Kaavat

Pohjois-Konneveden rantaosayleiskaavan muutos tilan Kallioniemi RN:o 5:79 osalta

Kategoria: Keskeneräinen

Rantaosayleiskaavan muutos koskee Rautalammin Pakarilan kylä tilaa 686-408-5-79 Kallioniemi. Kaava-alue sijaitsee Rautalammin kunnan luodeosassa noin 20 km Rautalammin keskustasta, Pohjois-Konneveden järven rannalla.

Rantaosayleiskaavamuutoksen laatiminen on lähtenyt vireille maanomistajan aloitteesta. Rantaosayleiskaavamuutoksen tavoitteena on muuttaa rakennus-paikan käyttötarkoitusta AM-alueeksi. Tarkoituksena on alueen jatkokehittä-minen mm. perinnerakentamisen sekä kotimuseotyyppisen toiminnan laajen-taminen alueella. Alueella säilytetään myös maa- ja metsätalouden koneet ja kalustot, koska tilalta johdetaan maa- ja metsätalouden harjoittamista.

Kaavoituskatsaus v.2016

Kategoria: Valmis

Maankäyttö- ja rakennuslain 7 §:n mukainen Rautalammin kunnan vuoden
2016 kaavoituskatsaus on nähtävänä kunnanvirastossa sekä kunnan kotisivuilla www.rautalampi.fi/kaavat

Kaposaaren ranta-asemakaava, ehdotus

Kategoria: Keskeneräinen

Ranta-asemakaava koskee Koskelovedellä olevaa Kaposaarta Rautalammin kunnan Vaajasalmen kylässä. Ranta-asemakaavan tavoitteena on osoittaa alueelle omarantaisia lomarakennuspaikkoja  2 kpl sekä yksi maatilan talouskeskuksen rakennuspaikka.

Niiniveden ja Iisveden rantaosayleiskaavan muutos: Kotasaari

Kategoria: Valmis

Rantaosayleiskaavan muutos koskee Niiniveden Kotasaaren Lamminsalmi 2:116 tilaa. Muutoksen tavoitteena on siirtää rakentamaton rakennuspaikka Kotasaaren pohjoispuolelta etelelärannalle Niinisalmen rannalla olemassa olevan rakennuksen paikalle. Kaavamuutos on hyväksytty kunnanvaltuustossa 12.8.2014.

Kaavoituskatsaus v.2011

Kategoria: Valmis

Maankäyttö- ja rakennuslain 7 §:n mukainen Rautalammin kunnan vuoden
2011 kaavoituskatsaus on nähtävänä kunnanvirastossa sekä kunnan kotisivuillawww.rautalampi.fi