Pöytäkirjat

Kunnanhallituksen esityslista 26.3.2018 5/2018

Osasto: Kunnanhallitus

Kokouspäivä: 26.3.2018

Esityslista:

Vastaus Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymän kyselyyn

Takauksen vanhentumisen keskeyttäminen

Rautalammin kunnan toimintakertomus 2017

Rautalammin kunnan tilinpäätös 2017

Matti Lohen koulun rehtori Arvo Leskisen ilmoitus

Lautakuntien ja viranhaltijoiden pöytäkirjat

Ilmoitusasiat

Hoitajan toimen muuttaminen lähihoitajan toimeksi

Sote-uudistuksen valinnanvapauspilotti

Konneveden yhteishankkeen peruuntuminen

Pakolaisohjaajan määräaikaisuuden jatkaminen

Kotouttamisyksikön palvelun muuttaminen sosiaalipalveluksi

Lataa pöytäkirja

Sivistyslautakunnan kokouspöytäkirja

Osasto: Sivistyslautakunta

Kokouspäivä: 21.3.2018

Esityslista:

 • Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
 • Pöytäkirjan tarkastaja
 • Sivistysosaston toimintakertomus ja tilinpäätös 2017
 • Tiedoksiannot
 • Uimahallin aukioloajat
 • Pienryhmän perustaminen Matti Lohen yläkoululle
 • Kuraattorin toimen jatkaminen
 • Muut asiat
 • Oikausuvaatimus kuntosalihankintaprosessista
 • Rautalammin varhaiskasvatuksen kehittäminen ja Riihikodon päiväkodin kunnostaminen 2018

Liite 2 UIMAHALLIN KESÄAUKIOLOAJAT ehdotus lautakuntaan

Lataa pöytäkirja

Kunnanvaltuuston esityslista 27.3.2018

Osasto: Kunnanvaltuusto

Kokouspäivä: 27.3.2018

Esityslista:

Äänestysaluejako 15.10.2018 lukien

Konserniavustus Kiinteistö Oy Oikarilan teollisuushallit –yhtiölle

Esitys Pohjois-Savon läntisten kuntien sote-palvelujen järjestämisestä tulevan maakunnan liikelaitoksen taseyksikkönä

Rautalammin Rakennus Oy:n velkakirja

Muut asiat

Lataa pöytäkirja

Perusturvalautakunnan pöytäkirja 21.3.2018

Osasto: Perusturvalautakunta

Kokouspäivä: 21.3.2018

Esityslista:

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Pöytäkirjan tarkastajat
Perusturvaosaston toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2017
Hoitajan toimen muuttaminen lähihoitajan toimeksi
Ilmoitusasiat
Viranhaltijoiden pöytäkirjat

 

Lataa pöytäkirja

Kunnanhallituksen pöytäkirja 4/2018 12.3.2018

Osasto: Kunnanhallitus

Kokouspäivä: 12.3.2018

Esityslista:

Kunnan omistamien aravaosakehuoneistojen sekä vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen vuokrantarkistukset 1.5.2018

Matti Lohen koulun ja lukion opinto-ohjaajan viran täyttäminen määräaikaisesti

Konserniavustus Kiinteistö Oy Oikarilan teollisuushallit –yhtiölle

Kunnanvaltuuston kokousten 16.1. ja 20.2. päätösten täytäntöönpano

Ilmoitusasiat

Lautakuntien ja viranhaltijoiden pöytäkirjat

Esitys Pohjois-Savon läntisten kuntien sote-palvelujen järjestämisestä tulevan maakunnan liikelaitoksen taseyksikkönä

Rautalammin kunnan hallintosääntö

Osastosihteeri Ossi Maukosen ilmoitus

Osastosihteerin viran täyttölupa

Viestintä- ja kulttuurikoordinaattorin tehtävä

Työsuunnittelija tehtävän vakinaistaminen

Lasten kodinhoidon kuntalisä

Kunnanviraston aukioloajat

Rautalammin Kehitys Oy:n hallituksen jäsenet

Rautalammin Rakennus Oy:n velkakirja

Lataa pöytäkirja

Sivistyslautakunnan kokouspöytäkirja

Osasto: Sivistyslautakunta

Kokouspäivä: 5.1.2018

Esityslista:

 • Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
 • Pöytäkirjan tarkastaja
 • Siirto toiseen virkaan/ Johanna Korhonen
 • Lukion rehtorin-sivistysosaston osastopäällikön vaali

Lataa pöytäkirja

Perusturvalautakunnan pöytäkirja 28.2.2018

Osasto: Perusturvalautakunta

Kokouspäivä: 28.2.2018

Esityslista:

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Pöytäkirjan tarkastajat
Henkilökohtaisen avun ohje 1.4.2018 alkaen
Kuljetuspalvelusopimuksessa olevan option käyttäminen
TERVE-SOS 2018 messuille osallistuminen 8.-9.5.2018
Ilmoitusasiat
Viranhaltijoiden pöytäkirjat
Salassa pidettävä
Oikaisuvaatimus omaishoidon tuen päätöksestä

 

Lataa pöytäkirja

Sivistyslautakunnan kokouspöytäkirja

Osasto: Sivistyslautakunta

Kokouspäivä: 21.2.2018

Esityslista:

 • Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
 • Pöytäkirjan tarkastaja
 • Nuoriso- ja liikuntatoimen toimintasuunnitelmat vuodelle 2018
 • Kulttuuritoimen toimintasuunnitelma vuodelle 2018
 • Kirjastotoimen toimintasuunnitelma vuodelle 2018
 • Tiedoksiannot/ kotihoidontuen kuntalisä
 • Nuorisotoimen tilojen vuokra
 • Omatoimikirjaston käyttösäännöt
 • Eron myöntäminen / Anne Syrjänen
 • Luokanopettajan viran täyttäminen
 • Av-laitteiden hankinta Matti Lohen koululle
 • Matti Lohen koulun opetussuunnitelman muutos

Lataa pöytäkirja