Pöytäkirjat

Kunnanvaltuuston pöytäkirja 2.2.2016

Osasto: Kunnanvaltuusto

Kokouspäivä: 2.2.2016

Esityslista:

 • Valtuutettujen esteet ja varajäsenten kutsuminen
 • Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
 • Pöytäkirjan tarkastajat
 • Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
 • Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen toimeenpanon valvonta kunnassa
 • Lausunnon antaminen itsehallintoaluejaon perusteiksi ja sote-uudistuksen
 • askelmerkeiksi
 • Eron myöntäminen luottamustehtävistä / Anneli Jalkanen
 • Kunnanhallituksen puheenjohtajan valinta
 • Hallintojohtajan vaali

Lataa pöytäkirja

Kunnanhallituksen pöytäkirja 1.2.2016

Osasto: Kunnanhallitus

Kokouspäivä: 1.2.2016

Esityslista:

 • Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
 • Pöytäkirjan tarkastajat
 • Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
 • Hallintojohtajan vaali
 • Kunnanvaltuuston 8.12.2015 päätösten täytäntöönpano
 • Kuopion seudun liikennestrategiaryhmän hyväksymän seudullisen aiesopimuksen käsittely kunnissa
 • Pienryhmäkoti Toivon vuokrien tarkistus
 • Kunnan omistamien aravaosakehuoneistojen sekä vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen vuokrantarkistukset 1.5.2016
 • Kansallispuistomatkalla hyvinvointiin –projektin yhteistyösopimus
 • Ilmoitusasiat
 • Lautakuntien ja viranhaltijoiden pöytäkirjat
 • Sisäministeriön 21.1.2016, SMDno/2015/1338, myöntämä turva-paikka, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston tukipäätös Rautalammin kunnalle

Lataa pöytäkirja

Teknisen lautakunnan kokouspöytäkirja 28.1.2016

Osasto: Tekninen lautakunta

Kokouspäivä: 28.1.2016

Esityslista:

 • Viranhaltijapäätökset
 • Tiedoksiannot
 • Teknisen lautakunnan kokousten koolle kutsuminen
 • Pöytäkirjojen nähtävillä pitäminen
 • Teknisen lautakunnan tositteiden hyväksyjät
 • Talousarvion täytäntöönpano-ohjeet vuodelle 2016
 • Aloite arboretumin tilan kohentamiseksi
 • Kuopion seudun liikennestrategiaryhmän hyväksymän seudullisen aiesopimuksen käsittely kunnissa
 • Kaavatien rakentaminen Toholahden teollisuusalueelle. Kaavatie-suunnitelman nähtäville asettaminen 
 • Kaavatien rakentaminen Toholahden teollisuusalueelle. Koneurakointitarjouksen hyväksyminen
 • Vesihuollon toiminta-alueen muutos: Pakarila-Koipiniemen vesihuoltoalueen jätevesihuollon järjestäminen
 • Hyvityspyyntö vesilaskusta. Vesilaitoksen hyvitysperusteet.
 • Raportti Kerkonkosken jätevedenpuhdistamon lopettamis- ja purkutöistä

Lataa pöytäkirja

Sivistyslautakunnan kokouspöytäkirja 20.1.2016

Osasto: Sivistyslautakunta

Kokouspäivä: 20.1.2016

Esityslista:

Esityslista 20.1.2016

 • Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
 • Pöytäkirjan tarkastaja
 • Lautakunnan kokoukset
 • Sivistyslautakunnan kokouskutsujen ja esityslistan lähetys sähköpostilla
 • Pöytäkirjojen nähtävänä pitäminen
 • Menotositteiden vastaanottajat ja hyväksyjät
 • Nuoriso- ja liikuntatoimen toimintasuunnitelmat vuodelle 2016
 • Kulttuuritoimen toimintasuunnitelma vuodelle 2016
 • Kirjastotoimen toimintasuunnitelma vuodelle 2016
 • Koulujen työpäivät lukuvuonna 2016-2017
 • Nuorten kesätyöpaikat
 • Yhteistyösopimus Rautalammin lukion ja Snellman-instituutti / Snellman-kesäyliopiston välillä
 • Kerkonkosken lainausaseman muuttaminen koulukirjastoksi
 • Tiedoksiannot
 • Valtuustoaloite oppilaskuljetuksista
 • Koeajan päättyminen / Terttu Salo

Lataa pöytäkirja

Kunnanhallituksen pöytäkirja 18.1.2016

Osasto: Kunnanhallitus

Kokouspäivä: 18.1.2016

Esityslista:

 • Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
 • Pöytäkirjan tarkastajat
 • Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
 • Lasten kotihoidontuen kuntalisän maksuperusteet vuonna 2016
 • VASTAn esitykset kunnanhallitukselle
 • Vuoden 2016 avustusten jakaminen
 • Kunnanvaltuuston ja –hallituksen kokousajat 2016
 • Lausunnon antaminen itsehallintoalueiden perusteiksi ja sote-uudis-tuksen askelmerkeiksi
 • Toholahdessa sijaitsevan arboretumin kohentaminen
 • Lautakuntien ja viranhaltijoiden pöytäkirjat
 • Ilmoitusasiat
 • Talousarviovertailu 1.1.-31.12.2015
 • Hallintojohtajan vaali
 • Rautalammin kunnan viestintäohje 2016
 • Sisäisen valvonnan ohje 2016
 • Vuoden 2016 talousarvion täytäntöönpano-ohje
 • Maksumääräysten antajat
 • Muutoksia hallintoasioiden muutoksenhakusäännöksiin
 • Eron myöntäminen luottamustehtävistä / Anneli Jalkanen
 • Kunnanhallituksen puheenjohtajan valinta

Lataa pöytäkirja

Kunnanhallituksen pöytäkirja 29.12.2015

Osasto: Kunnanhallitus

Kokouspäivä: 29.12.2015

Esityslista:

 • Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
 • Pöytäkirjan tarkastajat
 • Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
 • Hallintojohtajan virkaan haastateltavat
 • Kuntien ei tarvitse ilmoittaa etuosto-oikeuden käyttämättä jättämi-sestä
 • Sääntötyöryhmän jatkoaika
 • Sivistysosaston osastopäällikkö-rehtorin vuorotteluvapaa
 • Sivistysosaston osastopäällikkö-rehtorin viransijainen ja tehtäväjär-jestelyt vuorotteluvapaajakson aikana 29.3.-31.12.2016
 • Valokuituverkon rakentamisen jatkaminen Rautalammilla 2016-2017
 • Kunnan metsien hoito vuonna 2016 Oikarilan, Pärsnämäen ja Kettu-kankaan tiloilla
 • Rautalammin Kiviniemen scandium, zirkoni ja ytrium –esiintymiä koskeva tilanne 2015
 • Ympäristönsuojelumääräysluonnoksen tarkistaminen lainsäädännön muutosten jälkeen ja pohjavesien suojelusuunnitelmaluonnoksessa olevien peltoalueiden määritteleminen
 • Työllisyysasioiden organisointi 1.1.2016
 • Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen toimeenpanin valvonta kunnassa
 • Rautalammin kunnan rakennusjärjestyksen uusiminen
 • Kunnanjohtajan päätöspöytäkirjat
 • Työterveyshuollon tuottamiseen tehdyn sopimuksen irtisanominen

Lataa pöytäkirja

Sivistyslautakunnan kokouspöytäkirja 15.12.2015

Osasto: Sivistyslautakunta

Kokouspäivä: 15.12.2015

Esityslista:

Esityslista 15.12.2015

 • Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
 • Pöytäkirjan tarkastaja
 • Tiedoksiannot 
 • Sivistystoimen tilojen vuokrahinnasto / palvelumaksut 1.1.2016 alkaen 
 • Vuoden liikuttaja 
 • Viranhaltijapäätökset 
 • Oppilaskuljetusohjeiden hyväksyminen 
 • Vuorotteluvapaa / Sirpa Kinnunen

Lataa pöytäkirja

Perusturvalautakunnan pöytäkirja 15.12.2015

Osasto: Perusturvalautakunta

Kokouspäivä: 15.12.2015

Esityslista:

 • Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 • Pöytäkirjan tarkastajat
 • Kotihoidon-, päivätoiminnan-, tehostetun palveluasumisen- ja lapsi-perheiden kotipalvelun perusteet
 • Perusturvalautakunnan soveltamisohjeet toimeentulotuesta
 • Omaishoidon tuen myöntämisperusteet vuonna 2016
 • Perusturvan valmiussuunnitelma
 • Ilmoitusasiat
 • Viranhaltijoiden pöytäkirjat
 • Salassa pidettävät:
 • Oikaisuvaatimus perusturvalautakunnalle/xxxxxxxxxxxxxxx/salassa pidettävä
 • Oikaisuvaatimus/xxxxxxxxxxxxx/salassa pidettävä
 • Itä-Suomen aluehallintoviraston selvityspyyntö xxxxxxxxxxxxxx kantelukirjeen johdosta/salassa pidettävä

Lataa pöytäkirja

Kunnanhallituksen pöytäkirja 8.12.2015

Osasto: Kunnanhallitus

Kokouspäivä: 8.12.2015

Esityslista:

 • Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
 • Pöytäkirjan tarkastajat
 • Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
 • Vuoden 2016 talousarvion muutosten kattaminen

Lataa pöytäkirja

Kunnanvaltuuston pöytäkirja 8.12.2015

Osasto: Kunnanvaltuusto

Kokouspäivä: 8.12.2015

Esityslista:

 • Valtuutettujen esteet ja varajäsenten kutsuminen
 • Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
 • Pöytäkirjan tarkastajat
 • Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
 • Rautalammin kunnan kotouttamisohjelma 2015
 • Loppuselvityksen vahvistaminen ja seutuyhtymän purkaminen / Sisä-Savon seu-tuyhtymä
 • Vesihuoltolaitoksen taksat vuodelle 2016
 • Rautalammin kunnan rakennusvalvonnan maksuperusteiden korotus
 • Edustajan valitseminen POSOTE-yhteistyöryhmään
 • Taloussuunnitelma 2016-2019
 • Vuoden 2016 talousarvio

Lataa pöytäkirja

Chatbot