015 talousarvio
 • Selvityksen antaminen tilintarkastajien antamasta arviointikertomuksesta vuodelta 2013
 • Korttelissa 6 Kiinteistö Oy Asemataloa koskeva esitys
 • Maanvaihto Rautalammin kunnan sekä Jukka ja Pekka Variksen välillä
 • Lisämäärärahapyyntö terveydenhuollon vuoden 2014 talousarvioon

Lataa pöytäkirja

Kunnanhallituksen pöytäkirja 15.12.2014

Osasto: Kunnanhallitus

Kokouspäivä: 15.12.2014

Esityslista:

 • Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
 • Pöytäkirjan tarkastajat
 • Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
 • Teknisen johtajan sijainen ja tehtäväjärjestelyt vuorotteluvapaan aikana
 • Maanvaihto Rautalammin kunnan sekä Jukka ja Pekka Variksen välillä
 • Kiesimän kyläyhdistyksen toiminta-avustus
 • Lisämäärärahapyyntö terveydenhuollon vuoden 2014 talousarvioon
 • Ilmoitusasiat
 • Pohjois-Savon aluehallinnon ja kuntien valmiusharjoitus 17.-19.11. 2015
 • Henkilöstöjaoston tekemä kannanotto työkyvyn heikkenemiseen ja sen arviointiin
 • Kunnanjohtajan päätöspöytäkirjat
 • Erikoissairaanhoidon kuntalaskutus
 • Rautalammin kuntakonsernin tytär- ja osakkuusyhtiöiden toiminnalli-set ja taloudelliset tavoitteet 2014-2017
 • Rautalammin keskustan yleiskaava 2030
 • Maakunnallista kaupan maakuntakaavaa koskeva tarkennus
 • Valtuuston kokouksessa 8.12.2014 jätetty aloite koskien kotihoidon kuntalisän määrärahaa

Lataa pöytäkirja

Ympäristölautakunnan kokouspöytäkirja 11.12.2014

Osasto: Ympäristölautakunta

Kokouspäivä: 11.12.2014

Esityslista:

 • Lausunnon antaminen poikkeamishakemuksesta, joka koskee Hanhitaipaleen kylässä sijaitsevaa Säynäsenranta-tilaa RN:o 3:355
 • Kiinteistön 686-411-6-433, Sahala kuuleminen, rakennusrekisterissä merkityn käyttötarkoituksen vastainen käyttö
 • Lausunnon antaminen poikkeamishakemuksesta, joka koskee Toholahden kylässä sijaitsevaa Huuhtmäki – tilaa RN:o 3:355
 • Päätös sähköjohdon sijoittamisesta Ihalaiskylässä sijaitseville tiloille Palkeinen Rn:o 4:147, Rantala RN:o 4:121, Karikko RN:o 4:182 ja Sieppo RN:o 4:178.
 • Maa-ainesluvan myöntäminen Maanrakennus Jari Hämäläiselle tilalle Papinniemi RN:o 18:47 Rautalammin kunnan Kerkonjoensuun kylässä

Lataa pöytäkirja

Teknisen lautakunnan kokouspöytäkirja 11.12.2014

Osasto: Tekninen lautakunta

Kokouspäivä: 11.12.2014

Esityslista:

 • Vesihuoltoalueiden laajennukset Kirkonkylä-Kerkonkoski väliselle alueelle
 • Siirtoviemärityöhön liittyvät taloliittymien putkitukset
 • Auraussopimuksen siirto
 • Kerkonkosken jätevedenpuhdistamo – toistaiseksi voimassaolevan ympäristöluvan tarkastus

Lataa pöytäkirja

Kunnanvaltuuston pöytäkirja 8.12.2014

Osasto: Kunnanvaltuusto

Kokouspäivä: 8.12.2014

Esityslista:

 • Valtuutettujen esteet ja varajäsenten kutsuminen
 • Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
 • Pöytäkirjan tarkastajat
 • Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
 • Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin ensihoitopalvelun osavuosikatsaus toiminta- tilastoihin 2014
 • Pohjois-Savon pelastustoimen yhteistoimintasopimuksen ja kuntien maksuosuus-perusteen tarkistuksen hyväksyminen
 • Kehittämisyhtiön perustaminen Pohjois-Savon länsiosaan
 • Elinkeinoyhtiön perustamista koskevan valtuuston päätöksen toimeenpano
 • Muut asiat

Lataa pöytäkirja

Kunnanhallituksen pöytäkirja 8.12.2014

Osasto: Kunnanhallitus

Kokouspäivä: 8.12.2014

Esityslista:

 • Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
 • Pöytäkirjan tarkastajat
 • Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
 • Vuoden 2014 avustus alueen järvipelastustoimintaa varten
 • Ilmoitusasiat
 • Vuoden 2015 talousarvio
 • Taloussuunnitelma 2015-2018
 • Teknisen johtajan vuorotteluvapaa
 • Teknisen johtajan sijainen ja tehtäväjärjestelyt vuorotteluvapaajakson aikana
 • Rautalammin kunnan Asunnonhankinta Oy:n osakepääoman korot-taminen ja lisäosakkeiden merkitseminen
 • Vesimaksut 1.1.2015 alkaen
 • Korttelissa 6 Kiinteistö Oy Asemataloa koskeva esitys
 • Tarjous Rautalammin kunnalle
 • Selvityksen antaminen tilintarkastajien antamasta arviointikertomuk-sesta vuodelta 2013
 • Maanvaihto Rautalammin kunnan ja Jukka ja Pekka Variksen välillä
 • Talousarviolainan ottaminen

Lataa pöytäkirja

Kunnanhallituksen pöytäkirja 1.12.2014

Osasto: Kunnanhallitus

Kokouspäivä: 1.12.2014

Esityslista:

 • Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
 • Pöytäkirjan tarkastajat
 • Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
 • Kehittämisyhtiön perustaminen Pohjois-Savon länsiosaan
 • Elinkeinoyhtiön perustamista koskevan valtuuston päätöksen toimeenpanosta päättäminen
 • Sivistysosaston toimen täyttöluvan hakeminen kunnanhallitukselta
 • Sairauteen, työkiertoon ja muuhun perusteeseen liittyvät kuntaorganisaation henkilöstön siirrot osastolta toiselle
 • Taloussuunnitelma 2015-2018
 • Ilmoitusasiat
 • Kaavoitukseen liittyvät suunnittelutarveratkaisut
 • Äitienpäiväkunniamerkit 2015

Lataa pöytäkirja