Pöytäkirjat

Sivistyslautakunnan kokouspöytäkirja 16.3.2016

Osasto: Sivistyslautakunta

Kokouspäivä: 16.3.2016

Esityslista:

 • Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
 • Pöytäkirjan tarkastaja
 • Sivistysosaston toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2015
 • Peruskoulujen ja lukion tuntikehys
 • Lukion opetussuunnitelma
 • Tuntijakokokeiluun hakeminen
 • Sopimus koulutusyhteistyöstä Rautalammin kunnan/Rautalammin lukion ja Ratsupalveluiden välillä
 • Rautalammin kunnan kuljetusten hankinta
 • Koeajan päättyminen / Jani Tuovinen
 • Tiedonannot / kotihoidontuen kuntalisä tammi- ja helmikuussa 2016
 • Tiedoksiannot/ Päivähoito-oikeuden rajaus ja yli 3-vuotiaiden lasten lukumäärä 1.8.2016 alkaen

Lataa pöytäkirja

Perusturvalautakunnan pöytäkirja 16.3.2016

Osasto: Perusturvalautakunta

Kokouspäivä: 16.3.2016

Esityslista:

 • Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 • Pöytäkirjan tarkastajat
 • Perusturvaosaston toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2015
 • Keskuskeittiön kalustohankinnat
 • Mobiiliasiakasjärjestelmän hankkiminen kotihoitoon
 • Ohjaajan toimen täyttölupa Kokkatoiminnassa 1.8.2016 alkaen
 • Korjauksia perusturvaosaston asiakasmaksuihin 2016
 • Rautalammin kunnan kuljetushankinnat
 • Ilmoitusasiat
 • Viranhaltijoiden pöytäkirjat
 • Perusturvalautakunnan kokoukset vuonna 2016

Lataa pöytäkirja

Kunnanhallituksen pöytäkirja 14.3.2016

Osasto: Kunnanhallitus

Kokouspäivä: 14.3.2016

Esityslista:

 • Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
 • Pöytäkirjan tarkastajat
 • Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
 • Hallintojohtajan viran vastaanottaminen 7.3.2016 alkaen
 • Rautalammin kunnan verkkosivujen uudistaminen vuonna 2016
 • Kuntien kuuleminen valtakunnallisesti merkittävistä maisema
 • alueista 15.3.2016 mennessä
 • Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian vastaus kanteluun
 • Valtiosääntöoikeuden lahjoitusprofessuurihanke
 • Rautalammin – Konneveden luontomatkailun koordinointi-
 • hankepäätös 2.3.2016
 • Sisä-Savon terveydenhuollon kuntayhtymän perussopimuksen
 • tarkistaminen
 • Konserniavustus Kiinteistö Oy Oikarilan teollisuushallit –yhtiölle
 • Valtuustoaloitteet 2015
 • Kutsu Pohjois-Savon sote-valmistelua koskevaan info- ja keskustelu-tilaisuuteen
 • Lautakuntien ja viranhaltijoiden pöytäkirjat
 • Ilmoitusasiat
 • Maakunnallinen tuulivoimakaavoitus ja kuntien tasapuolinen kohtelu Pohjois-Savossa

Lataa pöytäkirja

Ympäristölautakunnan kokouspöytäkirja 10.3.2016

Osasto: Ympäristölautakunta

Kokouspäivä: 10.3.2016

Esityslista:

 • Esitys rakennustarkastajien loma-aikaisesta palvelujen vaihdosta Rautalammin ja Konneveden kuntien kesken
 • Ympäristölupa: Timo Lindsbergin eläinsuoja tilalle Lehtola 6:292 Rautalammin kunnan Vaajasalmen kylässä
 • Ympäristönsuojelun valvontasuunnitelma vuosille 2016-2018. Hyväksyminen.
 • Ympäristölautakunnan toimintakertomus v.2015

Lataa pöytäkirja

Teknisen lautakunnan kokouspöytäkirja 3.3.2016

Osasto: Tekninen lautakunta

Kokouspäivä: 3.3.2016

Esityslista:

 • Viranhaltijapäätökset
 • Tiedoksiannot
 • Haukilahden tien nimen muuttaminen Haukiniementieksi
 • Saikarin postinumeron muuttaminen/esitys
 • Saikarinniemen vesihuollon rakentaminen/ määrärahaesitys
 • Saikarinniemen vesihuollon toiminta-alueen muutos
 • Kiinteistöhuollon päivystys korvauksen tarkistus vastaamaan työsuoritusta
 • Rautalammin ratsastuskeskuksen vuokra, kunnossapitokustannukset sekä poistoaikojen muuttaminen

Lataa pöytäkirja

Kunnanhallituksen pöytäkirja 29.2.2016

Osasto: Kunnanhallitus

Kokouspäivä: 29.2.2016

Esityslista:

 • Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
 • Pöytäkirjan tarkastajat
 • Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
 • Rautalammin kunnan sivistysosaston osastopäällikön ja lukion rehtorin viransijaisuus 29.3.-31.12.2016
 • Kutsuntalautakunnan jäsenten ja kutsuntalääkärin nimeäminen vuodelle 2016
 • Kunnanhallituksen pöytäkirjan nähtävilläpito
 • Perusturvan hallinnassa olevien palvelu- ym. asuntojen vuokrat
 • Kunnan vastuuhenkilön nimeäminen Rautalammin seurakunnan kaavamuutosta varten Koski RN:o 17:29 tilalla
 • Metsäorsjoen RN:o 53:2 tilan asemakaava
 • Tuulivoimakaavoituksen aikataulu ja eteneminen
 • Hännilän ranta-asemakaava
 • Kierinniemen ranta-asemakaava
 • Vastineiden antaminen maanomistajille Etelä-Konneveden ran-tayleiskaavan uusimisen yhteydessä
 • Työtä osuuskunnassa –hanke Rautalammilla ja Suonenjoella
 • Ilmoitusasiat
 • Lautakuntien ja viranhaltijoiden pöytäkirjat
 • Rautalammin työterveyshuollon järjestämisen tulevaisuus
 • Rautalammin emäpitäjän kansallispuku miehille ja naisille
 • Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuosi 2017
 • Palvelutietovarannon käyttöönoton yhteyshenkilön nimeäminen
 • Kunnan alustava tilinpäätös 2015
 • Rautalammin kunnan Asunnonhankinta Oy:n alustava tilinpäätös 2015
 • Sisä-Savon terveydenhuollon kuntayhtymän alustava tilinpäätös 2015
 • Kehitysyhtiö Savogrow Oy:n alustava tilinpäätös 10.12.2014-31.12. 2015

Lataa pöytäkirja

Perusturvalautakunnan pöytäkirja 17.2.2016

Osasto: Perusturvalautakunta

Kokouspäivä: 17.2.2016

Esityslista:

 • Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 • Pöytäkirjan tarkastajat
 • Perusturvalautakunnan kokoukset vuonna 2016
 • Pöytäkirjojen nähtävänäpito
 • Perusturvalautakunnan laskujen hyväksyjät vuonna 2016
 • Perusturvatoimen edustajat alaikäisten kuulusteluissa vuonna 2016
 • Lasten ja nuorten perhehoidon ja tukiperhetoiminnan toimintaohje vuonna 2016
 • Perusturvan asiakasmaksut 1.3.2016
 • Työosuusrahan maksuperusteet työ- ja päivätoiminnassa sekä avotyössä 1.3.2016 alkaen Kokkatoiminnassa
 • Rintamaveteraanien kotiin vietävät avopalvelut
 • Rautalammin kunnan rakennusjärjestysluonnos
 • Kuutinharjun palvelukeskukseen tutustuminen
 • Ilmoitus yksityisestä sosiaalipalvelutoiminnasta
 • Perusturvaosaston talousarvion toteuma v. 2015
 • Ilmoitusasiat
 • Viranhaltijoiden pöytäkirjat

Lataa pöytäkirja

Sivistyslautakunnan kokouspöytäkirja 17.2.2016

Osasto: Sivistyslautakunta

Kokouspäivä: 17.2.2016

Esityslista:

 Esityslista 17.2.2016

 • Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
 • Pöytäkirjan tarkastaja
 • Koeajan päättyminen / Riikka Vahteala
 • Koeajan päättyminen / Iina Hänninen
 • Vuorotteluvapaa / Mira Ahokas
 • Kunnallisen perhepäivähoidon kustannuskorvaus
 • Tiedoksiannot

Lataa pöytäkirja

Kunnanhallituksen pöytäkirja 15.2.2016

Osasto: Kunnanhallitus

Kokouspäivä: 15.2.2016

Esityslista:

 • Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
 • Pöytäkirjan tarkastajat
 • Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
 • Kutsuntalautakunnan jäsenten ja kutsuntalääkärin nimeäminen vuo-delle 2016
 • Kunnanvaltuuston 2.2.2016 päätösten täytäntöönpano
 • Kunnanhallituksen täydentäminen
 • Valintojen tekeminen Anneli Jalkasen eroilmoituksen vuoksi
 • Esitysten tekeminen yhtiökokouksille uusien hallituksen jäsenten nimeämiseksi
 • Rautalammin kunnan ympäristönsuojelumääräysten käsittely
 • Rautalammin kunnan työllistämistukitoimet 2015-2016
 • Työnsuunnittelijan toimi 1.5.2016 alkaen
 • Rautalampi-Konnevesi luontomatkailun koordinaatiohanke 2015-2018
 • Ilmoitusasiat
 • Lautakuntien ja viranhaltijoiden pöytäkirjat

Lataa pöytäkirja

Ympäristölautakunnan kokouspöytäkirja 3.2.2016

Osasto: Ympäristölautakunta

Kokouspäivä: 3.2.2016

Esityslista:

 • Ympäristölautakunnan kokousajasta ja koolle kutsumisesta
 • Pöytäkirjojen nähtävillä pitäminen
 • Teknisen johtajan ja rakennustarkastajan vastaanottoajat vuonna 2016
 • Ympäristölautakunnan tositteiden hyväksyjät
 • Vastine Vaasan hallinto-oikeudelle: Itä-Suomen aluehallintoviraston päätös Euro Granit Oy:n ympäristöluvasta (56/2015/1)
 • Lausunnot sähkökaapelien asentamisesta Liimattalansalmeen
 • Päätöksen antaminen poikkeamishakemuksesta, joka koskee Rauta-lammin kylässä sijaitsevaa Honkasaari-tilaa RN:o 17:38
 • Rautalammin kunnan ympäristönsuojelumääräysten käsittely
 • Lausunnot sähkökaapelien sijoittamisesta Tallivirran ali
 • Tiedoksiannot

Lataa pöytäkirja

Chatbot