Pöytäkirjat

Kunnanvaltuuston kokouspöytäkirja 24.4.2018_4/2018

Osasto: Kunnanvaltuusto

Kokouspäivä: 24.4.2018

Esityslista:

Lukion rehtorin/sivistysosaston osastopäällikön eron myöntäminen

Takauksen vanhentumisen keskeyttäminen

Pohjois-Konneveden rantaosayleiskaavan muutos tilan Kallioniemi 5:79 osalta

Rautalammin kunnanvirasto, kotipalvelun ja kotisairaanhoidon tilojen sisäilmare-montti

Rautalammin kunnanvirasto, kellarikerros, huoneiden 051, 053 ja 054 remontointi Ravintola Hetken käyttöön ja huoneen 047 (apukeittiö) remontointi

Ulkoliikuntavälineiden rakentaminen urheilukentälle yhdessä RautU Ry:n kanssa

Muut asiat

Lataa pöytäkirja

Sivistyslautakunnan kokouspöytäkirja

Osasto: Sivistyslautakunta

Kokouspäivä: 18.4.2018

Esityslista:

 • Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
 • Pöytäkirjan tarkastaja
 • Tiedoksiannot
 • Kulttuuritoimen avustusmäärärahojen jako 2018
 • Liikuntatoimen avustusmäärärahojen jako 2018
 • Nuorisotoimen asvustusmäärärahojen jako 2018
 • Matti Lohen koulun rehtorin virkavalintaprosessi
 • Lastentarhanopettajan valinta
 • Koulkukuraattorin toimen täyttäminen
 • Etsivä nuorisotyöntekijän toimen vakinaistaminen
 • Kulttuuri- ja viestintäkoordinaattorin rekrytointiprosessi
 • Koulukuljetusten optiovuosi
 • Oppilaanohjaajan rekrytointiprosessi
 • Peruskoulujen ja lukion tuntikehys
 • Kuntosalilaitehankintojen oikaisuvaatimus
 • Kerkonjoen koulun kalustehankinnat

 

Lataa pöytäkirja

Kunnanhallituksen pöytäkirja 16.4.2018 6/2018

Osasto: Kunnanhallitus

Kokouspäivä: 16.4.2018

Esityslista:

Pohjois-Konneveden rantaosayleiskaavan muutos tilan Kallioniemi 5:79 osalta

Lukion rehtorin-sivistysosaston osastopäällikön eron myöntäminen eläkkeelle siirtymisen vuoksi

Edustajan valinta Jätekukko Oy:n yhtiökokouksiin

Rautalammin kunnanvirasto, kotipalvelun ja kotisairaanhoidon tilojen sisäilmaremontti

Rautalammin kunnanvirasto, kellarikerros, huoneiden 051, 053 ja 054 remontointi Ravintola Hetken käyttöön ja huoneen 047 (apukeittiö) remontointi

Rautalammin kunnanvirasto, valtuustosalin pintaremontti

Ulkoliikuntavälineiden rakentaminen urheilukentälle yhdessä RautU Ry:n kanssa

Ilmoitusasiat

Lautakuntien ja viranhaltijoiden pöytäkirjat

Rautalammin Kehitys Oy:n takaukset 2017

Pirtsakki Osuuskunnan kannatusjäsenyys

Sote-uudistuksen valinnanvapauspilotti

Luottokorttien hankinta sivistystoimeen

Sosiaalityöntekijän viran täyttölupa 1.5.2018 alkaen

Kulttuuri- ja viestintäkoordinaattorin valintaprosessi

Lausunto terassin jatkoajasta

Tilintarkastuspöytäkirja

LIITTEET 1-3 rantaosayleiskaavamuutos

LIITE 4 lukion rehtorin eläköityminen

LIITE 5 sisäilmaremontti kotihoito

LIITE 6 kunnanviraston alakerran remontti

LIITE 7 Pirtsakki osuuskunta

LIITE 8 valinnanvapauspilotti

Valitusosoitus 16.4

 

Lataa pöytäkirja

Teknisen lautakunnan kokouspöytäkirja 5.4.2018

Osasto: Tekninen lautakunta

Kokouspäivä: 5.4.2018

Esityslista:

 • Viranhaltijapäätökset
 • Teknisen lautakunnan vuoden 2017 tilinpäätös
 • Rautalammin kunnanvirasto, kotipalvelun ja kotisairaanhoidon tilojen sisäilmaremontti
 • Rautalammin kunnanvirasto, kellarikerros, huoneiden 051, 053 ja 054 remontointi Ravintola Hetken käyttöön ja huoneen 047 (apukeittiö) remontointi
 • Rautalammin kunnanvirasto, valtuustosalin pintaremontti
 • Keskustaajaman vesistöön sijoitetun viemärin siirtäminen maalle Kuutinharjun ja Kapakkaniemen välillä, suunnittelijan valinta
 • Ulkoliikuntavälineiden rakentaminen urheilukentälle yhdessä RauTu Ry:n kanssa
 • Kevyenliikenneväylän rakentamisen selvittäminen välille Uimalantie Rämäkkätie

Lataa pöytäkirja

Ympäristölautakunnan kokouspöytäkirja 28.3.2018

Osasto: Ympäristölautakunta

Kokouspäivä: 28.3.2018

Esityslista:

 • Ympäristölautakunnan toimintakertomus v.2017
 • Päätös sähköjohdon sijoittamisesta Vaajasalmen kylässä sijaitsevalle
  tilalle Haukiranta 2:59
 • Maa-ainesluvan myöntäminen Savon kuljetus Oy:lle tilalle Pattoonmäki RN:o 4:37
 • Päätöksen antaminen poikkeamishakemuksesta, joka koskee Vaajasalmen kylässä sijaitsevaa Karila- tilaa RN:o 2:125

Lataa pöytäkirja

Kunnanhallituksen pöytäkirja 26.3.2018 5/2018

Osasto: Kunnanhallitus

Kokouspäivä: 26.3.2018

Esityslista:

Vastaus Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymän kyselyyn

Takauksen vanhentumisen keskeyttäminen

Rautalammin kunnan toimintakertomus 2017

Rautalammin kunnan tilinpäätös 2017

Matti Lohen koulun rehtori Arvo Leskisen ilmoitus

Lautakuntien ja viranhaltijoiden pöytäkirjat

Ilmoitusasiat

Hoitajan toimen muuttaminen lähihoitajan toimeksi

Sote-uudistuksen valinnanvapauspilotti

Konneveden yhteishankkeen peruuntuminen

Pakolaisohjaajan määräaikaisuuden jatkaminen

Kotouttamisyksikön palvelun muuttaminen sosiaalipalveluksi

Kiinteistö Oy Oikarilan Teollisuushallit konserniavustuksen pienentäminen

LIITE 2 Tilinpäätös ja toimintakert. 2017 luonnos 23.3.

LIITE 3 Arvo Leskisen irtisanoutuminen

LIITE 4 Valinnanvapauskokeilu

LIITE 5 Oikarin konserniavustuksen pienentäminen

 

Lataa pöytäkirja

Sivistyslautakunnan kokouspöytäkirja

Osasto: Sivistyslautakunta

Kokouspäivä: 21.3.2018

Esityslista:

 • Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
 • Pöytäkirjan tarkastaja
 • Sivistysosaston toimintakertomus ja tilinpäätös 2017
 • Tiedoksiannot
 • Uimahallin aukioloajat
 • Pienryhmän perustaminen Matti Lohen yläkoululle
 • Kuraattorin toimen jatkaminen
 • Muut asiat
 • Oikausuvaatimus kuntosalihankintaprosessista
 • Rautalammin varhaiskasvatuksen kehittäminen ja Riihikodon päiväkodin kunnostaminen 2018

Liite 2 UIMAHALLIN KESÄAUKIOLOAJAT ehdotus lautakuntaan

Lataa pöytäkirja

Kunnanvaltuuston pöytäkirja 27.3.2018

Osasto: Kunnanvaltuusto

Kokouspäivä: 27.3.2018

Esityslista:

Äänestysaluejako 15.10.2018 lukien

Konserniavustus Kiinteistö Oy Oikarilan teollisuushallit –yhtiölle

Esitys Pohjois-Savon läntisten kuntien sote-palvelujen järjestämisestä tulevan maakunnan liikelaitoksen taseyksikkönä

Rautalammin Rakennus Oy:n velkakirja

Muut asiat

LIITE 1 äänestysaluejaon ilmoittaminen

LIITE 2 Konserniavustus Oikarilan halleille

LIITE 4 läntisten kuntien sote-palveluesitys

Lataa pöytäkirja

Perusturvalautakunnan pöytäkirja 21.3.2018

Osasto: Perusturvalautakunta

Kokouspäivä: 21.3.2018

Esityslista:

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Pöytäkirjan tarkastajat
Perusturvaosaston toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2017
Hoitajan toimen muuttaminen lähihoitajan toimeksi
Ilmoitusasiat
Viranhaltijoiden pöytäkirjat

 

Lataa pöytäkirja