Pöytäkirjat

Kunnanhallituksen pöytäkirja 24.11.2014

Osasto: Kunnanhallitus

Kokouspäivä: 24.11.2014

Esityslista:

 • Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
 • Pöytäkirjan tarkastajat
 • Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
 • Edustajan nimeäminen Peuran museosäätiön hallitukseen vuosiksi 2015-2017
 • Ilmoitusasiat
 • Lautakuntien ja viranhaltijoiden pöytäkirjat
 • Rautalammin terveyskeskuksen korjaus ja lasten neuvolatilojen väestötilat sekä lääkäri-hoitaja työpari
 • Lukiolaisten koulumatkat Rautalammin kunnan alueella
 • Perusturvan henkilöstön tehtävänimikkeiden muuttaminen
 • Etelä-Konneveden rantaosayleiskaavaluonnos 2035

Lataa pöytäkirja

Sivistyslautakunnan kokouspöytäkirja 19.11.2014

Osasto: Sivistyslautakunta

Kokouspäivä: 19.11.2014

Esityslista:

 • Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
 • Pöytäkirjan tarkastajat

 • Tiedoksiannot/ kotihoidontuen kuntalisä
 • Viran vastaanottaminen /Juho Pahajoki
 • Viran vastaanottaminen /Elina Sinisalo
 • Lukiolaisten koulumatkat Rautalammin kunnan alueella
 • Tietokoneiden hankintalupa Matti Lohen koulun rehtorille
 • Sivistysosaston toimen täyttöluvan hakeminen kunnanhallitukselta
 • Viranhaltijapäätökset tiedoksi

Lataa pöytäkirja

Perusturvalautakunnan pöytäkirja 19.11.2014

Osasto: Perusturvalautakunta

Kokouspäivä: 19.11.2014

Esityslista:

 • Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 • Pöytäkirjan tarkastajat
 • Suomen Punaisen Ristin Rautalammin osaston kuljetustuki- ja
 • toiminta-anomus
 • Perusturvan henkilöstön tehtävänimikkeiden muuttaminen
 • Talousarviomäärärahan siirto kotihoidon auton hankintaan
 • Rautalammin perusturvan talousarvio vuodelle 2015
 • Ilmoitusasiat
 • Viranhaltijoiden pöytäkirjat
 • Lisälistalta:
 • Osallistuminen Kaste-rahoitteeseen Kotoisa- inhimillistä perhehoitoa
 • ikäihmisille hankkeeseen

Lataa pöytäkirja

Kunnanhallituksen pöytäkirja 17.11.2014

Osasto: Kunnanhallitus

Kokouspäivä: 17.11.2014

Esityslista:

 • Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
 • Pöytäkirjan tarkastajatKokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
 • Esitys koirapuiston perustamisesta Turkkilanvuoren juurelle
 • Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin ensihoitopalvelun osavuosikatsaus toimintatilastoihin
 • Vetoomus kotimaisen ruuan puolesta
 • Kehityskeskustelu Rautalammin kunnan, Pohjois-Savon ELY:n ja Pohjois-Savon liiton välillä
 • Nuoret Duuniin –hankkeen jatkaminen vuoden 2014 jälkeen Poh-jois-Savossa
 • Maakunnallisen Kuopio-alue -markkinointiohjelman jatkaminen 1.5.2015-31.12.2016
 • Pohjois-Savon pelastustoimen yhteistoimintasopimuksen ja kuntien maksuosuusperusteen tarkistuksen hyväksyminen
 • Kierinniemen ranta-asemakaavaluonnos
 • Pohjois-Savon liiton maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma vuosille 205-2016
 • Etelä-Konneveden kansallispuisto terveyden ja hyvinvoinnin edistäjäksi
 • Lausunnon antaminen Itä-Suomen hallinto-oikeudelle kunnanval-tuuston päätöksestä 12.8.2014 § 51 tehtyyn valitukseen koskien Niiniveden ja Iisveden rantaosayleiskaavan muutosta tilan Lammin-salmi 2:116 (Kotasaari) osalta
 • Vuoden 2015 eduskuntavaalit
 • Esitys terveyskeskuksen saneeraukseen tarvittavasta määrärahasta
 • Kaposaaren ranta-asemakaavaehdotus
 • Sonkari-Kiesimä rantaosayleiskaavan muutos tilan Hujansaari RN:o 3:100 osalta
 • Ilmoitusasiat
 • Lautakuntien ja viranhaltijoiden pöytäkirjat
 • Lausunnon antaminen hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi lukiolain, ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun lain, ammatilli-sesta aikuiskoulutuksesta annetun lain sekä vapaasta sivistystyöstä annetun lain 4 §:n muuttamisesta
 • Lausunnon antaminen hallituksen esitykseksi eduskunnalle koulutuk-sen rahoituksesta

Lataa pöytäkirja

Ympäristölautakunnan kokouspöytäkirja 13.11.2014

Osasto: Ympäristölautakunta

Kokouspäivä: 13.11.2014

Esityslista:

 • Ympäristölautakunnan lausunto Tervavuoren tuulivoimapuiston YVA tarpeesta
 • Ympäristölupa: Veli-Matti Junnon eläinsuoja tilalla Majaviita 27:0 Rautalammin kunnan Vaajasalmen kylässä.
 • Päätöksen antaminen poikkeamishakemuksesta, joka koskee rakennusjärjestyksen etäisyysvaatimuksesta poikkeamista, Rautalammin kylässä sijaitsevalla Katajaharju-tilalla, RN:o 53:31
 • Ympäristölautakunnan talousarvio v. 2015 ja taloussuunnitelma vuosille 2016-2018

Lataa pöytäkirja

Teknisen lautakunnan kokouspöytäkirja 12.11.2014

Osasto: Tekninen lautakunta

Kokouspäivä: 12.11.2014

Esityslista:

 • Esitys terveyskeskuksen saneeraukseen tarvittavasta määrärahasta
 • Markkinaoikeuden päätös Rautalammin kunnan sähkönhankinnan kilpailuttamisesta
 • Tarkennuksia teknisen lautakunnan esittämään talousarvion 2015 investointiosaan
 • Talousarviotyöryhmän tekemät muutokset teknisen lautakunnan vuoden 2015 talousarvioehdotukseen
 • Teknisen johtajan virka- tai vuorotteluvapaa

Lataa pöytäkirja

Kunnanvaltuuston pöytäkirja 28.10.2014

Osasto: Kunnanvaltuusto

Kokouspäivä: 28.10.2014

Esityslista:

 • Valtuutettujen esteet ja varajäsenten kutsuminen
 • Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
 • Pöytäkirjan tarkastajat
 • Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
 • Niiniveden ja Iisveden rantaosayleiskaavan muutos tilojen Saikari 7:38, Kasperila 7:56, Riihikivi 7:53, Riihiranta 7:54, Hukkala 7:57 ja Kotiranta 7:67 osalta
 • Määrärahapyyntö ratsastuskeskuksen maneesin teräsrakenteiden vahvistamiseen
 • Tuloveroprosentin määrääminen vuodelle 2015
 • Kiinteistöveron määrääminen vuodelle 2015

Lataa pöytäkirja

Kunnanhallituksen pöytäkirja 27.10.2014

Osasto: Kunnanhallitus

Kokouspäivä: 27.10.2014

Esityslista:

 • Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
 • Pöytäkirjan tarkastajat
 • Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
 • Tuloveroprosentin määrääminen vuodelle 2015
 • Kiinteistöveron määrääminen vuodelle 2015
 • Määrärahapyyntö ratsastuskeskuksen maneesin teräsrakenteiden vahvistamiseen
 • Nuoret Duuniin –hankkeen jatkaminen vuoden 2014 jälkeen Pohjois-Savossa
 • Ilmoitusasiat
 • Lautakuntien ja viranhaltijoiden pöytäkirjat
 • Kunnan henkilöstön pikkujoulut tai vastava
 • Keittäjän toimen täyttölupahakemus
 • Suunnitelma laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalve-lusta (ns. TYP-laki)

Lataa pöytäkirja

Perusturvalautakunnan pöytäkirja 22.10.2014

Osasto: Perusturvalautakunta

Kokouspäivä: 22.10.2014

Esityslista:

 • Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 • Pöytäkirjan tarkastajat
 • Perusturvalautakunnan kokoukset vuonna 2014
 • Keittäjän toimen täyttölupahakemus
 • Ilmoitus yksityisten sosiaalipalvelujen tuottamisesta
 • Rautalammin perusturvan talousarvio vuodelle 2015
 • Ilmoitusasiat
 • Viranhaltijoiden pöytäkirjat

Lataa pöytäkirja

Kunnanhallituksen pöytäkirja 20.10.2014

Osasto: Kunnanhallitus

Kokouspäivä: 20.10.2014

Esityslista:

 • Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
 • Pöytäkirjan tarkastajat
 • Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
 • Niiniveden ja Iisveden rantaosayleiskaavan muutos tilojen Saikari 7:38, Kasperila 7:56, Riihikivi 7:53, Riihiranta 7:54, Hukkala 7:57 ja Kotiranta 7:67 osalta
 • Kunnanvaltuuston 30.9.2014 päätösten täytäntöönpano
 • Kunnanvaltuuston 13.10.2014 päätösten täytäntöönpano
 • Valtionavustus lukion sisäilma- ja kosteusvauriohankkeeseen
 • Vaasan hallinto-oikeuden päätös valituksista koskien Euro Granit Oy:n ympäristölupaa
 • Asemakaavoitushakemukset tiloille Juhola RN:o 25:4 ja Miskala RN:o 25:2
 • Tuloveroprosentin määrääminen vuodelle 2015
 • Kiinteistöveron määrääminen vuodelle 2015
 • Mansikka ry:n kuntien ennakkomaksuvelan 2007-2013 huomioon ottaminen ohjelmakauden 2014-2020 kuntarahalaskutuksessa
 • Ilmoitusasiat
 •  

Lataa pöytäkirja