Pöytäkirjat

Kunnanhallituksen pöytäkirja 30.11.2015

Osasto: Kunnanhallitus

Kokouspäivä: 30.11.2015

Esityslista:

 • Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
 • Pöytäkirjan tarkastajat
 • Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
 • Loppuselvityksen vahvistaminen ja seutuyhtymän purkaminen/Sisä-
 • Savon seutuyhtymä
 • Pakolaiskoordinaattorin valinta
 • Pakolaisohjaajan valinta
 • Vesihuoltolaitoksen taksat vuodelle 2016
 • Yhteistyösopimus Kuopion seudun työllistymistä edistävästä monia-laisesta yhteispalvelusta (TYP)
 • Ilmoitusasiat
 • Lautakuntien ja viranhaltijoiden pöytäkirjat
 • Rautalammin kunnan rakennusjärjestyksen uusiminen
 • Rautalammin kunnan rakennusvalvonnan maksuperusteiden korotus
 • Taloussuunnitelma 2016-2019
 • Vuoden 2016 talousarvio
 • Pakolaisten valinta
 • Rautalammin ja Konneveden Master Plan –suunnitelmaan luotomat-kailun koordinaatiohanke 2015-2018
 • Master Plan –suunnitelmaan liittyvät julkiset ja yksityisten yrittäjien luontomatkailun kehittämistä tukevat hankkeet
 • Konnekosken koskikalastuskohteen entisöinti Rautalammilla ja kos-ken ohittavan pienvenekanavan rakentaminen 2016-2020
 • Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2017
 • Osuuskunta –hankkeen sekä koulutushankkeen käynnistäminen osuuskunnan perustaminen työttömien työllistymiseksi ja työllisyy-den aktivoittamiseksi
 • Lausunnon antaminen Itä-Suomen aluehallintovirastolle Jouni Korhosen ym. kantelun johdosta
 • Edustajan valitseminen POSOTE-yhteistyöryhmään

Lataa pöytäkirja

Ympäristölautakunnan kokouspöytäkirja 25.11.2015

Osasto: Ympäristölautakunta

Kokouspäivä: 25.11.2015

Esityslista:

 • Ympäristölautakunnan talousarvio v.2016 ja taloussuunnitelma vuosille 2017-2019
 • Päätöksen antaminen poikkeamishakemuksesta, joka koskee Rautalammin kylässä sijaitsevaa Honkasaari-tilaa RN:o 17:38
 • Päätös sähköjohdon sijoittamisesta Vaajasalmen kylässä sijaitseville tiloille Peltoharju (Rn:o 2:75) ja Suvimetsä (Rn:o 2:121)
 • Rautalammin kunnan rakennusvalvonnan maksuperusteiden korotus

Lataa pöytäkirja

Kunnanhallituksen pöytäkirja 23.11.2015

Osasto: Kunnanhallitus

Kokouspäivä: 23.11.2015

Esityslista:

 • Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
 • Pöytäkirjan tarkastajat
 • Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
 • Kiesimän kyläyhdistyksen toiminta-avustushakemus
 • Kunnanvaltuuston kokouksen 27.10.2015 päätösten täytäntöönpano
 • Ilmoitusasiat
 • Lautakuntien ja viranhaltijoiden pöytäkirjat
 • Rautalammin kunnan kotouttamisohjelma 2015
 • Taloussuunnitelma 2016-2019
 • Vuoden 2016 talousarvio
 • Ensihoidon ambulanssin sijoitus Rautalammilla

Lataa pöytäkirja

Teknisen lautakunnan kokouspöytäkirja 19.11.2015

Osasto: Tekninen lautakunta

Kokouspäivä: 19.11.2015

Esityslista:

 • Sähkön hankinta vuosille 2016-2019
 • Venepaikkojen hinnan tarkistus
 • Vesihuoltolaitoksen taksat vuodelle 2016
 • Teknisen lautakunnan käyttötalousosan talousarvio v. 2016        sekä kuntasuunnitelmaosa vuosille 2017-2019
 • Talousarvion investointiosa v. 2016 sekä investointiosan kuntasuunnitelmaosa vuosille 2017-2020

Lataa pöytäkirja

Perusturvalautakunnan pöytäkirja 11.11.2015

Osasto: Perusturvalautakunta

Kokouspäivä: 11.11.2015

Esityslista:

 • Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 • Pöytäkirjan tarkastajat
 • Sosiaalihuolto- ja vammaispalvelulain mukaisten kuljetuspalvelui-den irtisanominen
 • Tehostetun palveluasumisen ostopalveluiden kilpailuttaminen
 • Ilmoitusasiat
 • Viranhaltijoiden pöytäkirjat
 • Salassa pidettävät:
 • Kirje perusturvalautakunnalle

Lataa pöytäkirja

Kunnanhallituksen pöytäkirja 9.11.2015

Osasto: Kunnanhallitus

Kokouspäivä: 9.11.2015

Esityslista:

 • Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
 • Pöytäkirjan tarkastajat
 • Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
 • Hankamäen kyläyhdistyksen toiminta-avustushakemus
 • Ilmoitusasiat
 • Lautakuntien ja viranhaltijoiden pöytäkirjat
 • POSA2015 harjoitus 18.-19.11.2015
 • Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuosi 2017
 • Hallintojohtaja Tapio Katajan eronpyyntö ja vuosilomat sekä virka-suhteen jatkuminen 1.2.2016 saakka
 • Hallintojohtajan virkatehtävien hoito kunnassa 1.12.2015 jälkeen viran täyttämiseen saakka
 • Hallintojohtajan viran ja pakolaisohjaajan määräaikaisen toimen ha-kuajan jatkaminen
 • Rautalammin Urheilijat ry:n seuratyöntekijätoiminnan esittely

Lataa pöytäkirja

Kunnanhallituksen pöytäkirja 27.10.2015

Osasto: Kunnanhallitus

Kokouspäivä: 27.10.2015

Esityslista:

 • Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
 • Pöytäkirjan tarkastajat
 • Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
 • Luovutuskirjan hyväksyminen / Sepon Kaluste Oy
 • Kunnanviraston alakerrassa sijaitsevan ravintolatilan vuokraaminen
 • Palkanlisän maksaminen oman toimen ohella tehdyn toisen tehtävän
 • hoitamisesta

Lataa pöytäkirja

Kunnanvaltuuston pöytäkirja 27.10.2015

Osasto: Kunnanvaltuusto

Kokouspäivä: 27.10.2015

Esityslista:

 • Valtuutettujen esteet ja varajäsenten kutsuminen
 • Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
 • P&oumlouml;ytäkirjan tarkastajat
 • Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
 • Hallintojohtajan eronpyyntö virasta 30.11.2015 alkaen
 • Lupa kotouttamisjaoston alaisuudessa toimivien projekti- ja toimihenkilöiden valintaan
 • Ostotarjous maa-alueesta / KuikkaTrans Oy
 • Niiniveden rantaosayleiskaavan muutos Kuninkaansaaressa tilan Länsiranta
 • RN:o 7:62 osalta
 • Koskenkorva RN:o 4:76 tilan ranta-asemakaava Ihalaiskylässä
 • Vastaus kunnanvaltuustolle tarkastuslautakunnan arviointikertomuksessaan
 • esittämiin havaintoihin
 • Maa-alueiden ostaminen Anna-Liisa Vainikaiselta
 • Tuloveroprosentin määrääminen vuodelle 2016
 • Kiinteistöveron määrääminen vuodelle 2016
 • Konserniavustuksen maksaminen Oikarilan teollisuushallit –yhtiölle
 • Perusturvan toimien ja virkojen muuttamiset
 • Muut asiat – valtuustoaloite

Lataa pöytäkirja

Teknisen lautakunnan kokouspöytäkirja 22.10.2015

Osasto: Tekninen lautakunta

Kokouspäivä: 22.10.2015

Esityslista:

 • Talousarvion toteutuma
 • Viranhaltijapäätökset
 • Tiedoksiannot
 • Yksityisteiden kunnossapitoavustusten jakaminen vuonna 2015
 • Jätetaksa sekä saostus- ja umpisäiliölietteiden käsittelytaksa 1.1.2016
 • Tien nimeäminen Kiesimän kylässä
 • Tien nimeäminen Saikarin kylässä
 • Terveyskeskuksen saneerauksen taloudellinen loppuselvitys
 • Yleisten leikkipaikkojen turvallisuusasiakirjan hyväksyminen
 • Konnekosken pienvenekanavan vaihtoehtojen tarkastelun tilaaminen
 • Vesi ja viemärirunkolinjan laajentaminen Karjalantielle
 • Viemärirunkoverkoston suunnittelijan valinta
 • Teknisen osaston kanslistin toimen täyttäminen
 • Vesilaskutuksen muuttaminen useampaan erään

Lataa pöytäkirja