Kaavat

Pohjois-Konneveden ja Etelä-Konneveden rantaosayleiskaavamuutokset, luonnokset nähtävillä 14.3. – 12.4.2024

Kategoria: Keskeneräinen

Pohjois-Konneveden rantaosayleiskaavan muutos koskee Rautalammin Pakarilan kylä tilaa 686-408-77-0 Jokiranta. Kaava-alue sijaitsee Rautalammin kunnan luodeosassa noin 20 km Rautalammin keskustasta, Pohjois-Konneveden järven rannalla.

Rantaosayleiskaavan muutoksen laatiminen on lähtenyt liikkeelle maanomistajan aloitteesta. Maatilantalouskeskuksen aluerajausta (AM) on laajennettu kiinteistön kaakkoisosaan, jotta
sukupolvenvaihdoksen mahdollistava toinen päärakennus voitaisiin rakentaa sinne, eikä viljellylle peltoalueelle. Kaavamuutos toteuttaa resurssiviisautta ja ilmastopoliittisia tavoitteita sekä edesauttaaJokiranta-tilan sukupolvenvaihdoksen toteutumista kaavamääräyksen hengen mukaisesti.

Etelä-Konneveden rantaosayleiskaavan muutos koskee Rautalammin Pakarilan kylä tilaa 686-408-9-103 Talaskallio. Kaava-alue sijaitsee Rautalammin kunnan luoteisosassa noin 17 km Rautalammin keskustasta, Etelä-Konnevesi järven rannalla.

Rantaosayleiskaavan muutoksen laatiminen on lähtenyt liikkeelle maanomistajan aloitteesta.Kiinteistön 686-408-9-103 rakennuspaikan rakentamismahdollisuudet ovat kaavan nykytilanteessa liian haastavat. Siksi kyseinen rakennuspaikka siirretään Talasniemen tyveen, jossa maanpinta on ylempänä ja kyseinen kohta on rakentamiskelpoinen. Voimassa olevan yleiskaavan rakentamisalueen rajaa tarvitsee siirtää noin 50 metriä Talasniemeen päin. Talasniemi jää joka tapauksessa suurimmalta osin MY-alueeksi,
joka on rakentamisesta vapaata. MY-alueen maa-alue tosiasiallisesti kasvaa kaavamuutoksen myötä. Talasniemen tyvestä rakennusalueeksi muutettavan maa-alueen vastapainoksi MY-alueeksi muutetaanrakentamiskelvoton, alava maa-alue.

Rakennuspaikan kaavamerkinnäksi muutetaan samalla AP, eli erillispientalojen alueeksi. Vakituisenasumisen mahdollistaminen on mahdollista, koska Kivisalmentieltä haarautuvan yksityistien varrella on jo vakituinen asuinrakennus. Matkaa kantatielle 69, eli Kivisalmentielle on vain 1500 metriä. Sijaintinsa puolesta alueella on edellytyksiä vakituiseen asumiseen.

Kaavahankkeiden osallistumis- ja arviointisuunnitelmat, asemakaavaluonnokset ja -selostustukset pidetään maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti nähtävillä 14.3. – 12.4.2024 välisenä aikana Rautalammin kunnanviraston yhteispalvelupisteessä osoitteessa Kuopiontie 11 viraston aukioloaikoina sekä kunnan internetsivuilla osoitteessa www.rautalampi.fi/kaavat sekä kuulutukset-osiossa.

Kaavaluonnoksia koskevat kirjalliset mielipiteet tulee toimittaa Rautalammin kunnanhallitukselle ennen nähtävillä oloajan päättymistä osoitteella: Rautalammin kunta, Kuopiontie 11, 77700 Rautalampi.

Sonkari-Kiesimä rantaosayleiskaavan muutos, tila 686-409-12-40 ja yhteinen vesialue 686-409-876-1, hyväksyminen kv 29.4.2024 § 22

Kategoria: Keskeneräinen

Maanomistaja on pyytänyt Sonkari-Kiesimä rantaosayleiskaavan muuttamista tilan 686-409-12-40 osalta. Maanomistaja esittää rantaosayleiskaavan muuttamista siten, että osoitettua SL-aluetta supistetaan maa-alueiden osalta. Suunnittelualue sijoittuu Sonkarin Sääksenlahteen. Rantaosayleiskaavan muutos koskee tilaa 686-409-12-40 ja yhteistä vesialuetta 686-409-876-1.

 

Kiesimän rantaosayleiskaavamuutos, hyväksytty kunnanvaltuustossa 29.11.2022 § 82

Kategoria: Valmis

Kiesimän rantaosayleiskaavamuutos, koskien tiloja 686–406-3-69, 686-406-3-72, 686-406-3-77, 686-406-3-85 ja 686-406-3-107. Kaavamuutoksen tavoitteena on tilan 3:69 käyttötarkoituksen muutos siten, että alueelle mahdollistuu ympärivuotinen asuminen ja pienimuotoinen matkailumajoitus. Tilan 3:107 osalta tavoitteena on poistaa toteutumaton ja tarpeeton kaavamerkintä LV-2 (kalasatama) ja siirtää tilan rakentamaton rantarakennuspaikka kyseiselle paikalle. Muiden kaavamuutosalueeseen sisältyvien tilojen osalta kyseessä on vain kaavamerkintätekninen päivitys, mikä johtuu ylläkuvatusta tilan 3:69 varsinaisesta kaavamuutoksesta.

Keskustan yleiskaavamuutokset, hyväksytty kunnanvaltuustossa 17.8.2021 § 71

Kategoria: Valmis

Rautalammin kunnassa on vireillä seuraavat yleiskaavamuutokset:

Keskustan yleiskaavamuutokset, koskien tiloja 686-408-57-4 (alue 1) osittain, 686-408-26-103 (alue 2), 686-410-12-10 (alue 3) ja 686-410-12-11 (alue 4) osittain. Päivärinne 686-408-57-4 osalta muutetaan yleiskaavassa virheellisesti merkitty, jo oleva rantarakennuspaikka, asiankuuluvalla kaavamerkinnällä. Tilan 686-408-26-103 osalta Lassilan alueella osoitetaan oleva rakentaminen ja alue asemakaavoitettavaksi asuinalueeksi. Tilojen 686-410-12-10 ja 686-410-12-11 osalta on tarkoitus siirtää tiloille keskustan yleiskaavassa osoitetut uudet rakennuspaikat maanomistajien toivomille oikeille parhaiten rakentamiseen soveltuville paikoille.

Kaavoituskatsaus 2020

Kategoria: Valmis

Rautalammin kunnanvaltuusto on 27.10.2020 § 80 kohdalla hyväksynyt Rautalammin kunnan kaavoituskatsauksen vuodelle 2020.

Asemakaavan muutos Kuutinranta 6:548, hyväksytty kunnanvaltuustossa 4.2.2020

Kategoria: Valmis

Rautalammin kunnassa on vireillä asemakaavan muutos koskien tilaa Kuutinranta 6:548. Rautalammin keskustan pohjoispuolella Kuutinharjun alueelle on tarkoitus laatia asemakaavan muutos, joka koskee korttelia 53. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 4,3 ha ja alue on Rautalammin kunnan omistuksessa. Kaavan tavoitteena on muodostaa alueelle omarantaisia omakoti- ja rivitalotontteja.

Kaavoituskatsaus 2019

Kategoria: Valmis

Maankäyttö- ja rakennuslain 7 §:n mukainen Rautalammin kunnan vuoden
2019 kaavoituskatsaus on nähtävänä kunnanvirastossa sekä kunnan kotisivuilla www.rautalampi.fi/kaavat