Pöytäkirjat

Kunnanhallituksen esityslista 20.8.2018 11/2018

Osasto: Kunnanhallitus

Kokouspäivä: 20.8.2018

Esityslista:

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Pöytäkirjan tarkastajat

Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Kirkonkylän osayleiskaava

Koeajan päättyminen, Olli Lipponen

Savon Kuituverkko Oy saneerausohjelmaehdotus

Optisten kuituyhteyksien käyttö- ja ylläpitosopimus

Eräiden vanhojen saatavien poistaminen kunnan kirjanpidosta

Ilmoitusasiat

Lautakuntien ja viranhaltijoiden pöytäkirjat

Konserniohje

Pelastuslaitoksen talousarvioesitys vuodelle 2019

Hallintosääntö

 

 

 

 

 

 

 

Lataa pöytäkirja

Sivistyslautakunnan kokouspöytäkirja 15.8.2018

Osasto: Sivistyslautakunta

Kokouspäivä: 15.8.2018

Esityslista:

 • Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen  2
 • Pöytäkirjan tarkastaja  2
 • Tiedoksiannot kotihoidontuki 3
 • Raualammin lukion lauantaityöpäivän muutos  4
 • Kerkonjoen koulun lauantaityöpäivä  5
 • Kerkonjoen koulun liikuntavälinehankinta  6
 • Koulukuljetusten hankinta  7
 • Ohjeet oppilaskuljetusten  myöntämiseen ja järjestämiseen  8
 • Nuorisotilan aukioloajat 9
 • Rautalammin kunnan nuorisovaltuuston säännöt 2018  10
 • Kerkonkosken rehtorin valinta  11
 • Muut asiat 12

Liite 3 Koulukuljetusohjeet

Liite 4 Nuorisovaltuuston säännöt 2018 alkaen

Lataa pöytäkirja

Sivistyslautakunnan kokouspöytäkirja

Osasto: Sivistyslautakunta

Kokouspäivä: 20.6.2018

Esityslista:

 • Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 2
 • Pöytäkirjan tarkastaja 2
 • Tiedoksiannot 3
 • Kerkonjoen koulun lauantaityöpäivän muutos 5
 • Etsivä nuorisotyöntekijän valinta 6
 • Minna Laitisen virkavapaa-anomus 7
 • Varhaiskasvatuksen tilanne 8
 • Lastentarhanopettajien palkkauksen tarkistaminen 9
 • Hallintosääntöuudistus 10
 • Kerkonjoen koulun liikuntavälinehankinta 11
 • Koulukuljetusten hankinta 12

Lataa pöytäkirja

Perusturvalautakunnan pöytäkirja 13.6.2018

Osasto: Perusturvalautakunta

Kokouspäivä: 13.6.2018

Esityslista:

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Pöytäkirjan tarkastajat
Perusturvaosaston välitilinpäätös tammi-huhtikuu 2018
Perusturvalautakunnan kokousajankohdat syksyllä 2018
Perusturvalautakunnan laskujen hyväksyjät 18.6.2018 alkaen
Kodinhoitajan toimen muuttaminen lähihoitajan toimeksi
Ilmoitusasiat
Viranhaltijoiden pöytäkirjat
Salassa pidettävä
Vastine Itä-Suomen hallinto-oikeuden pyyntöön 00426/18/6199

Lataa pöytäkirja

Kunnanhallituksen pöytäkirja 18.6.2018 10/2018

Osasto: Kunnanhallitus

Kokouspäivä: 18.6.2018

Esityslista:

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Pöytäkirjan tarkastajat
Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Rautalammin kunnan tilinpäätöksen arviointikertomus vuodelta 2017 ja kunnanhallituksen selvitykset tarkastuslautakunnan havainnoista
Ilmoitusasiat
Lautakuntien ja viranhaltijoiden pöytäkirjat
Vuoden 2019 talousarvion ja taloussuunnitelman 2019- 2022 laadin-taohjeet
Talousarvion 2018 toteutuminen 1.1.-30.4.2018
Konserniohje
Kunnanvaltuuston kokouksen 29.5. täytäntöönpano
Finnskog-vieraat 15.7.
Askelmittarien hankinta
Hyvinvointityöryhmän perustaminen
Matti Lohen koulun liikuntasalin ulkoseinien ja lattian uusimiseen varatun määrärahan siirtäminen Matti Lohen koulun ala-asteen si-säilmakorjauksiin

Lataa pöytäkirja

Ympäristölautakunnan kokouspöytäkirja 7.6.2018

Osasto: Ympäristölautakunta

Kokouspäivä: 7.6.2018

Esityslista:

 • Talousarvion 2018 toteutuminen 1.1. – 30.4.2018
 • Päätöksen antaminen poikkeamishakemuksesta, joka koskee Rautalammin kylässä sijaitsevaa Hanhiniemi-tilaa RN: 4:20
 • Päätöksen antaminen poikkeamishakemuksesta, joka koskee Kerkonkosken kylässä sijaitsevaa Kesäranta-tilaa RN: 3:56
 • Päätös sähköjohdon sijoittamisesta Rautalammin kylässä sijaitseville tiloille Lahdenpohja 21:19 ja Veneranta 21:36
 • Lausunto Aluehallintovirastolle koskien kantelukirjoitusta
 • Suurkuvatulostin / skanneri – laitehankinta

Lataa pöytäkirja