Merkinnät käyttäjältä Seija Österberg

Uimahallin päiväuinti jatkuu vuoden loppuun!

Rautalammin uimahallin päiväuintivuoro (ke klo 10.30-12.30) jatkuu vuoden 2021 loppuun. 

 

Kevään 2022 päiväuinnista tiedotamme loppuvuodesta.

 

Lämpimästi tervetuloa uimaan!

 

Rautalammin liikuntaneuvoja aloittaa ma 23.8.2021

Rautalammin kuntaan on perustettu uusi liikuntaneuvojan vakituinen työsuhde, jotta Rautalammin kunnan lasten, nuorten, aikuisten ja ikääntyneiden hyvinvointityöhön saadaan paremmin kohdennettua työpanosta. Liikuntaneuvoja tukee kokonaisvaltaisesti kuntalaisen hyvinvointia ennaltaehkäisevällä ja positiivisella työotteella.

Liikuntaneuvojan toimenkuvaan kuuluu mm. lasten, nuorten ja perheiden matalan kynnyksen liikuntaryhmien/-toimintojen ohjaus, uimakoulujen ja koululaisuintien opetus, liikuntaneuvontatyö sekä projekti- ja hanketyöskentely. Liikuntaneuvojan työpanosta hyödynnetään myös mm. ikääntyneiden liikuntapalveluiden tarjonnassa sekä kotouttamistyössä.

Liikuntaneuvojaksi valittiin Janne Mensonen. Janne aloittaa työskentelyn maanantaina 23.8.2021. Liikuntaryhmistä informoidaan erikseen elokuun aikana.

Janne Mensonen, puh. 040 828 4831, janne.mensonen@rautalampi.fi (23.8.2021 alkaen)

Viimeinen aamu-uinti to 20.5.2021

Kevään viimeinen aamu-uinti uidaan Rautalammin uimahallilla torstaina 20.5.2021 klo 6.30-8.00 (uimahalli auki klo 6.15-8.15) . Aamu-uinnin mahdollisesta jatkosta tiedotetaan syksyllä.

Uimahalli on avoinna 24.6.2021 saakka, jonka jälkeen se jää kesätauolla. Uimahalli avataan syksyllä 1.9.2021.

Rautalammin nuorisovaltuuston kannanotto: Rautalammille on saatava perusnuorisotyöntekijä

Rautalammin nuorisovaltuusto on kirjoittanut kannanoton perusnuorisotyöntekijän palkkaamisesta kuntaan. Nuorisovaltuuston kanta on se, että Rautalammille tulee ehdottomasti palkata ennaltaehkäisevää perusnuorisotyötä tekevä työntekijä.
Koko kannanotto luettavissa alla. Kannanotto on saatavilla myös Matti Lohen koululla sekä Rautalammin lukiolla. Kannanottojen yhteydessä on kannattajalista, jossa voi osoittaa tukensa allekirjoittamalla, allekirjoittaa voivat myös alaikäiset!

Rautalammin nuorisovaltuuston kannanotto (2/2021)

Rautalammin nuorisovaltuusto vaatii, että Rautalammille palkataan vapaa-aikasihteerin ja etsivän nuorisotyöntekijän lisäksi yksi nuorisotyöntekijä. Rautalammin kunnalla ei ole tällä hetkellä yhtäkään työntekijää, joka työskentelee ainoastaan ennaltaehkäisevän perusnuorisotyön parissa. Nuorisovaltuuston mielestä nuorisotyöntekijä pitäisi ehdottomasti palkata kuntaamme ja pitää erityisen huolestuttavana sitä, ettei nuorisotyöntekijää ole aiemmin ollut. On erityisen tärkeää, että nuorisotyöntekijä on nuorten näkökulmasta helposti lähestyttävä ja aidosti kiinnostunut nuorten asioista. Kunnan nuorten tämänhetkisiä ongelmia olisi varmasti jo aiemmin pystytty ehkäisemään tämän nuorisotyöntekijän tuomilla resursseilla. Tämänhetkisillä nuorisotoimen työntekijöillä ei ole resursseja tarjota nuorille nuorten tarvitsemia palveluita.
Nuorisolain (1285/2016) 8§ mukaan ”Nuorisotyö ja -politiikka kuuluvat kunnan tehtäviin. Toteuttaessaan 2§:n tavoitteita ja lähtökohtia kunnan tulee paikalliset olosuhteet huomioon ottaen luoda edellytyksiä nuorisotyölle tai -toiminnalle järjestämällä nuorille suunnattuja palveluja ja tiloja sekä tukemalla nuorten kansalaistoimintaa”. Tämä ei tällä hetkellä voi toteutua. Nuorisotyöntekijöiden tehtäviä hoitavilla työntekijöillä ei ole resursseja pitää esimerkiksi nuorisotiloilla koulutettua työvoimaa taatakseen nuokun laajat aukioloajat, eikä tarjota riittävästi ennaltaehkäisevää matalan kynnyksen tukea nuorille. Kun nuorella ei ole paikkaa minne mennä viettämään aikaa ystäviensä kanssa tai mahdollisuutta saada tukea turvalliselta aikuiselta, seuraa siitä eittämättä erilaisia lieveilmiöitä.
Nuorisotilat ovat tietenkin ajan viettämiseen erinomainen paikka. Nuorisotilojen auki oleminen on kuitenkin jatkuvasti vaakalaudalla koulutetun työvoiman puutteen vuoksi. Nuorisotyöntekijän avulla tämä ei olisi enää riski sekä tällöin nuorisotilojen toimintaa pystyttäisiin kehittämään palvelemaan paremmin nuorten tarpeita. Tällaisilla toimilla pystyttäisiin tarjoamaan nuorelle turvallinen ympäristö keskustella sekä olla turvallisen aikuisen kanssa. Tällaisen luottamuksellisen suhteen luominen on erityisen tärkeää nuorisorikollisuuden ennaltaehkäisylle.
Nuorisorikollisuus on puhuttanut varsinkin koronan aikaan erityisen paljon ja useammaltakin taholta ollaan todettu, että koronavuosi on vaikeuttanut nuorten tilannetta. Pohjimmaiset syyt nuorisorikollisuudelle ovat eriarvoistuminen sekä mielenterveysongelmat, kuten sisäministeri Maria Ohisalo totesi hallituksen kyselytunnilla 12.11.2020. Kyseessä ei kuitenkaan ole “muiden” ongelma, vaan nuorisorikollisuutta esiintyy myös Rautalammilla. Esimerkiksi Rautalammin kunnan laajassa hyvinvointikertomuksessa (2017-2020) tulee ilmi, että rikoksista syyllisiksi epäiltyjen 18-20 vuotiaista nuorista 1000 nuorta kohden luku oli 148.9. Tämä luku on valtava verrattuna Sisä-Savon alueen 84.1. Vastaava luku koko maassa on 134.1, mikä on silti huomattavasti pienempi kuin Rautalammilla.
Niin nuorisorikollisuuden ennaltaehkäisylle, nuorille kuin erityisesti nuorten mielenterveydelle nuorisotilojen kaltainen turvallinen ympäristö on suuri voimavara, sillä matalan kynnyksen keskustelumahdollisuus pienentää tutkitusti mielenterveysongelmien riskiä. Mielenterveys on viime vuosina puhuttanut niin valtakunnallisesti kuin paikallisestikin. Eikä suotta. Rautalammin kunnan laajasta hyvinvointikertomuksesta nousee esille hälyttäviä lukuja mielenterveyden osalta. Esille nousee esimerkiksi, että mielenterveyden ja käyttäytymishäiriöiden vuoksi työkyvyttömyyseläkettä saa 16-24 vuotiaista Rautalammilla 2.3% Tämä sama luku on Pohjois-Savon tasolla 1.5% ja koko maassa 1.2%. Tämän lisäksi 0-17 vuotiaiden mielenterveyden häiriöihin sairaalahoitoa saaneiden määrä on vastaavan ikäisistä nuorista 1000 nuorta kohden Rautalammilla 18.9, kun Pohjois-Savossa luku on 7.5 ja koko maassa 4.8. Hyvinvointikertomuksen mukaan kohtalaisesta tai vaikeasta ahdistuneisuudesta kärsi Rautalammin 8.-9. luokkalaisista 19.0%. Vastaava luku Pohjois-Savossa ja koko maassa on 12.9%. Kaikki tarkastellut luvut ovat siis Rautalammilla huomattavasti koholla.
Edellä mainitut tilastot ovat hälyttävää luettavaa, eikä niitä ole syytä katsoa kevyellä silmällä. Mielenterveysongelmat ovat siis myös Rautalammilla todellinen ongelma, johon tärkeää puuttua. Nuorisovaltuusto painottaa erityisesti ennaltaehkäisevän työn tärkeyttä. Matalan kynnyksen keskustelumahdollisuuksia on, mutta esimerkiksi etsivä nuorisotyöntekijä on tällä hetkellä todella ylityöllistetty, mikä pitkittää tarvittavan tuen saamista.
Tämän vuoksi tarvitsemme ehdottomasti pätevän ja alan koulutuksen saaneen henkilön Rautalammin kuntaan nuorisotyöntekijäksi. Kunnan panos nuoriin ja heidän hyvinvointiinsa on monille nuorille ratkaiseva tekijä siinä, haluavatko he tulevaisuudessa jäädä kuntaan asumaan. Rahallinen panostus kunnan ennaltaehkäisevään nuorisotyöhön on panostus nuorten ja erityisesti kunnan tulevaisuuteen. Sijoitus ennaltaehkäisevään nuorisotyöhön tulee maksamaan itsensä moninkertaisesti takaisin kun painopiste siirtyy korjaavista palveluista kustannustehokkaisiin ennaltaehkäiseviin palveluihin. Esimerkiksi yhden lapsen laitossijoitus maksaa kunnalle vuositasolla n. 120 000 euroa. Yhden nuorisotyöntekijän palkkakustannukset vuositasolla ovat n. 35 000 euroa. Nyt kunnan päättäjien onkin tehtävä päätös siitä, haluavatko he panostaa tulevaisuuden nuorisotyöhön.
Rautalammin Nuorisovaltuusto
Yhteydenotot aiheesta:
Inna Kääriäinen
Vapaa-aikasihteeri
040 576 5952
inna.kaariainen@rautalampi.fi
Henna Suosaari
Nuorisovaltuuston puheenjohtaja
0402450154
henna.suosaari@gmail.com

Perhekahvila kokoontuu torstaisin Zepeteuksessa!

Perhekahvila aloittaa toimintansa torstaisin (15.10.2020 alkaen) kahvila Zepeteuksessa klo 10-12. Perhekahvilan tarkoitus on tarjota perheille kohtaamispaikka, jossa sekä aikuiset että lapset saavat seuraa toisistaan. Toiminta on vapaamuotoista, ja paikalle voi saapua omien aikataulujen mukaan. Toimintaa ohjaamassa ja järjestämässä Rautalammin kunta, SRK ja MLL.

Lämpimästi tervetuloa!

 

Syyslomalla tapahtuu 2020!

https://www.lippu.fi/artist/tubeshow/ (Ryhmälipun hinta 20 euroa, lippua ei tarvitse ostaa erikseen vaan ne varataan Innalta ilmoittautumisen yhteydessä ja maksetaan Ähtärissä)

https://www.ahtarizoo.fi/index.php/fi/

www.tuuri.fi

Tyyrinvuoren lasten ja perheiden ulkoilupäivään voivat yli 3lk lapset osallistua ilman huoltajaa, perheen pienimmät mukaan huoltajan kanssa. Reissu päättyy Pitkälahden laavulle makkaranpaistoon, kunta tarjoaa ulkoilijoille makkarat. Mukaan pientä evästä ja juomista.

 

Järjestäjänä Rautalammin Nuorisotoimi yhdessä SRK:n kanssa

Nuorisotoimi järjestää syyslomareissun Ähtäriin TUBE SHOW:n ja Tuurin kyläkauppaan la 17.10.2020.

HUOM. Paikkoja reissuun rajoitettu määrä, paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Sitovat ilmoittautumiset inna.kaariainen@rautalampi.fi su 4.10.2020 mennessä. Reissuun mukaan vain terveenä.

Mitäs puuhailisi syyslomalla? Nuorisotoimi järjestää yhteiskyydityksen Ähtäriin TUBE SHOW:n! Neljä suosikkitubettajaa Lakko, ZoneVD sekä Niko ja Santtu saapuvat syyslomaviikon lauantaina 17.10.2020 Ähtäriin!🤩
Luvassa on energinen lavashow, jonka kruunaa meet & greet!. Tapahtuma alkaa klo 15 lavashow:lla, jonka jälkeen on mahdollista tavata tubetähtiä parin tunnin ajan.

Jos Tuurin kyläkauppa tai Ähtärin pandat Lumi ja Pyry houkuttelevat TUBE SHOW:ta enemmän, pääsee samalla kyydillä myös näihin kohteisiin!🐼

AIKATAULUT:
– lähtö Nuapurin takaa klo 11.30
– Ähtärissä/Tuurissa n. klo 14.15-18.30
– paluu Nuapurin taakse n. klo 21.30.
Molemmilla bussimatkoilla pysähdytään.

REISSUN HINTA:
Bussimaksu 10 euroa/matkustaja. TUBESHOW:n pääsylippu (ryhmähinta 20 euroa) ja ruokailut ovat omakustanteisia. Alle 12v. reissuun huoltajan kanssa.

Ohjaajina reissulla rempseät Inna ja Nora.

Uimahalli aukeaa maanataina 7.9.2020, kuntosalit auki normaalisti

Uimahalli aukeaa maanataina 7.9.2020, mikäli koronatilanne sen sallii.

Kuntosalit ovat auki normaalisti.

Matti Lohen koulun liikuntasali on kiinni 24.8.-30.8.2020. Lukion liikuntasali on auki normaalisti.

Nuorten ja päättäjien välinen kohtaamo ti 10.12.2019

Kohtaamoa järjestämässä Rautalammin Nuorisovaltuusto RauNo, Osallistun, perehdyn ja vaikutan -hanke sekä Rautalammin Nuorisotoimi.

 

Tervetuloa!

Vanhempien nuokku 19.11.2019 klo 18

HOXHOX Kaikki nuorten asioista kiinnostuneet vanhemmat/läheiset! Lämpimästi tervetuloa vanhempien nuokulle tiistaina 19.11.2019 klo 18-20.

Tiesitkö että Rautalammin 8-9 lk nuorista (THL kouluterveyskysely v.2019) 38% on yrittänyt usein viettää vähemmän aikaa netissä kuitenkaan siinä onnistumatta? Miltä kuulostaa se, että samanikäisistä Rautalammin nuorista 19% kokee kohtalaista tai vaikeaa ahdistuneisuutta viikoittain?

Mitä nuuska on ja miksi se on nostanut suosiotaan sekä valtakunnallisesti että meidän nuorison keskuudessa? Mitä me yhdessä voisimme tehdä, jotta nuuskailmiö saataisiin taltutettua? Rautalammin 8-9 lk nuorista 13,5% kertoo nuuskaavansa päivittäin ja 35% samanikäisistä nuorista hyväksyy ikäisiltään nuuskaamisen 

Inna ja Nora keittelevät sumpit ☕️

Nähdään Nuokulla! 🤩