Kaavat

Sonkari-Kiesimä rantaosayleiskaavan muutos, tila 686-409-12-40 ja yhteinen vesialue 686-409-876-1, ehdotus nähtävillä

Kategoria: Keskeneräinen

Maanomistaja on pyytänyt Sonkari-Kiesimä rantaosayleiskaavan muuttamista tilan 686-409-12-40 osalta. Maanomistaja esittää rantaosayleiskaavan muuttamista siten, että osoitettua SL-aluetta supistetaan maa-alueiden osalta. Suunnittelualue sijoittuu Sonkarin Sääksenlahteen. Rantaosayleiskaavan muutos koskee tilaa 686-409-12-40 ja yhteistä vesialuetta 686-409-876-1.

 

Kiesimän rantaosayleiskaavamuutos, hyväksytty kunnanvaltuustossa 29.11.2022 § 82

Kategoria: Valmis

Kiesimän rantaosayleiskaavamuutos, koskien tiloja 686–406-3-69, 686-406-3-72, 686-406-3-77, 686-406-3-85 ja 686-406-3-107. Kaavamuutoksen tavoitteena on tilan 3:69 käyttötarkoituksen muutos siten, että alueelle mahdollistuu ympärivuotinen asuminen ja pienimuotoinen matkailumajoitus. Tilan 3:107 osalta tavoitteena on poistaa toteutumaton ja tarpeeton kaavamerkintä LV-2 (kalasatama) ja siirtää tilan rakentamaton rantarakennuspaikka kyseiselle paikalle. Muiden kaavamuutosalueeseen sisältyvien tilojen osalta kyseessä on vain kaavamerkintätekninen päivitys, mikä johtuu ylläkuvatusta tilan 3:69 varsinaisesta kaavamuutoksesta.

Keskustan yleiskaavamuutokset, hyväksytty kunnanvaltuustossa 17.8.2021 § 71

Kategoria: Valmis

Rautalammin kunnassa on vireillä seuraavat yleiskaavamuutokset:

Keskustan yleiskaavamuutokset, koskien tiloja 686-408-57-4 (alue 1) osittain, 686-408-26-103 (alue 2), 686-410-12-10 (alue 3) ja 686-410-12-11 (alue 4) osittain. Päivärinne 686-408-57-4 osalta muutetaan yleiskaavassa virheellisesti merkitty, jo oleva rantarakennuspaikka, asiankuuluvalla kaavamerkinnällä. Tilan 686-408-26-103 osalta Lassilan alueella osoitetaan oleva rakentaminen ja alue asemakaavoitettavaksi asuinalueeksi. Tilojen 686-410-12-10 ja 686-410-12-11 osalta on tarkoitus siirtää tiloille keskustan yleiskaavassa osoitetut uudet rakennuspaikat maanomistajien toivomille oikeille parhaiten rakentamiseen soveltuville paikoille.

Kaavoituskatsaus 2020

Kategoria: Valmis

Rautalammin kunnanvaltuusto on 27.10.2020 § 80 kohdalla hyväksynyt Rautalammin kunnan kaavoituskatsauksen vuodelle 2020.

Asemakaavan muutos Kuutinranta 6:548, hyväksytty kunnanvaltuustossa 4.2.2020

Kategoria: Valmis

Rautalammin kunnassa on vireillä asemakaavan muutos koskien tilaa Kuutinranta 6:548. Rautalammin keskustan pohjoispuolella Kuutinharjun alueelle on tarkoitus laatia asemakaavan muutos, joka koskee korttelia 53. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 4,3 ha ja alue on Rautalammin kunnan omistuksessa. Kaavan tavoitteena on muodostaa alueelle omarantaisia omakoti- ja rivitalotontteja.

Kaavoituskatsaus 2019

Kategoria: Valmis

Maankäyttö- ja rakennuslain 7 §:n mukainen Rautalammin kunnan vuoden
2019 kaavoituskatsaus on nähtävänä kunnanvirastossa sekä kunnan kotisivuilla www.rautalampi.fi/kaavat

Kaavoituskatsaus 2017

Kategoria: Valmis

Maankäyttö- ja rakennuslain 7 §:n mukainen Rautalammin kunnan vuoden
2017 kaavoituskatsaus on nähtävänä kunnanvirastossa sekä kunnan kotisivuilla www.rautalampi.fi/kaavat