Pöytäkirjat

Perusturvalautakunnan esityslista

Osasto: Perusturvalautakunta

Kokouspäivä: 28.8.2017

Esityslista:

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Pöytäkirjan tarkastajat
Kotisairaanhoitajien virkojen täyttöluvan hakeminen
Ilmoitus yksityisten sosiaalipalvelujen tuottamisesta
Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2016
Rautalammin sote-palveluiden kilpailutusaikataulu
Ilmoitusasiat
Viranhaltijoiden pöytäkirjat

Lataa pöytäkirja

Kunnanhallituksen pöytäkirja 22.8.2017

Osasto: Kunnanhallitus

Kokouspäivä: 22.8.2017

Esityslista:

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Pöytäkirjan tarkastajat
Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Konserniavustus Kiinteistö Oy Oikarilan teollisuushallit –yhtiölle
Talousarvion 2017 toteutuminen 1.1.-30.4.2017
Lausunto Etelä-Konneveden rantaosayleiskaavasta 2030 tehdystä valituksesta
Vahvistusilmoituskirje tilintarkastajalle
Asuntola- ja pienteollisuuskiinteistön hankinta
Kunnanjohtaja Risto Niemelän eronpyyntö ja virkasuhteen jatkumi-nen 31.1.2018 saakka
Ilmoitusasiat
Kunnanjohtajan viransijainen 5.9.2017-31.1.2018
Pohjois-Savon keskustan elonkorjuujuhla ja Rautalammin keskustan 90-vuotisjuhla
Sopimuksen hyväksyminen Inspira Oy:n ja Roihu Oy:n kanssa

Lataa pöytäkirja

Sivistyslautakunnan kokouspöytäkirja

Osasto: Sivistyslautakunta

Kokouspäivä: 16.8.2017

Esityslista:

 • Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
 • Pöytäkirjan tarkastaja
 • Tiedoksiannot
 • Rautalammin uimahallin aukioloajat
 • Rautalammin kunnallisten ulkoliikuntapaikkojen hoidon tarjoukset
 • Opinto-ohjaajan palkka

Lataa pöytäkirja

Kunnanhallituksen pöytäkirja 7.8.2017

Osasto: Kunnanhallitus

Kokouspäivä: 7.8.2017

Esityslista:

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Pöytäkirjan tarkastajat
Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Vaalijalan kuntayhtymän kuntakokous
Savo-Karjalan vaalipiirin kuntapäivät ja seminaari 4.10.2017
Ilmoitusasiat
Lautakuntien ja viranhaltijoiden pöytäkirjat
Lausunto kunnallisvalitukseen
Pakolaisten kotouttamista koskeva jatkohanke
Pakolaisten kotouttamisen jatkaminen

 

Lataa pöytäkirja

Kunnanvaltuuston pöytäkirja 25.4.2017

Osasto: Kunnanvaltuusto

Kokouspäivä: 25.4.2017

Esityslista:

Valtuutettujen esteet ja varajäsenten kutsuminen
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Pöytäkirjan tarkastajat
Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Rautalammin kunnan rakennusjärjestyksen uusiminen
Kuntavaalien tulos
Valtuustoaloitteet

Lataa pöytäkirja

Teknisen lautakunnan pöytäkirja 13.7.2017

Osasto: Tekninen lautakunta

Kokouspäivä: 13.7.2017

Esityslista:

Teknisen lautakunnan rakennuttamisjaoston jäsenten valinta

 • Teknisen lautakunnan rakennuttamisjaoston jäsenten valinta
 • Teknisen lautakunnan metsäjaoston jäsenten valinta
 • Teknisen lautakunnan tiejaoston jäsenten valinta
 • Liikenneturvallisuustyöryhmän jäsenten valinta
 • Talohaarojen jätevedenpumppaamojen hankinta
 • Rautalammin – Konneveden luontomatkailun investoinnit, laiturien hankinta Kierinniemeen ja Pitkänpohjanlahteen
 • Rautalammin – Konneveden luontomatkailun investoinnit, laiturien hankinta Koipiniemeen, Vahvalahteen ja Pieneen Navettasaareen
 • Konetyötarjoukset ajalle 1.8. – 31.12.2017
 • Kiinteistöjen liittäminen Kirkonkylä – Korpijärvi – siirtoviemäriin ja valokuituvaraus kyseisille kiinteistöille
 • Teknisen lautakunnan talousarvion toteuma 1.1. – 30.4.2017

Lataa pöytäkirja

Perusturvalautakunnan pöytäkirja

Osasto: Perusturvalautakunta

Kokouspäivä: 5.7.2017

Esityslista:

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Pöytäkirjan tarkastajat

Perusturvalautakunnan kokoukset vuonna 2017

Pöytäkirjojen nähtävänä pito

Perusturvalautakunnan laskujen hyväksyjät vuonna 2017

Perusturvaosaston edustajat alaikäisten kuulusteluissa vuonna 2017

Perusturvaosaston eri yksiköihin tutustuminen

Ilmoitusasiat

Viranhaltijoiden pöytäkirjat

 

Pöytäkirja 5.7.2017

 

Lataa pöytäkirja

Ympäristölautakunnan kokouspöytäkirja 6.7.2017

Osasto: Ympäristölautakunta

Kokouspäivä: 6.7.2017

Esityslista:

 • Talousarvion 2017 toteutuminen 1.1. – 30.4.2017
 • Katselmusmiesten valinta
 • Päätöksen antaminen poikkeamishakemuksesta, joka koskee
  Haapamäen kylässä sijaitsevaa Kasperila-tilaa RN:o 7:56
 • Päätöksen antaminen poikkeamishakemuksesta, joka koskee
  Ihalaiskylässä sijaitsevaa Saviniemi-tilaa RN:o 3:90
 • Päätöksen antaminen poikkeamishakemuksesta, joka koskee
  Kerkonjoensuun kylässä sijaitsevaa Kiviharju- tilaa RN:o 19:58
 • Rakennusluvan myöntäminen Kerkonjoen koulun peruskorjaukselle
  kiinteistölle Opinaho RN:o 48:9 Kerkonjoensuun kylässä

Lataa pöytäkirja

Kunnanhallituksen pöytäkirja 5.7.2017

Osasto: Kunnanhallitus

Kokouspäivä: 5.7.2017

Esityslista:

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Pöytäkirjan tarkastajat
Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Markkinavuoropuhelua 15.6.2017 koskeva analyysi ja muut neuvottelut
maakunta- ja sote-uudistukseen liittyen
Rautalammin sote-palveluiden kilpailutusaikataulu
Maakunta-, sote- ja valinnanvapausuudistuksiin liittyvä lainsäädäntövaihe
Pohjois-Savon maakunnan hakeminen ja kuntien osallistuminen valinnanvapaus-
pilottiin
Lausunto taksilupamäärien vahvistamista varten vuodelle 2018
Rakennusoikeuksien ostaminen Tiitilänkylän jakokunnalta
Kiinteistö Oy Oikarilan Teollisuushallit, Koritien hallin myynti
Kiinteistö Oy Oikarilan Teollisuushallien rahoitusvaihtoehtojen selvitys
Rautalammin Rakennus Oy:n hallituksen jäsen
Lautakuntien ja viranhaltijoiden pöytäkirjat
Ilmoitusasiat

Lataa pöytäkirja

Sivistyslautakunnan kokouspöytäkirja

Osasto: Sivistyslautakunta

Kokouspäivä: 21.6.2017

Esityslista:

 • Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
 • Pöytäkirjan tarkastaja
 • Varhaiskasvatussuunnitelman hyväksyminen
 • Lautakunnan kokoukset
 • Sivistyslautakunnan kokouskutsujen ja esityslistan lähetys sähköpostilla
 • Pöytäkirjojen nähtävänä pitäminen
 • Menotositteiden vastaanottajat ja hyväksyjät
 • Tiedoksiannot kotihoidontuen kuntalisä
 • Viran vastaanottaminen / Anne Syrjänen
 • Tiedoksiannot ja viranhaltijapäätökset
 • Omatoimikirjaston käyttöönotto
 • Talouden seuranta
 • Lukioiden kansainvälistymistä edistävä osaamiskeskus NEST

 

Liite 1 VASU2017

Lataa pöytäkirja