Kaavat

Kiesimän rantaosayleiskaavamuutos

Kategoria: Keskeneräinen

Kiesimän rantaosayleiskaavamuutos, koskien tiloja 686–406-3-69, 686-406-3-72, 686-406-3-77, 686-406-3-85 ja 686-406-3-107. Kaavamuutoksen tavoitteena on tilan 3:69 käyttötarkoituksen muutos siten, että alueelle mahdollistuu ympärivuotinen asuminen ja pienimuotoinen matkailumajoitus. Tilan 3:107 osalta tavoitteena on poistaa toteutumaton ja tarpeeton kaavamerkintä LV-2 (kalasatama) ja siirtää tilan rakentamaton rantarakennuspaikka kyseiselle paikalle. Muiden kaavamuutosalueeseen sisältyvien tilojen osalta kyseessä on vain kaavamerkintätekninen päivitys, mikä johtuu ylläkuvatusta tilan 3:69 varsinaisesta kaavamuutoksesta.

Keskustan yleiskaavamuutokset, hyväksytty kunnanvaltuustossa 17.8.2021 § 71

Kategoria: Valmis

Rautalammin kunnassa on vireillä seuraavat yleiskaavamuutokset:

Keskustan yleiskaavamuutokset, koskien tiloja 686-408-57-4 (alue 1) osittain, 686-408-26-103 (alue 2), 686-410-12-10 (alue 3) ja 686-410-12-11 (alue 4) osittain. Päivärinne 686-408-57-4 osalta muutetaan yleiskaavassa virheellisesti merkitty, jo oleva rantarakennuspaikka, asiankuuluvalla kaavamerkinnällä. Tilan 686-408-26-103 osalta Lassilan alueella osoitetaan oleva rakentaminen ja alue asemakaavoitettavaksi asuinalueeksi. Tilojen 686-410-12-10 ja 686-410-12-11 osalta on tarkoitus siirtää tiloille keskustan yleiskaavassa osoitetut uudet rakennuspaikat maanomistajien toivomille oikeille parhaiten rakentamiseen soveltuville paikoille.

Kaavoituskatsaus 2020

Kategoria: Valmis

Rautalammin kunnanvaltuusto on 27.10.2020 § 80 kohdalla hyväksynyt Rautalammin kunnan kaavoituskatsauksen vuodelle 2020.

Asemakaavan muutos Kuutinranta 6:548, hyväksytty kunnanvaltuustossa 4.2.2020

Kategoria: Valmis

Rautalammin kunnassa on vireillä asemakaavan muutos koskien tilaa Kuutinranta 6:548. Rautalammin keskustan pohjoispuolella Kuutinharjun alueelle on tarkoitus laatia asemakaavan muutos, joka koskee korttelia 53. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 4,3 ha ja alue on Rautalammin kunnan omistuksessa. Kaavan tavoitteena on muodostaa alueelle omarantaisia omakoti- ja rivitalotontteja.

Kaavoituskatsaus 2019

Kategoria: Valmis

Maankäyttö- ja rakennuslain 7 §:n mukainen Rautalammin kunnan vuoden
2019 kaavoituskatsaus on nähtävänä kunnanvirastossa sekä kunnan kotisivuilla www.rautalampi.fi/kaavat

Kaavoituskatsaus 2017

Kategoria: Valmis

Maankäyttö- ja rakennuslain 7 §:n mukainen Rautalammin kunnan vuoden
2017 kaavoituskatsaus on nähtävänä kunnanvirastossa sekä kunnan kotisivuilla www.rautalampi.fi/kaavat

 

 

Pohjois-Konneveden rantaosayleiskaavan muutos tilan Kallioniemi RN:o 5:79 osalta. Hyväksytty kunnanvaltuustossa 24.4.2018.

Kategoria: Valmis

Rantaosayleiskaavan muutos koskee Rautalammin kunnan Rautalammin kylän tilaa 686-408-5-79 Kallioniemi. Kaava-alue sijaitsee Rautalammin kunnan luodeosassa noin 20 km Rautalammin keskustasta, Pohjois-Konneveden järven rannalla.

Rantaosayleiskaavamuutoksen laatiminen on lähtenyt vireille maanomistajan aloitteesta. Rantaosayleiskaavamuutoksen tavoitteena on muuttaa rakennus-paikan käyttötarkoitusta AM-alueeksi (maatilantalouskeskusten alue). Tarkoituksena on alueen jatkokehittäminen mm. perinnerakentamisen sekä kotimuseotyyppisen toiminnan laajentaminen alueella. Alueella säilytetään myös maa- ja metsätalouden koneet ja kalustot, koska tilalta johdetaan maa- ja metsätalouden harjoittamista.