Pöytäkirjat

Sivistyslautakunnan kokous 21.11.2018

Osasto: Sivistyslautakunta

Kokouspäivä: 21.11.2018

Esityslista:

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Pöytäkirjan tarkastaja
Tiedoksiannot
Sivistyslautakunnan toimenpiteet tarkastuslautakunnan arviointikertomukseen v. 2017
Vuoden liikkuttajan valinta
Salassapidettävä

Lataa pöytäkirja

Kunnanhallituksen pöytäkirja 12.11.2018 16/2018

Osasto: Kunnanhallitus

Kokouspäivä: 12.11.2018

Esityslista:

Lausunto Rautalammin keskustan yleiskaavasta tehdystä
valituksesta

Urheilukentän määrättyjen alueiden hakeminen anniskelualueeksi

Tarjous As Oy Tiinarin asunnosta

Kunnanvaltuuston kokouksen 30.10. täytäntöönpano

Ilmoitusasiat

Lautakuntien ja viranhaltijoiden pöytäkirjat

Talousarviolainan ottaminen

Johtajasopimus

Rautalammin Rakennus Oy:n velkakirja

Lataa pöytäkirja

Elinvoimalautakunnan pöytäkirja 7/2018 (07.11.2018)

Osasto: Elinvoimalautakunta

Kokouspäivä: 7.11.2018

Esityslista:

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Pöytäkirjantarkastajien valinta
Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Talousarvio vuodelle 2019
Viranhaltijoiden päätökset
Ilmoitusasiat
Elinvoimalautakunnan esityslistan ja pöytäkirjan sisältö sekä nähtävänä pitäminen ja pöytäkirjanpitäjä
Elinvoimalautakunnan kokoukset vuonna 2019
Ajankohtaiset elinvoima-asiat

Lataa pöytäkirja

Perusturvalautakunnan pöytäkirja

Osasto: Perusturvalautakunta

Kokouspäivä: 31.10.2018

Esityslista:

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Pöytäkirjan tarkastajat
Perusturvaosaston välitilinpäätös tammi-elokuu 2018
Perusturvaosaston talousarvio vuodelle 2019
Suomen Punaisen Ristin Rautalammin osaston kuljetustukianomus
Perheneuvolapalveluiden tuottaminen
Ilmoitusasiat
Viranhaltijoiden pöytäkirjat

 

Lataa pöytäkirja

Kunnanvaltuuston kokouspöytäkirja 30.10. Kerkonjoen koululla 7/2018

Osasto: Kunnanvaltuusto

Kokouspäivä: 30.10.2018

Esityslista:

Talousarvion 2018 toteutuminen 1.1.-31.8.2018, elinvoimalautakunta
Talousarvion 2018 toteutuminen 1.1.-31.8.2018, tekninen toimi, ympäristönsuo-jelu sekä hallinto
Talousarvion 2018 toteutuminen 1.1.-31.8.2018, perusturva ja sivistystoimi
Hallintokuntien toimenpiteet tarkastuslautakunnan arviointikertomukseen 2017, yleis- ja taloushallinto
Hallintokuntien toimenpiteet tarkastuslautakunnan arviointikertomukseen 2017, elinvoimalautakunta
Hallintokuntien toimenpiteet tarkastuslautakunnan arviointikertomukseen 2017, perusturvalautakunta
Hallintokuntien toimenpiteet tarkastuslautakunnan arviointikertomukseen 2017, tekninen toimi
Hallintokuntien toimenpiteet tarkastuslautakunnan arviointikertomukseen 2017, sivistystoimi
Elinvoimaohjelma 2018-2025
Kiinteistöveron määrääminen vuodelle 2019
Tuloveroprosentin määrääminen vuodelle 2019
Tarjous Västinniemen tontista
Määräalan osto tilasta Myllypelto RN:o 1:29
Sidonnaisuusilmoitukset
Muut asiat

Lataa pöytäkirja

Kunnanhallituksen kokouspöytäkirja 29.10.2018 7/2018

Osasto: Kunnanhallitus

Kokouspäivä: 29.10.2018

Esityslista:

Talousarvion 2018 toteutuminen 1.1.-31.8.2018

Selvitys arviointikertomuksesta 2017, sivistystoimi

Kiinteistö Oy Oikarilan teollisuushallit, yhtiön pääoma- ja rakennejärjestelyt

Ilmoitusasiat

Lautakuntien ja viranhaltijoiden pöytäkirjat

Lataa pöytäkirja

Ympäristölautakunnan kokouspöytäkirja 18.10.2018

Osasto: Ympäristölautakunta

Kokouspäivä: 18.10.2018

Esityslista:

  • Päätöksen antaminen toimenpidelupahakemukseen, joka koskee Rautalammin kirkonkylän asemakaava-alueelle, Pitkänlahden uimapaikalle rakennettavaa keittokatosta
  • Päätöksen antaminen Rautalammin kunnassa pohjavesialueilla sekä vesistöjen ranta-alueilla jätevesien käsittelytavoista
  • Päätöksen antaminen menettelytavasta kuinka kiinteistörekisteriselvitys -hankkeessa kerättävien rakennustietojen syöttäminen kunnan rakennusrekisteriin toteutetaan sekä näiden tietojen toimittamisesta Väestönrekiserikeskukselle tai verottajalle
  • Muut asiat

Lataa pöytäkirja

Chatbot