Pöytäkirjat

Kunnanhallituksen esityslista 23.10.2017

Osasto: Kunnanhallitus

Kokouspäivä: 23.10.2017

Esityslista:

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Pöytäkirjan tarkastajat
Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Kannanotot sote-palveluiden kilpailuttamiseen
Sähköauton hankkiminen Kokkatoimintaan
Kohti halutuinta maakuntaa –aluetilaisuus
Vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan asettaminenOsakehuoneiston myyminen Aoy Rautalammin Lassilanpolusta
Lausunnon antaminen Savon koulutuskuntayhtymän konserniohjeesta
Vuokrasopimuksen irtisanominen / Rautalammin Seudun Vanhainkotiyhdistys ry.
Rautalammin kuntastrategia 2030
Lukion rehtorin viran aukijulistaminen
Vanhus- ja vammaisneuvoston täydentäminen
Koritien hallin myynti
Kirkonkylän osayleiskaava
Kunnanjohtajan vaali
Ilmoitusasiat
Lautakuntien ja viranhaltijoiden pöytäkirjat
Lausunto osallistumisesta palvelusetelikokeiluun
Neuvottelut sote-palveluntarjoajien kanssa
Sote-palveluiden, kilpailutus, tarjouspyyntö

Lataa pöytäkirja

Tarkastuslautakunnan pöytäkirja 15.9.2017

Osasto: Tarkastuslautakunta

Kokouspäivä: 15.9.2017

Esityslista:

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Pöytäkirjan tarkastaminen
Hallintojohtajan katsaus
Tarkastuslautakunnan tehtävät
Tilintarkastajan tarkastussuunnitelma kaudelle 2017-2020 ja työohjelma tilivuodelle 2017
Arviointisuunnitelma kaudelle 2017-2020 ja työohjelma tilivuodelle 2017
Sidonnaisuusilmoitukset
Muut asiat
Tarkastuslautakunnan kokoukset 2017
Oikaisuvaatimus ja valitusosoitus

 

Lataa pöytäkirja

Kunnanhallituksen pöytäkirja 2.10.2017

Osasto: Kunnanhallitus

Kokouspäivä: 2.10.2017

Esityslista:

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Pöytäkirjan tarkastajat
Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Täyttöluvan antaminen tekniselle osastolle toimen täyttämiseen
Sotea koskeva neuvottelu
Nuorisovaltuusto 2020 –hanke
Kunnanviraston aukioloajat
Kutsuntalautakunnan jäsenten nimeäminen vuodelle 2017
Kunnanvaltuuston kokouksen 26.9.2017 päätösten täytäntöönpano
Rautalammin kuntastrategia 2030
Kiinteistöhuoltotraktorin hankinta
Ilmoitusasiat
Lautakuntien ja viranhaltijoiden pöytäkirjat
Lausunnon antaminen Pohjois-Savon liiton vuoden 2018 talousarviosta
ja vuosien 2018-2020 taloussuunnitelmasta
Konnekosken ohittavan pienvenekanavan sijainti
Vuoden 2018 presidentinvaalit
Rakennusjärjestys
Sosiaalityöntekijän viran täyttölupa 1.1.2018 alkaen
Rakentaminen Tuulivoimapuistoalueelle
Valmistelussa olevasta sote-ulkoistuksesta informointi
Hankkeiden ohjausryhmät
Tontin ostotarjous
Kunnanjohtajan viran täyttämisprosessi

Lataa pöytäkirja

Perusturvalautakunnan pöytäkirja 27.9.2017

Osasto: Perusturvalautakunta

Kokouspäivä: 27.9.2017

Esityslista:

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Pöytäkirjan tarkastajat
Sosiaalityöntekijän viran täyttölupa 1.1.2018 alkaen
Perusturvalautakunnan soveltamisohjeet vammaispalvelulain mukaisen kuljetuspalvelun myöntämiseksi 1.10.2017 alkaen
Sosiaalityöntekijän toimiminen vastaavana koulukuraattorina
Ilmoitusasiat
Viranhaltijoiden pöytäkirjat
Aluehallintoviraston kirje 5.9.2017
Salassa pidettävä asia:
Muistutuksen perusteella annettu vastaus

 

Lataa pöytäkirja

Perusturvalautakunnan esityslista 27.9.2017

Osasto: Perusturvalautakunta

Kokouspäivä: 27.9.2017

Esityslista:

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Pöytäkirjan tarkastajat
Sosiaalityöntekijän viran täyttölupa 1.1.2018 alkaen
Perusturvalautakunnan soveltamisohjeet vammaispalvelulain mukai-sen kuljetuspalvelun myöntämiseksi 1.10.2017 alkaen
Sosiaalityöntekijän toimiminen vastaavana koulukuraattorina
Ilmoitusasiat
Viranhaltijoiden pöytäkirjat
Salassa pidettävä asia:
Muistutuksen perusteella annettu vastaus

 

Lataa pöytäkirja

Sivistyslautakunnan kokouspöytäkirja 20.9.2017

Osasto: Sivistyslautakunta

Kokouspäivä: 20.9.2017

Esityslista:

 • Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 2
 • Pöytäkirjan tarkastajat 2
 • Tiedoksiannot kotihoidontuen kuntalisä 3
 • Talousarvio 2018 4
 • Esiopetuksen oppilashuollon vuosisuunnitelma 2017-2018 5
 • Perusopetuksen työ- ja oppilashuollon vuosisuunnitelma 2017-2018 6
 • Lukion työ- ja opiskeluhuollon vuosisuunnitelma 2017-2018 7
 • Eron myöntäminen / Helena Korhonen 8
 • Koulukuraattorin tehtävän / viran täyttäminen 9
 • Nuorisovaltuusto 2020- hanke 10

 

Lataa pöytäkirja

Ympäristölautakunnan kokouspöytäkirja 21.9.2017

Osasto: Ympäristölautakunta

Kokouspäivä: 21.9.2017

Esityslista:

 • Päätöksen antaminen Hankamäen kylässä sijaitsevan venevalkaman (000-2010-K24376) asian jatkokäsittelymenettelystä
 • Talousarvion 2017 toteutuminen 1.5. – 31.8.2017
 • Ympäristölupahakemuksen käsittely, joka koskee Kerkonjoensuun kylässä tilalla Vataja RN:o 14:76 /5 sijaitsevaa lietesäiliötä

Lataa pöytäkirja

Kunnanvaltuuston pöytäkirja 26.9.2017

Osasto: Kunnanvaltuusto

Kokouspäivä: 26.9.2017

Esityslista:

Valtuutettujen esteet ja varajäsenten kutsuminen
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Pöytäkirjan tarkastajat
Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Kauppakirjan hyväksyminen / Sami Vaskiharju
Vuoden 2017 talousarvion investointiosan määrärahojen käyttö
Elinvoimalautakunnan perustaminen
Kaavoituskatsaus 2017
Etelä-Konneveden rantaosayleiskaava 2035

Lataa pöytäkirja