Pöytäkirjat

Sivistyslautakunnan kokouspöytäkirja

Osasto: Sivistyslautakunta

Kokouspäivä: 15.10.2018

Esityslista:

 • Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
 • Pöytäkirjan tarkastaja
 • Talousarvio 2019
 • Lukion opetussuunnitelman täydennys
 • Viranhaltijapäätökset
 • Yli 70-vuotiaiden kuntosalikäynnit maksuttomiksi
 • Muut asiat

Lataa pöytäkirja

Kunnanhallituksen pöytäkirja 15.10.2018 14/2018

Osasto: Kunnanhallitus

Kokouspäivä: 15.10.2018

Esityslista:

Perusturvalautakunnan toimenpiteet tarkastuslautakunnan arviointikertomukseen
v. 2017
Edustajan valinta sotaveteraaniasiain neuvottelukuntaan
Maanvuokrasopimus kuntopolkualueesta
Ilmoitusasiat
Lautakuntien ja viranhaltijoiden pöytäkirjat
Elinvoimaohjelma
Talousarvion 2018 toteutuminen 1.1.-31.8.2018
Alempiasteisen tiestön kunto ja kunnossapito
Puhelin- ja laajakaistaliittymien toimivuus- ja saatavuusongelmat
Selvitys arviointikertomuksesta 2017, tekninen toimi
Kiinteistöveroprosentin määrääminen
Tuloveroprosentin määrääminen

Lataa pöytäkirja

Perusturvalautakunnan pöytäkirja 3.10.2018

Osasto: Perusturvalautakunta

Kokouspäivä: 3.10.2018

Esityslista:

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Pöytäkirjan tarkastajat
Pesulatyöntekijä Kokkatoimintaan
Sosiaalityöntekijöiden palkantarkistus
Perusturvalautakunnan laskujen hyväksyjät 4.10.2018 alkaen
Ilmoitus yksityisestä sosiaalipalvelujen tuottamisesta
Kokkatoiminnan pesulan hinnankorotus
Ilmoitusasiat
Viranhaltijoiden pöytäkirjat
Perusturvalautakunnan toimenpiteet tarkastuslautakunnan arviointikertomukseen v. 2017

 

Lataa pöytäkirja

Kunnanhallituksen pöytäkirja

Osasto: Kunnanhallitus

Kokouspäivä: 1.10.2018

Esityslista:

Savon Kuituverkko Oy:n yrityssaneerausasia

Selvitys arviointikertomuksesta 2017, elinkeinotoimi

Välitilinpäätös 1-8/2018, elinvoimalautakunta

Etätyöohjeet

Luonnon voima -luontoliikunta- ja matkailuhanke 2018-2020

Ilmoitusasiat

Lautakuntien ja viranhaltijoiden pöytäkirjat

Kuntien välinen yhteistyö työllistämistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta (TYP)

Viekku 2 -hanke

Lataa pöytäkirja

Sivistyslautakunnan kokouspöytäkirja 26.9.2018

Osasto: Sivistyslautakunta

Kokouspäivä: 26.9.2018

Esityslista:

 • Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä esityslistan hyväksyminen
 • Pöytäkirjan tarkastaja
 • Tiedoksiannot
 • Esiopetuksen oppilashuollon vuosisuunnitelma 2018-2019
 • Perusopetuksen työ- ja oppilashuollon vuosisuunnitelma 2018-2019
 • Lukion työ- ja opiskeluhuollon vuosisuunnitelma 2018-2019
 • Kerkonjoensuun esiopetuksen siirto varhaiskasvatuksen alaisuuteen
 • Henkilökohtaisen avustajan palkkaus
 • muut asiat

Lataa pöytäkirja

Elinvoimalautakunnan pöytäkirja 6/2018 (26.09.2018)

Osasto: Elinvoimalautakunta

Kokouspäivä: 26.9.2018

Esityslista:

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Pöytäkirjantarkastajien valinta
Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Selvitys arviokertomuksesta 2017, elinkeinotoimi
Elinvoimaohjelma 2018-2025
Elinvoimalautakunnan kokoukset loppuvuonna 2018
Viranhaltijoiden päätökset
Ajankohtaiset elinvoima-asiat
Välitilinpäätös 1-8/2018, elinvoimalautakunta

Lataa pöytäkirja

Ympäristölautakunnan kokouspöytäkirja

Osasto: Ympäristölautakunta

Kokouspäivä: 18.9.2018

Esityslista:

 • Tiedoksiannot
 • Rakennustarkastajan HaO antaman lausunnon hyväksyminen
 • Rautalammin ympäristölautakunnan 7.6.2018 § 27 pöytäkirjan pää-töksen tekemisessä noudatettujen valtakirjojen toteaminen ja valtakir-jojen liittäminen Itä-Suomen hallinto-oikeuden 6.9.2018 kirjaamaan täydennyspyyntöön.

Lataa pöytäkirja

Chatbot