Pöytäkirjat

Ympäristölautakunnan kokouspöytäkirja 31.3.3015

Osasto: Ympäristölautakunta

Kokouspäivä: 31.3.2015

Esityslista:

 • Päätös sähköjohdon sijoittamisesta Ihalaiskylässä sijaitseville tiloille Palkeinen Rn:o 4:147, Rantala RN:o 4:121, Karikko RN:o 4:182 ja Sieppo RN:o 4:178.
 • Päätöksen antaminen poikkeamishakemuksesta, joka koskee Vaajasalmen kylässä sijaitsevaa Niemi-tilaa RN:o 6:289
 • D3 Suomen rakentamismääräyskokoelman soveltamisohjeen kumoaminen Rautalammin kunnassa
 • Lausunnon antaminen poikkeamishakemuksesta, joka koskee Hanhitaipaleen kylässä sijaitsevaa Syrjänranta-tilaa RN:o 7:47
 • Hallintopakkomenettelyn keskeyttäminen koskien luvatonta rakentamista Hankamäen kylässä sijaitsevalla venevalkamalla (000-2010-K24376)
 • Ympäristölautakunnan talousarvion toteutuminen 01.01.2015-15.03.2015
 • Ympäristölautakunnan toimintakertomus vuodelta 2014
 • Tiedoksiannot

Lataa pöytäkirja

Kunnanhallituksen pöytäkirja 30.3.2015

Osasto: Kunnanhallitus

Kokouspäivä: 30.3.2015

Esityslista:

 • Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
 • Pöytäkirjan tarkastajat
 • Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
 • Metsästysvuokrasopimuksen jatkaminen / Pärsnäkorven Erä ry
 • Metsästysvuokrasopimus / Reino Matilaisen hirviseurue
 • Rautalampi-viehelupa
 • Hoitoapulaisen toimen muuttaminen lähihoitajan toimeksi ja täyttö-luvan hakeminen
 • Vuoden 2015 yleisavustusten jako
 • Ilmoitusasiat
 • Lautakuntien ja viranhaltijoiden pöytäkirjat
 • Kunnanviraston kiinnipitäminen kesällä 2015
 • Pitkäaikaistyöttömien työllistämisen tukitoimet
 • Rautalammin kunnan vuoden 2014 tilinpäätös
 • Rautalammin kunnan vuoden 2014 toimintakertomus
 • Tien nimeäminen Toholahdessa kirkonkylän osayleiskaava-alueella
 • Tien nimeäminen Multaharjuntieltä eroavalle vapaa-ajan asunnolle
 • Leikkipuisto rakentamisen lisämääräraha
 • Kirkonkylän vesihuollon toiminta-alueen laajennus
 • Rautalammin kunnan uusi vuokratalohanke Lassilanrannan alueelle ja toteutus

Lataa pöytäkirja

Teknisen lautakunnan kokouspöytäkirja 26.3.2015

Osasto: Tekninen lautakunta

Kokouspäivä: 26.3.2015

Esityslista:

 • Teknisen lautakunnan talousarvion toteutuminen 01.01.2015-15.03.2015
 • Teknisen lautakunnan tositteiden hyväksyjät v. 2015
 • Saikarinniemen vesihuolto
 • Tien nimeäminen Toholahdessa kirkonkylän osayleiskaava-alueella
 • Tien nimeäminen Multaharjuntieltä eroavalle vapaa-ajan asunnolle
 • Leikkipuiston rakentamisen lisämääräraha
 • Leikkipuiston leikkivälineiden toimittajan valinta
 • Leikkipuiston aidan toimittajan valinta
 • Lausunto Sahalan kartanon opastekyltistä ELY-keskukselle
 • Kirkonkylän vesihuollon toiminta-alueen laajennus

Lataa pöytäkirja

Perusturvalautakunnan pöytäkirja 11.3.2015

Osasto: Perusturvalautakunta

Kokouspäivä: 11.3.2015

Esityslista:

 • Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 • Pöytäkirjan tarkastajat
 • Hoitoapulaisen toimen muuttaminen lähihoitajan toimeksi ja täyttöluvan hakeminen
 • Rautalammin kunnan päivätoiminnan kuljetusten hankinta
 • Ilmoitusasiat
 • Viranhaltijoiden pöytäkirjat

Lataa pöytäkirja

Kunvaltuuston pöytäkirja 9.3.2015

Osasto: Kunnanhallitus

Kokouspäivä: 9.3.2015

Esityslista:

 • Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
 • Pöytäkirjan tarkastajat
 • Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
 • Metsäorsjoen 53:2 tilan asemakaava
 • Koskenkorva 4:76 tilan ranta-asemakaava Ihalaiskylässä
 • Kuninkaansaari, Niiniveden rantaosayleiskaavan muutos tilan Länsiranta 686-401-7-32 osalta
 • Sonkari-Kiesimä rantaosayleiskaavan muutos tilan Hujansaari 686-406-3-100 osaltaPeuran museosäätiön avustus 2015
 • Rautalammin Urheilijat ry:n seuratyöntekijän palkkauksen tukeminen 2015
 • Kiintiöpakolaisten vastaanottaminen Rautalammille
 • Valtuustoaloitteet 2014
 • Rautalammin kunnan uusi vuokratalohanke Lassilanrannan alueelle ja toteutus
 • Pohjois-Savon sosiaali- ja terveydenhuollon maakunnallisen tuotan-tovastuualueen kuntayhtymän perustaminen ja vanhojen terveyden-huollon kuntayhtymien lakkauttaminen sekä edustajien nimeäminen Itäisen sosiaali- ja terveysalueen perustamista valmistelevaan kokoukseen
 • Kannanotto sosiaali- ja terveysvaliokunnalle sote-lakiesitykseen
 • Sääntötyöryhmän nimeäminen
 • Ilmoitusasiat
 • Lautakuntien ja viranhaltijoiden pöytäkirjat
 • Tapahtumat 2015 ja Rautalammin sekä yritysten tuotteiden tunne-tuksi tekeminen ja markkinointi
 • Valokuituverkon rakentaminen
 • Valokuituverkon rakentamisen rahoittaminen

Lataa pöytäkirja

Sivistyslautakunnan kokouspöytäkirja 18.2.2015

Osasto: Sivistyslautakunta

Kokouspäivä: 18.2.2015

Esityslista:

 • Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
 • Pöytäkirjan tarkastajat
 • Lautakunnan kokoukset
 • Sivistyslautakunnan kokouskutsujen ja esityslistan lähetys sähköpostilla
 • Pöytäkirjojen nähtävänä pitäminen
 • Menotositteiden vastaanottajat ja hyväksyjät
 • Nuoriso- ja liikuntatoimen toimintasuunnitelmat vuodelle 2014
 • Kulttuuritoimen toimintasuunnitelma vuodelle 2014
 • Kirjastotoimen toimintasuunnitelma vuodelle 2014
 • Nuorten kesätyöpaikat
 • Tiedoksiannot

Lataa pöytäkirja

Kunvaltuuston pöytäkirja 17.2.2015

Osasto: Kunnanvaltuusto

Kokouspäivä: 17.2.2015

Esityslista:

 • Valtuutettujen esteet ja varajäsenten kutsuminen
 • Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
 • Pöytäkirjan tarkastajat
 • Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
 • Tiedoksiannot
 • Eron myöntäminen luottamustoimista Tero Räsäselle
 • Pelastustoimen perussopimus ja kuntien maksuosuuden määräytyminen
 • Perusturvan vastuualueen johtosääntö
 • Perussopimuksen valmistelun käynnistäminen maahanmuuttajien ottamiseksi
 • Valtuustoaloitteet

Lataa pöytäkirja

Ympäristölautakunnan kokouspöytäkirja 16.2.2015

Osasto: Ympäristölautakunta

Kokouspäivä: 16.2.2015

Esityslista:

 • Ympäristölautakunnan kokousajasta ja koolle kutsumisesta
 • Pöytäkirjojen nähtävillä pitäminen
 • Teknisen johtajan ja rakennustarkastajan vastaanottoajat vuonna 2015
 • Ympäristölautakunnan tositteiden hyväksyjät
 • Lausunnon antaminen poikkeamishakemuksesta, joka koskee Toholahden kylässä sijaitsevaa Huuhtmäki – tilaa RN:o 1:30
 • Päätöksen antaminen luvattoman rakennuksen purkamisesta Rautalammin kylässä sijaitsevalla Vilosensaari-tilalla, RN:o 15:32
 • Kiinteistön 686-411-6-433, Sahala kuuleminen, rakennusrekisterissä merkityn käyttötarkoituksen vastainen käyttö
 • Päätöksen antaminen poikkeamishakemuksesta, joka koskee Hanhitaipaleen kylässä sijaitsevaa Sillankorva-tilaa RN:o 2:123
 • Lausunto Loukkulammen vedenpinnan nostamisesta
 • Tiedoksiannot

Lataa pöytäkirja

Perusturvalautakunnan pöytäkirja 12.2.2014

Osasto: Perusturvalautakunta

Kokouspäivä: 12.2.2015

Esityslista:

 • Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 • Pöytäkirjan tarkastajat
 • Perusturvalautakunnan kokoukset vuonna 2015
 • Pöytäkirjojen nähtävänäpito
 • Perusturvalautakunnan laskujen ja maksuosoitusten hyväksyjät vuonna 2015
 • Perusturvatoimen edustajat alaikäisten kuulusteluissa vuonna 2015
 • Lasten ja nuorten perhehoidon ja tukiperhetoiminnan toimintaohje vuonna 2015
 • Omaishoidon tuen myöntämisperusteet vuonna 2015
 • Kotihoidon-, päivätoiminnan- ja tehostetun palveluasumisen kriteerit
 • Perusturvalautakunnan soveltamisohjeet toimeentulotuesta
 • Vuokrasänkyjen hankinta Palvelukoti Pauliinaan
 • Muutos perusturvan asiakasmaksuihin 2015
 • Ilmoitusasiat
 • Viranhaltijoiden pöytäkirjat

Lataa pöytäkirja

Kunnanhallituksen pöytäkirja 9.2.2015

Osasto: Kunnanhallitus

Kokouspäivä: 9.2.2015

Esityslista:

 • Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
 • Pöytäkirjan tarkastajat
 • Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
 • PoSoTe-maakunnalliset työryhmät
 • Vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan asettaminen
 • Kunnan omistamien aravaosakehuoneistojen sekä vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen vuokrantarkistukset 1.5.2015
 • Kutsuntalautakunnan jäsenten ja kutsuntalääkärin nimeäminen vuodelle 2015
 • Lukiolaisten koulumatkat Rautalammin kunnan alueella
 • Edustajien valinta Itäisen sosiaali- ja terveysalueen perustamista valmistelevaan kokoukseen
 • Perusturvan vastuualueen johtosääntö
 • Kuopion seudun liikennestrategiaseminaari
 • Jäsenten valita Savogrow Oy:n neuvottelukuntaan
 • SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry:n tiedote
 • Pohjois-Savon kaavoituskatsausluonnos
 • Ilmoitusasiat
 • Lautakuntien ja viranhaltijoiden pöytäkirjat
 • Vastineen antaminen Itä-Suomen hallinto-oikeudelle Niiniveden ja Iisveden rantaosayleiskaavamuutoksesta tehtyihin valituksiin
 • Teknisen johtajan palkkaus

Lataa pöytäkirja