Pöytäkirjat

Perusturvalautakunnan pöytäkirja 13.6.2018

Osasto: Perusturvalautakunta

Kokouspäivä: 13.6.2018

Esityslista:

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Pöytäkirjan tarkastajat
Perusturvaosaston välitilinpäätös tammi-huhtikuu 2018
Perusturvalautakunnan kokousajankohdat syksyllä 2018
Perusturvalautakunnan laskujen hyväksyjät 18.6.2018 alkaen
Kodinhoitajan toimen muuttaminen lähihoitajan toimeksi
Ilmoitusasiat
Viranhaltijoiden pöytäkirjat
Salassa pidettävä
Vastine Itä-Suomen hallinto-oikeuden pyyntöön 00426/18/6199

Lataa pöytäkirja

Kunnanhallituksen pöytäkirja 18.6.2018 10/2018

Osasto: Kunnanhallitus

Kokouspäivä: 18.6.2018

Esityslista:

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Pöytäkirjan tarkastajat
Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Rautalammin kunnan tilinpäätöksen arviointikertomus vuodelta 2017 ja kunnanhallituksen selvitykset tarkastuslautakunnan havainnoista
Ilmoitusasiat
Lautakuntien ja viranhaltijoiden pöytäkirjat
Vuoden 2019 talousarvion ja taloussuunnitelman 2019- 2022 laadin-taohjeet
Talousarvion 2018 toteutuminen 1.1.-30.4.2018
Konserniohje
Kunnanvaltuuston kokouksen 29.5. täytäntöönpano
Finnskog-vieraat 15.7.
Askelmittarien hankinta
Hyvinvointityöryhmän perustaminen
Matti Lohen koulun liikuntasalin ulkoseinien ja lattian uusimiseen varatun määrärahan siirtäminen Matti Lohen koulun ala-asteen si-säilmakorjauksiin

Lataa pöytäkirja

Ympäristölautakunnan kokouspöytäkirja 7.6.2018

Osasto: Ympäristölautakunta

Kokouspäivä: 7.6.2018

Esityslista:

 • Talousarvion 2018 toteutuminen 1.1. – 30.4.2018
 • Päätöksen antaminen poikkeamishakemuksesta, joka koskee Rautalammin kylässä sijaitsevaa Hanhiniemi-tilaa RN: 4:20
 • Päätöksen antaminen poikkeamishakemuksesta, joka koskee Kerkonkosken kylässä sijaitsevaa Kesäranta-tilaa RN: 3:56
 • Päätös sähköjohdon sijoittamisesta Rautalammin kylässä sijaitseville tiloille Lahdenpohja 21:19 ja Veneranta 21:36
 • Lausunto Aluehallintovirastolle koskien kantelukirjoitusta
 • Suurkuvatulostin / skanneri – laitehankinta

Lataa pöytäkirja

Kunnanhallituksen pöytäkirja 4.6.2018 9/2018

Osasto: Kunnanhallitus

Kokouspäivä: 4.6.2018

Esityslista:

Sairaanhoitajan täyttölupa

Sosiaalityöntekijän täyttölupa

Kunnan vuokra-asuntojen kunnossapitosuunnitelman tekeminen

Kirkonkylän osayleiskaava

Ilmoitusasiat

Lautakuntien ja viranhaltijoiden pöytäkirjat

Työsuojelupäällikön valinta

LIITE 1 Pohjois-Savon Ely-keskuksen lausunto

LIITE 2_RL_KK_Yleiskaavaehdotus

LIITE 3 RL_KK_Yleiskaavaselostus

LIITE 4_Kantatilaselvitys_ja_Rantapaikkalaskelma

LIITE 5_Ehdotuksen palauteyhteenveto

Lataa pöytäkirja

Kunnanvaltuuston pöytäkirja 29.5.2018 5/2018

Osasto: Kunnanvaltuusto

Kokouspäivä: 29.5.2018

Esityslista:

Arviointikertomus vuodelta 2017

Vuoden 2017 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapaudesta päättäminen

Takauksen myöntäminen Virrankylän yksityistien perusparannukseen

Sopimus Vaalijalan kuntayhtymän kanssa Kuutinharjun kehittämisestä

Rautalammin kunnan hallintosääntö

Muut asiat

LIITE 1 Arviointikertomus 2017

LIITE 2 Tilintarkastuskertomus 2017

LIITE 3 Tilinpäätös 2017

LIITTEET 4 Virrankylän yksityistien parantaminen

LIITE 6 Hallintosääntö

Lataa pöytäkirja

Teknisen lautakunnan kokouspöytäkirja 31.5.2018

Osasto: Tekninen lautakunta

Kokouspäivä: 31.5.2018

Esityslista:

 • Vuoden 2018 investointisuunnitelmassa Matti Lohen koulun liikuntasalin ulkoseinien ja lattian uusimiseen varatun määrärahan siirtäminen Matti Lohen koulun ala-asteen sisäilmakorjauksiin
 • Rautalammin kunnan omistamien venepaikkojen taksat
 • Rautalammin kunnan traktorin ja kiinteistötraktorin taksat
 • Viranhaltijapäätökset
 • Oikaisuvaatimus koskien Tltk 41 § (8.5.2018), Konetyötarjoukset ajalle 1.5.2018 – 31.12.2018 (+ optio vuosille 2019 ja 2020)
 • Tiedoksiannot

Lataa pöytäkirja

Sivistyslautakunnan kokouspöytäkirja 16.5.2018

Osasto: Sivistyslautakunta

Kokouspäivä: 16.5.2018

Esityslista:

 • Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
 • Pöytäkirjan tarkastaja
 • Tiedoksiannot
 • Esitys nuorisotilojen aukioloajoista
 • Nuorisotoimen avustusmäärärahojen jako 2018
 • Matti Lohen koulun rehtorin valinta
 • Muut asiat

Lataa pöytäkirja

Kunnanhallituksen pöytäkirja 21.5.2018 8/2018

Osasto: Kunnanhallitus

Kokouspäivä: 21.5.2018

Esityslista:

 

LIITE 1 Pohjois-Savon Ely-keskuksen lausunto kirkonkylän osayleiskaavaluonnokseen

LIITE 2 RL_KK_Yleiskaavaehdotus3_010518

LIITE 3 RL_KK_Yleiskaavaselostus3_18

LIITE 4 Kantatilaselvitys_ja_rantapaikkalaskelma

LIITE 5 Kirkonkylän osayleiskaavaehdotuksen palauteyhteenveto

LIITE 6 RAUTALAMMIN HALLINTOSÄÄNTÖ 2018 luonnos 1.3.

LIITE 7 Kaavio kunnan luottamushenkilöjärjestelmästä

LIITE 8 tietohallintostrategia

LIITE 11 Kartta

LIITE 13 Metsänmyynti Suurisuo ja Kilpikangas

LIITE 14 Metsänmyynti Tallivirrantie 9

 

 

 

Lataa pöytäkirja