Rautalammin nuorisovaltuuston kannanotto: Rautalammille on saatava perusnuorisotyöntekijä

4.3.2021 — 09:49

Rautalammin nuorisovaltuusto on kirjoittanut kannanoton perusnuorisotyöntekijän palkkaamisesta kuntaan. Nuorisovaltuuston kanta on se, että Rautalammille tulee ehdottomasti palkata ennaltaehkäisevää perusnuorisotyötä tekevä työntekijä. Koko kannanotto luettavissa alla. Kannanotto on saatavilla myös Matti Lohen koululla, nuokulla, kirjastolla sekä Rautalammin lukiolla. Kannanottojen yhteydessä on kannattajalista, jossa voi osoittaa tukensa allekirjoittamalla, allekirjoittaa voivat myös alaikäiset!

Rautalammin nuorisovaltuuston kannanotto (2/2021)

Rautalammin nuorisovaltuusto vaatii, että Rautalammille palkataan vapaa-aikasihteerin ja etsivän nuorisotyöntekijän lisäksi yksi nuorisotyöntekijä. Rautalammin kunnalla ei ole tällä hetkellä yhtäkään työntekijää, joka työskentelee ainoastaan ennaltaehkäisevän perusnuorisotyön parissa. Nuorisovaltuuston mielestä nuorisotyöntekijä pitäisi ehdottomasti palkata kuntaamme ja pitää erityisen huolestuttavana sitä, ettei nuorisotyöntekijää ole aiemmin ollut. On erityisen tärkeää, että nuorisotyöntekijä on nuorten näkökulmasta helposti lähestyttävä ja aidosti kiinnostunut nuorten asioista. Kunnan nuorten tämänhetkisiä ongelmia olisi varmasti jo aiemmin pystytty ehkäisemään tämän nuorisotyöntekijän tuomilla resursseilla. Tämänhetkisillä nuorisotoimen työntekijöillä ei ole resursseja tarjota nuorille nuorten tarvitsemia palveluita. 

Nuorisolain (1285/2016) 8§ mukaan ”Nuorisotyö ja -politiikka kuuluvat kunnan tehtäviin. Toteuttaessaan 2§:n tavoitteita ja lähtökohtia kunnan tulee paikalliset olosuhteet huomioon ottaen luoda edellytyksiä nuorisotyölle tai -toiminnalle järjestämällä nuorille suunnattuja palveluja ja tiloja sekä tukemalla nuorten kansalaistoimintaa”. Tämä ei tällä hetkellä voi toteutua. Nuorisotyöntekijöiden tehtäviä hoitavilla työntekijöillä ei ole resursseja pitää esimerkiksi nuorisotiloilla koulutettua työvoimaa taatakseen nuokun laajat aukioloajat, eikä tarjota riittävästi ennaltaehkäisevää matalan kynnyksen tukea nuorille. Kun nuorella ei ole paikkaa minne mennä viettämään aikaa ystäviensä kanssa tai mahdollisuutta saada tukea turvalliselta aikuiselta, seuraa siitä eittämättä erilaisia lieveilmiöitä. 

Nuorisotilat ovat tietenkin ajan viettämiseen erinomainen paikka. Nuorisotilojen auki oleminen on kuitenkin jatkuvasti vaakalaudalla koulutetun työvoiman puutteen vuoksi. Nuorisotyöntekijän avulla tämä ei olisi enää riski sekä tällöin nuorisotilojen toimintaa pystyttäisiin kehittämään palvelemaan paremmin nuorten tarpeita. Tällaisilla toimilla pystyttäisiin tarjoamaan nuorelle turvallinen ympäristö keskustella sekä olla turvallisen aikuisen kanssa. Tällaisen luottamuksellisen suhteen luominen on erityisen tärkeää nuorisorikollisuuden ennaltaehkäisylle.

Nuorisorikollisuus on puhuttanut varsinkin koronan aikaan erityisen paljon ja useammaltakin taholta ollaan todettu, että koronavuosi on vaikeuttanut nuorten tilannetta. Pohjimmaiset syyt nuorisorikollisuudelle ovat eriarvoistuminen sekä mielenterveysongelmat, kuten sisäministeri Maria Ohisalo totesi hallituksen kyselytunnilla 12.11.2020. Kyseessä ei kuitenkaan ole “muiden” ongelma, vaan nuorisorikollisuutta esiintyy myös Rautalammilla. Esimerkiksi Rautalammin kunnan laajassa hyvinvointikertomuksessa (2017-2020) tulee ilmi, että rikoksista syyllisiksi epäiltyjen 18-20 vuotiaista nuorista 1000 nuorta kohden luku oli 148.9. Tämä luku on valtava verrattuna Sisä-Savon alueen 84.1. Vastaava luku koko maassa on 134.1, mikä on silti huomattavasti pienempi kuin Rautalammilla. 

Niin nuorisorikollisuuden ennaltaehkäisylle, nuorille kuin erityisesti nuorten mielenterveydelle nuorisotilojen kaltainen turvallinen ympäristö on suuri voimavara, sillä matalan kynnyksen keskustelumahdollisuus pienentää tutkitusti mielenterveysongelmien riskiä. Mielenterveys on viime vuosina puhuttanut niin valtakunnallisesti kuin paikallisestikin. Eikä suotta. Rautalammin kunnan laajasta hyvinvointikertomuksesta nousee esille hälyttäviä lukuja mielenterveyden osalta. Esille nousee esimerkiksi, että mielenterveyden ja käyttäytymishäiriöiden vuoksi työkyvyttömyyseläkettä saa 16-24 vuotiaista Rautalammilla 2.3% Tämä sama luku on Pohjois-Savon tasolla 1.5% ja koko maassa 1.2%. Tämän lisäksi 0-17 vuotiaiden mielenterveyden häiriöihin sairaalahoitoa saaneiden määrä on vastaavan ikäisistä nuorista 1000 nuorta kohden Rautalammilla 18.9, kun Pohjois-Savossa luku on 7.5 ja koko maassa 4.8. Hyvinvointikertomuksen mukaan kohtalaisesta tai vaikeasta ahdistuneisuudesta kärsi Rautalammin 8.-9. luokkalaisista 19.0%. Vastaava luku Pohjois-Savossa ja koko maassa on 12.9%. Kaikki tarkastellut luvut ovat siis Rautalammilla huomattavasti koholla.

Edellä mainitut tilastot ovat hälyttävää luettavaa, eikä niitä ole syytä katsoa kevyellä silmällä. Mielenterveysongelmat ovat siis myös Rautalammilla todellinen ongelma, johon tärkeää puuttua. Nuorisovaltuusto painottaa erityisesti ennaltaehkäisevän työn tärkeyttä. Matalan kynnyksen keskustelumahdollisuuksia on, mutta esimerkiksi etsivä nuorisotyöntekijä on tällä hetkellä todella ylityöllistetty, mikä pitkittää tarvittavan tuen saamista. Tämän vuoksi tarvitsemme ehdottomasti pätevän ja alan koulutuksen saaneen henkilön Rautalammin kuntaan nuorisotyöntekijäksi.

Kunnan panos nuoriin ja heidän hyvinvointiinsa on monille nuorille ratkaiseva tekijä siinä, haluavatko he tulevaisuudessa jäädä kuntaan asumaan. Rahallinen panostus kunnan ennaltaehkäisevään nuorisotyöhön on panostus nuorten ja erityisesti kunnan tulevaisuuteen. Sijoitus ennaltaehkäisevään nuorisotyöhön tulee maksamaan itsensä moninkertaisesti takaisin kun painopiste siirtyy korjaavista palveluista kustannustehokkaisiin ennaltaehkäiseviin palveluihin. Esimerkiksi yhden lapsen laitossijoitus maksaa kunnalle vuositasolla n. 120 000 euroa. Yhden nuorisotyöntekijän palkkakustannukset vuositasolla ovat n. 35 000 euroa. Nyt kunnan päättäjien onkin tehtävä päätös siitä, haluavatko he panostaa tulevaisuuden nuorisotyöhön.

Rautalammin Nuorisovaltuusto

Yhteydenotot aiheesta: 

Inna Kääriäinen

Vapaa-aikasihteeri

040 576 5952

inna.kaariainen@rautalampi.fi 

Henna Suosaari

Nuorisovaltuuston puheenjohtaja

040 245 0154

henna.suosaari@gmail.com

« Uutishuone