Pöytäkirjat

Perusturvalautakunnan esityslista 20.12.2017

Osasto: Perusturvalautakunta

Kokouspäivä: 20.12.2017

Esityslista:

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Pöytäkirjan tarkastajat
Perusturvalautakunnan kokoukset vuonna 2018
Perusturvalautakunnan laskujen hyväksyjät vuonna 2018
Omaishoidon tuen myöntämisperusteet
Päivätoiminnan perusteet
Kotihoidon perusteet
Lapsiperheiden kotipalvelun perusteet
Tehostetun palveluasumisen perusteet
Lasten ja nuorten perhehoidon ja tukiperhetoiminnan toiminta-
ohjeet vuonna 2018
Perusturvalautakunnan soveltamisohjeet toimeentulotuen myöntämiseksi vuonna 2018
Kokkatoiminnan ja tehostetun palveluasumisen asiakastyytyväisyyskysely
Terveysliikunnan jatkaminen kunnan omana toimintana
Ilmoitusasiat
Viranhaltijoiden pöytäkirjat
Salassa pidettävä:
Muistutuksen perusteella annettu vastaus / XXX

 

Lataa pöytäkirja

Kunnanhallituksen pöytäkirja 28/2017

Osasto: Kunnanhallitus

Kokouspäivä: 14.12.2017

Esityslista:

Rautalammin kunnan terveydenhuollon osaulkoistus
Selvitys arviointikertomuksesta 2016
Valtuuston päätösten täytäntöönpano 7.11.2017 ja 28.11.2017
Ilmoitusasiat
Pakolaisten vastaanottaminen vuonna 2018

Lataa pöytäkirja

Kunnanhallituksen esityslista 14.12.2017 28/2017

Osasto: Kunnanhallitus

Kokouspäivä: 14.12.2017

Esityslista:

Selvitys arviointikertomuksesta 2016
Valtuuston päätösten lainvoimaisuus 7.11.2017 ja 28.11.2017
Ilmoitusasiat
Pakolaisten vastaanottaminen vuonna 2018
Rautalammin kunnan terveydenhuollon osaulkoistus

Lataa pöytäkirja

Kunnanhallituksen pöytäkirja 11.12.2017 27/2017

Osasto: Kunnanhallitus

Kokouspäivä: 11.12.2017

Esityslista:

Yrityskylä Itä-Suomi
Metsän myyntitarjousten käsittely
Rautalammin kunnanviraston autolämmityspaikoista perittävä korvaus
Ilmoitusasiat
Lautakuntien pöytäkirjat ja viranhaltijoiden päätökset
Lausuntopyyntö hallituksen esitysluonnoksesta laiksi asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa
Vuoden 2018 talousarvio
Taloussuunnitelma 2018-2021

Lataa pöytäkirja

Kunnanhallituksen esityslista 11.12.2017 27/2017

Osasto: Kunnanhallitus

Kokouspäivä: 11.12.2017

Esityslista:

Etsivän nuorisotyöntekijän tehtävän vakinaistaminen
Yrityskylä Itä-Suomi
Metsän myyntitarjousten käsittely
Rautalammin kunnanviraston autolämmityspaikoista perittävä korvaus
Ilmoitusasiat
Lautakuntien pöytäkirjat ja viranhaltijoiden päätökset
Lausuntopyyntö hallituksen esitysluonnoksesta laiksi asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa
Vuoden 2018 talousarvio
Taloussuunnitelma 2018-2021

Lataa pöytäkirja

Kunnanhallituksen pöytäkirja 27.11.2017

Osasto: Kunnanhallitus

Kokouspäivä: 27.11.2017

Esityslista:

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Pöytäkirjan tarkastajat
Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan asettaminen
Psykososiaalisen kotihoidon työntekijän toimi
Kodinhoitajan toimen muuttaminen lähihoitajan toimeksi
Jouluvalot
Suomen Kuntaliiton valtuuskunnan vaali
Ohjaajan toimen täyttölupa Kokkatoiminnassa 1.1.2018 alkaen
Läsnäolijat elinvoimalautakunnan kokouksissa
Elinkeinotoimen raportti 1-8/2017
Ilmoitusasiat
Lautakuntien pöytäkirjat ja viranhaltijoiden päätökset
Kirkonkylät palvelukeskuksina hanke
Hallintojohtajan tehtävien hoito 17.11.2017 jälkeen
Hallintosäännön tarkennus
Työtä osuuskunnasta hanke 2018
Mahdollisen etuosto-oikeuden käyttäminen
Alamäkiluistelurata Turkkilanvuorelle ja Team Timmin sponsorointi

Lataa pöytäkirja

Teknisen lautakunnan kokouspöytäkirja 23.11.2017

Osasto: Tekninen lautakunta

Kokouspäivä: 23.11.2017

Esityslista:

  • Tiedoksiannot
  • Viranhaltijapäätökset
  • Teknisen lautakunnan vuoden 2018 talousarvion käyttötalousosan tavoitetekstit
  • Metsän myyntitarjousten käsittely
  • Vesihuoltolaitoksen käyttömaksutaksat 1.1.2018 (taulukon korjaus Antti Tuppura 24.11.2017)
  • Investointiesitykset vuoden 2018 talousarvioon
  • Vesihuollon toimintahäiriöiden ilmoitusjärjestelmän hankinta
  • Korvausvaade, viemäriveden kellariin tulvimisesta aiheutuneiden vahinkojen siivoaminen
  • Kiesimän kanavan laituri, investointiesitys
  • Rautalammin kunnanviraston autolämmityspaikoista perittävä korvaus

Lataa pöytäkirja

Kunnanvaltuuston esityslista 28.11.2017

Osasto: Kunnanvaltuusto

Kokouspäivä: 28.11.2017

Esityslista:

Valtuutettujen esteet ja varajäsenten kutsuminen
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Pöytäkirjan tarkastajat
Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Sidonnaisuusilmoitukset
Perusturvaosaston lisätalousarvion hakeminen loppuvuodelle 2017
Suomen Kuntaliiton valtuuskunnan vaali
Elinkeinotoimen raportti 1-8/2017

Lataa pöytäkirja