Kirkonkylän yleiskaava. Hyväksytty kunnanvaltuustossa 28.8.2018.

Kategoria: Valmis

Uusitaan Rautalammin kirkonkylän yleiskaava. Yleiskaava laaditaan oikeusvaikutteisena. Yleiskaavoitukseen liitetään työn aikana kirkonkylän rakennushistoriallisten rakennusten päivitys jonka tekee Rautalammin Museo (yhteyshenkilö Leni Koukkari). Lisäksi yleiskaavaan liitetään erillinen alueen luonto- ja maisemaselvitys. Aluerajauksen osalta kirkonkylän alue rajautuu etelässä laadittavaan Hankaveden rantayleiskaavaan sekä muilta osin niihin alueisiin joiden osalta tehdään kaavoitusyhteistyötä maanomistajien kanssa.

Aloituspäivämäärä: 13.10.2010

Tunnus: Rautalampi. Kirkonkylä yleiskaava.

Yhteyshenkilöt:

Merja Koivula-Laukka, hallintojohtaja, p. 040 548 3854, merja.koivula-laukka(at)rautalampi.fi
Antti Tuppura, tekninen johtaja, p. 0400 784 570, antti.tuppura(at)rautalampi.fi
Risto Suikkari, Tilatohtorit, p. 050-521 2747 ja sähköpost: risto.suikkari(at)talotohtorit.fi

Käsittelyvaiheet:

Kaavan tiedotustilaisuus 13.10. ko 18. Rautalammin kunnanvirasto. Kuopiontie 11.
Tarjouskilpailu 4.2.-21.3.2011.
Yleisöesittely kyselyn tuloksista ja kaavoituksen nykytilan ja alustavan luonnoksen esittely 30.11.2011 Kunnanvirastolla.
Aineistoa päivitetty 26.11.2012. Mm. kaavaselostus ja luonto-, maisema- liikenne- ja muinaismuistoselvitykset sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman päivitys.
Kaavaluonnos ollut nähtävillä 11.1.-12.3.2013. Vastineet käsittelyssä.
Kaavaehdotus nähtävillä 16.2. – 19.3.2015

Kaavaehdotus uudelleen nähtävillä 31.10. – 29.11.2017

Kaavaehdotus III nähtävillä 6.6. – 5.7.2018

Hyväksytty kunnanhallituksessa 20.8.2018

Hyväksytty kunnanvaltuustossa 28.8.2018 § 50

Kunnanhallitus 20.5.2019 § 126 Kirkonkylän osayleiskaavan voimaantulo lukunottamatta kiinteitöä 686-408-57-4 (kyseistä kiinteistöä koskeva valitus käsittelyssä hallinto-oikeudessa)

Hyväksyjä: Kunnanvaltuusto

Liitteet:

« Kaavat

Chatbot