Pöytäkirjat

Perusturvalautakunnan pöytäkirja 27.5.2015

Osasto: Perusturvalautakunta

Kokouspäivä: 27.5.2015

Esityslista:

 • Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 • Pöytäkirjan tarkastajat
 • Rautalammin perusturvan toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2014
 • Perusturvalautakunnan kokoukset vuonna 2015
 • Osallistuminen Kaste-rahoitteeseen Kotoisa- inhimillistä perhehoitoa ikäihmisille hankkeeseen
 • Tarjoukset kuljetuspalveluihin
 • Tarjous päivätoiminnan kuljetuksiin
 • Rautalammin kunnan päivätoiminnan kuljetusten hankinta
 • Lausunto kunnanhallitukselle kyselyyn Rautalammin kunnan vammaispalvelu- ja sosiaalihuoltolain mukaisten henkilökuljetusten sekä päivätoiminnan kuljetusten toteutumisesta hankintasopimuksen mukaisesti
 • Ilmoitusasiat
 • Viranhaltijoiden pöytäkirjat

Lisälistalta:

 • Liite kyselyyn Rautalammin kunnan vammaispalvelu- ja sosiaalihuol-tolain mukaisten henkilökuljetusten sekä päivätoiminnan kuljetusten toteutumisesta hankintasopimuksen mukaisesti

Lataa pöytäkirja

Sivistyslautakunnan kokouspöytäkirja 20.5.2015

Osasto: Sivistyslautakunta

Kokouspäivä: 20.5.2015

Esityslista:

 • Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
 • Pöytäkirjan tarkastajat
 • Esikoulunopettajan/lastentarhanopettajan sisäinen siirto
 • Asiointikuljetukset 1.5.2015 alkaen
 • Peruskoulun ruotsin kielen lehtorin viran täyttäminen
 • Luokanopettajan viran täyttäminen sijoituskouluna Kerkonjoen koulu
 • Perusopetuksen tuntijako 1.8.2016 alkaen
 • Täyttöluvan hakeminen vapaa-ajansihteerin opintovapaan ajaksi

Lataa pöytäkirja

Ympäristölautakunnan kokouspöytäkirja 12.5.2015

Osasto: Ympäristölautakunta

Kokouspäivä: 12.5.2015

Esityslista:

 • Päätöksen antaminen poikkeamishakemuksesta, joka koskee Kuuslahden kylässä sijaitsevaa Valkama-tilaa RN:o 5:27
 • Päätöksen antaminen poikkeamishakemuksesta, joka koskee Rautalammin kylässä sijaitsevaa Peikonpesä-tilaa RN:o 26:34
 • Päätöksen antaminen poikkeamishakemuksesta, joka koskee Hanhitaipaleen kylässä sijaitsevaa Memmula-tilaa RN:o 7:29
 • Hallintopakkomenettelyn jatkaminen koskien luvatonta rakentamista Hankamäen kylässä sijaitsevalla venevalkamalla (000-2010-K24376)

Lataa pöytäkirja

Kunnanhallituksen pöytäkirja 11.5.2015

Osasto: Kunnanhallitus

Kokouspäivä: 11.5.2015

Esityslista:

 • Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
 • Pöytäkirjan tarkastajat
 • Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
 • Vastaavan lastentarhanopettajan viran täyttöluvan hakeminen
 • Talousarviolainojen ottovaltuuden myöntäminen kunnanhallitukselle
 • Ilmoitusasiat
 • Lassilanrannan alueen rivitalohanke
 • Lassilankulman tilan myynti Rautalammin rakennukselle rivitalorakentamista varten
 • Varhaiskasvatuksen toimien täyttölupa-anomus
 • Kunnanvaltuuston päätösten täytäntöönpano

Lataa pöytäkirja

Teknisen lautakunnan kokouspöytäkirja 7.5.2015

Osasto: Tekninen lautakunta

Kokouspäivä: 7.5.2015

Esityslista:

 • Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 • Pöytäkirjan tarkastajien valinta
 • Teknisen lautakunnan talousarvion toteutuminen 26.4.2015
 • Tien nimeäminen Toholahdessa kirkonkylän osayleiskaava-alueella
 • Tien nimeäminen Multaharjuntieltä eroavalle vapaa-ajan asunnolle
 • Toimintakertomus 2014
 • Korvaava kulkuyhteys Metsäorsjoen kaava-alueella
 • Viranhaltijapäätökset

Lataa pöytäkirja

Kunnanvaltuuston pöytäkirja 28.4.2015

Osasto: Kunnanvaltuusto

Kokouspäivä: 28.4.2015

Esityslista:

 • Valtuutettujen esteet ja varajäsenten kutsuminen
 • Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
 • Pöytäkirjan tarkastajat
 • Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
 • Kirkonkylän vesihuollon toiminta-alueen laajennus
 • Päiväkodin johtajan viran muuttaminen vastaavan lastentarhanopettajan viraksi
 • Talousarviovertailu 1.1.-31.3.2015
 • Muut asiat

Lataa pöytäkirja

Kunnanhallituksen pöytäkirja 27.4.2015

Osasto: Kunnanhallitus

Kokouspäivä: 27.4.2015

Esityslista:

 • Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
 • Pöytäkirjan tarkastajat
 • Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
 • Päiväkodinjohtajan viran muuttaminen vastaavan lastentarhanopettajan viraksi
 • Edustajan valinta IS-Hankinta Oy:n varsinaisiin yhtiökokouksiin
 • Sääntötyöryhmän työn edistyminen
 • Lautakuntien ja viranhaltijoiden pöytäkirjat
 • Ilmoitusasiat
 • Kunnanjohtajan päätöspöytäkirjat
 • Pohjavesien suojelusuunnitelma
 • Koeajan päättyminen, Kirsi Solmari
 • Rautalammin kunnan uusi vuokratalohanke Lassilanrannan alueelle ja toteutus
 • Lassilankulman tilan myyminen rivitaloalueen laajentamiseksi
 • Rautalammin kunnan lausunto Metsähallituksen Etelä-Konneveden kansallispuiston hoito- ja käyttösuunnitelmaluonnoksesta 2029
 • Rautalammin kunnan ja Rautalammin Pestuut –markkinoita järjestä-vän seurayhtymän välinen sopimus
 • Talousarviovertailu 1.1.-31.3.2015

Lataa pöytäkirja

Sivistyslautakunnan kokouspöytäkirja 15.4.2015

Osasto: Sivistyslautakunta

Kokouspäivä: 15.4.2015

Esityslista:

 • Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
 • Pöytäkirjan tarkastajat
 • Sivistysosaston toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2013
 • Peruskoulujen ja lukion tuntikehys
 • Viranhaltijapäätökset ja ilmoitusasiat
 • Perusopetuksen lauantaityöpäivän vaihto lv 2015-2016
 • Liikuntatoimen avustusmäärärahojen jako
 • Nuorisotoimen avustusmäärärahojen jako
 • Kulttuuritoimen avustusmäärärahojen jako
 • Virkojen ilmoittaminen haettavaksi
 • Eron myöntäminen / Elli Ruotsalainen
 • Päiväkodinjohtajan nimikkeen muuttaminen vastaavaksi lastentarhanopettajaksi
 • Vastaavan lastentarhanopettajan viran täyttöluvan hakeminen 

Lataa pöytäkirja

Kunnanhallituksen pöytäkirja 13.4.2015

Osasto: Kunnanhallitus

Kokouspäivä: 13.4.2015

Esityslista:

 • Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
 • Pöytäkirjan tarkastajat
 • Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
 • Metsästysvuokrasopimusten hehtaarivuokra
 • Metsästysvuokrasopimuksen jatkaminen / Pärsnäkorven Erä ry
 • Metsästysvuokrasopimus / Reino Matilaisen hirviseurue
 • Pro Ysitie yhdistyksen vuosikokousedustajan nimeäminen
 • Ostotarjous osakehuoneistosta
 • Uusi kuntalaki –koulutus
 • Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntakokous
 • Rautalammin kirkkokuoron 70-vuotisjuhla ja Rautalammin Musii-kinystävien 35-vuotisjuhla
 • Ilmoitusasiat
 • Lautakuntien ja viranhaltijoiden pöytäkirjat
 • Sotea käsittelevä kokous
 • Rautalammin kunnan uusi vuokratalohanke Lassilanrannan alueelle ja toteutus
 • Kiintiöpakolaisten vastaanottaminen Rautalammille
 • Avustusanomus / Rogokerho Sacre
 • Tapahtumat 2015 ja Rautalammin sekä yritysten tuotteiden tunne-tuksi tekeminen ja markkinointi
 • Digitalisaatio ja yhteispalvelu Rautalammilla
 • Kunnanvaltuuston päätösten täytäntöönpano

Lataa pöytäkirja

Kunnanvaltuuston pöytäkirja 31.3.2015

Osasto: Kunnanvaltuusto

Kokouspäivä: 31.3.2015

Esityslista:

 • Valtuutettujen esteet ja varajäsenten kutsuminen
 • Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
 • Pöytäkirjan tarkastajat
 • Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
 • Valtuustoaloitteet 2014
 • Valokuituverkon rakentaminen
 • Valokuituverkon rakentamisen rahoittaminen
 • Muut asiat

Lataa pöytäkirja