Pöytäkirjat

Teknisen lautakunnan pöytäkirja 13.7.2017

Osasto: Tekninen lautakunta

Kokouspäivä: 13.7.2017

Esityslista:

Teknisen lautakunnan rakennuttamisjaoston jäsenten valinta

 • Teknisen lautakunnan rakennuttamisjaoston jäsenten valinta
 • Teknisen lautakunnan metsäjaoston jäsenten valinta
 • Teknisen lautakunnan tiejaoston jäsenten valinta
 • Liikenneturvallisuustyöryhmän jäsenten valinta
 • Talohaarojen jätevedenpumppaamojen hankinta
 • Rautalammin – Konneveden luontomatkailun investoinnit, laiturien hankinta Kierinniemeen ja Pitkänpohjanlahteen
 • Rautalammin – Konneveden luontomatkailun investoinnit, laiturien hankinta Koipiniemeen, Vahvalahteen ja Pieneen Navettasaareen
 • Konetyötarjoukset ajalle 1.8. – 31.12.2017
 • Kiinteistöjen liittäminen Kirkonkylä – Korpijärvi – siirtoviemäriin ja valokuituvaraus kyseisille kiinteistöille
 • Teknisen lautakunnan talousarvion toteuma 1.1. – 30.4.2017

Lataa pöytäkirja

Perusturvalautakunnan pöytäkirja

Osasto: Perusturvalautakunta

Kokouspäivä: 5.7.2017

Esityslista:

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Pöytäkirjan tarkastajat

Perusturvalautakunnan kokoukset vuonna 2017

Pöytäkirjojen nähtävänä pito

Perusturvalautakunnan laskujen hyväksyjät vuonna 2017

Perusturvaosaston edustajat alaikäisten kuulusteluissa vuonna 2017

Perusturvaosaston eri yksiköihin tutustuminen

Ilmoitusasiat

Viranhaltijoiden pöytäkirjat

 

Pöytäkirja 5.7.2017

 

Lataa pöytäkirja

Ympäristölautakunnan esityslista 6.7.2017

Osasto: Ympäristölautakunta

Kokouspäivä: 6.7.2017

Esityslista:

 • Talousarvion 2017 toteutuminen 1.1. – 30.4.2017
 • Katselmusmiesten valinta
 • Päätöksen antaminen poikkeamishakemuksesta, joka koskee
  Haapamäen kylässä sijaitsevaa Kasperila-tilaa RN:o 7:56
 • Päätöksen antaminen poikkeamishakemuksesta, joka koskee
  Ihalaiskylässä sijaitsevaa Saviniemi-tilaa RN:o 3:90
 • Päätöksen antaminen poikkeamishakemuksesta, joka koskee
  Kerkonjoensuun kylässä sijaitsevaa Kiviharju- tilaa RN:o 19:58
 • Rakennusluvan myöntäminen Kerkonjoen koulun peruskorjaukselle
  kiinteistölle Opinaho RN:o 48:9 Kerkonjoensuun kylässä

Lataa pöytäkirja

Kunnanhallituksen pöytäkirja 5.7.2017

Osasto: Kunnanhallitus

Kokouspäivä: 5.7.2017

Esityslista:

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Pöytäkirjan tarkastajat
Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Markkinavuoropuhelua 15.6.2017 koskeva analyysi ja muut neuvottelut
maakunta- ja sote-uudistukseen liittyen
Rautalammin sote-palveluiden kilpailutusaikataulu
Maakunta-, sote- ja valinnanvapausuudistuksiin liittyvä lainsäädäntövaihe
Pohjois-Savon maakunnan hakeminen ja kuntien osallistuminen valinnanvapaus-
pilottiin
Lausunto taksilupamäärien vahvistamista varten vuodelle 2018
Rakennusoikeuksien ostaminen Tiitilänkylän jakokunnalta
Kiinteistö Oy Oikarilan Teollisuushallit, Koritien hallin myynti
Kiinteistö Oy Oikarilan Teollisuushallien rahoitusvaihtoehtojen selvitys
Rautalammin Rakennus Oy:n hallituksen jäsen
Lautakuntien ja viranhaltijoiden pöytäkirjat
Ilmoitusasiat

Lataa pöytäkirja

Sivistyslautakunnan kokouspöytäkirja

Osasto: Sivistyslautakunta

Kokouspäivä: 21.6.2017

Esityslista:

 • Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
 • Pöytäkirjan tarkastaja
 • Varhaiskasvatussuunnitelman hyväksyminen
 • Lautakunnan kokoukset
 • Sivistyslautakunnan kokouskutsujen ja esityslistan lähetys sähköpostilla
 • Pöytäkirjojen nähtävänä pitäminen
 • Menotositteiden vastaanottajat ja hyväksyjät
 • Tiedoksiannot kotihoidontuen kuntalisä
 • Viran vastaanottaminen / Anne Syrjänen
 • Tiedoksiannot ja viranhaltijapäätökset
 • Omatoimikirjaston käyttöönotto
 • Talouden seuranta
 • Lukioiden kansainvälistymistä edistävä osaamiskeskus NEST

 

Liite 1 VASU2017

Lataa pöytäkirja

Kunananhallituksen pöytäkirja 19.6.2017

Osasto: Kunnanhallitus

Kokouspäivä: 19.6.2017

Esityslista:

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Pöytäkirjan tarkastajat
Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Kunnanhallituksen kokousten aika ja paikka sekä kokouskutsu
Kunnanhallituksen esityslistan ja pöytäkirjan sisältö
Henkilöstöjaoston vaali
Kaavoitusjaoston vaali
Vapaa-ajan asukastoimikunnan vaali
Kotouttamisjaoston vaali
Työnantajan edustajien valinta yhteistyötoimikuntaan
Kunnanhallituksen edustajat eri hallintokunnissa
Kunnan edustus eri yhteisöjen ja yhteisöjen yhtiökokouksissa
Kunnanhallituksen edustajan nimeäminen teknisen lautakunnan metsäjaostoon
Jäsenen valitseminen Suonenjoen koulutuslautakuntaan
Edustajien nimeäminen vanhus- ja vammaisneuvostoon
Edustajan valitseminen Rautalammin Kulttuuriseurat stipendirahaston hoitokuntaan
Edustajan nimeäminen Pohjois-Savon tietoliikenteen neuvottelukuntaan
John Morton –patsastoimikunnan valinta
Edustajan ja varaedustajan nimeäminen Työtä ja koulutusta Pohjois-Savossa projektin ja Työtä ja koulutusta Pohjois-Savossa työvoimapoliittiset toimet –projektin ohjausryhmiin
Edustajan nimeäminen lasten ja nuorten hyvinvointisuunnittelun työryhmään
Kunnanhallituksen jäsenten valinta liikenneturvallisuustyöryhmään
Edustajan ja varaedustajan valinta Pohjois-Savon liiton aluerakennetyöryhmään
Jäsenten valinta Savogrow Oy:n neuvottelukuntaan
Kiinteistö Oy Rautalammin Hakan ja Rautalammin kunnan Asunnonhankinta
Oy:n hallituksen jäsenet
Kiinteistö Oy Oikarilan Teollisuushallit –yhtiön yhtiökokousedustaja
ja hallituksen jäsenet
Sääntötyöryhmän nimeäminen
Rautalammin LAPE-ryhmä
Jäsenen ja varajäsenen valinta Savo-Pielisen jätelautakuntaan
Sosiaalityöntekijän viran täyttölupa 1.9.2017 alkaen
Kunnanvaltuuston päätösten täytäntöönpano
Kunnanvaltuuston kokouksen 12.6.2017 päätösten täytäntöönpano
Pohjois-Konneveden rantaosayleiskaavan muutos tilan Kallioniemi
RN:o 5:79 osalta
Vuoden 2018 talousarvion ja taloussuunnitelman 2018-2021 laadintaohjeet
Ilmoitusasiat
Lautakuntien ja viranhaltijoiden pöytäkirjat
Talousarvion 2017 toteutuminen 1.1.-30.4.2017
Office 365 ohjelmiston hankinta ja käyttöönottoprojekti

Lataa pöytäkirja

Kunnanhallituksen pöytäkirja 12.6.2017

Osasto: Kunnanhallitus

Kokouspäivä: 12.6.2017

Esityslista:

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Pöytäkirjan tarkastajat
Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Elinvoimalautakunnan perustaminen
Kerkonjoen koulun peruskorjaus/rakennusurakoitsijan valinta
Kerkonjoen koulun peruskorjaus/LV-urakoitsijan valinta
Kerkonjoen koulun peruskorjaus/IV-urakoitsijan valinta
Kerkonjoen koulun peruskorjaus/sähkötyöurakoitsijan valinta
Kerkonjoen koulun peruskorjaus/rakennusautomaatiourakoitsijan valinta

Lataa pöytäkirja

Teknisen lautakunnan kokouspöytäkirja 9.6.2017

Osasto: Tekninen lautakunta

Kokouspäivä: 9.6.2017

Esityslista:

 • Kerkonjoen koulun peruskorjaus/rakennusurakoitsijan valinta
 • Kerkonjoen koulun peruskorjaus/ LV-urakoitsijan valinta
 • Kerkonjoen koulun peruskorjaus/ IV-urakoitsijan valinta
 • Kerkonjoen koulun peruskorjaus/sähkötöiden urakoitsijan valinta
 • Kerkonjoen koulun peruskorjaus/rakennusautomaatiourakoitsijan valinta

Lataa pöytäkirja

Teknisen lautakunnan kokouspöytäkirja 1.6.2017

Osasto: Tekninen lautakunta

Kokouspäivä: 1.6.2017

Esityslista:

 • Viranhaltijapäätökset
 • Pärsnämäen metsätien kunnostaminen
 • Aurinkosähköjärjestelmän sekä sähköajoneuvojen pikalatausjärjes-telmän hankinta ja asentaminen kunnanvirastolle
 • Tiedoksiannot
 • Automaattisten nopeusvalvontapisteiden rakentaminen kantatielle 69 Rautalammin kuntakeskuksen kohdalla.

Lataa pöytäkirja

Kunnanvaltuuston pöytäkirja 12.6.2017

Osasto: Kunnanvaltuusto

Kokouspäivä: 12.6.2017

Esityslista:

Kokouksen avaus
Valtuutettujen esteet ja varajäsenten kutsuminen
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Pöytäkirjan tarkastajat
Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Valtuuston kokoontuminen ja kokouksista ilmoittaminen
Valtuuston vaalilautakunnan vaali
Valtuuston puheenjohtajien vaali
Kunnanhallituksen jäsenten vaali
Tarkastuslautakunnan vaali
Keskusvaalilautakunnan vaali
Perusturvalautakunnan vaali
Teknisen lautakunnan vaali
Ympäristölautakunnan vaali
Sivistyslautakunnan vaali
Käräjäoikeuden lautamiesten vaali
Jäsenen vaali Pohjois-Savon poliisilaitoksen neuvottelukuntaan
Jäsenten valinta Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuustoon
Jäsen valinta Savon koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuustoon
Jäsenen valinta Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymän yhtymävaltuustoon
Sisä-Savon terveydenhuollon kuntayhtymän yhtymäkokousedustajien valinta
Kunnan edustajien valinta Vaalijalan kuntayhtymän yhtymäkokouksiin
Maanjakotoimitusten uskottujen miesten vaali
Ympäristöterveyslautakunnan jäsenen ja henkilökohtaisen varajäsenen valinta
Maaseutulautakunnan jäsenen ja varajäsenen valinta
Edustajan nimeäminen Pohjois-Savon liiton kuntien edustajainkokoukseen
Kerkonjoen koulun peruskorjaus/rakennusurakoitsijan valinta
Kerkonjoen koulun peruskorjaus/LV-urakoitsijan valinta
Kerkonjoen koulun peruskorjaus/IV-urakoitsijan valinta
Kerkonjoen koulun peruskorjaus/sähkötyöurakoitsijan valinta
Kerkonjon koulun peruskorjaus/rakennusautomaatiourakoitsijan valinta
Ilmoitusasiat

Lataa pöytäkirja