Kaavat

Asemakaavan muutos Kuutinranta 6:548, ehdotus nähtävillä

Rautalammin kunnassa on vireillä asemakaavan muutos koskien tilaa Kuutinranta 6:548. Rautalammin keskustan pohjoispuolella Kuutinharjun alueelle on tarkoitus laatia asemakaavan muutos, joka koskee korttelia 53. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 4,3 ha ja alue on Rautalammin kunnan omistuksessa. Kaavan tavoitteena on muodostaa alueelle omarantaisia omakoti- ja rivitalotontteja.

Kaavoituskatsaus 2019

Kategoria: Valmis

Maankäyttö- ja rakennuslain 7 §:n mukainen Rautalammin kunnan vuoden
2019 kaavoituskatsaus on nähtävänä kunnanvirastossa sekä kunnan kotisivuilla www.rautalampi.fi/kaavat

Asemakaavan laadinta tiloille 58:14 Suvantola ja 25:4 Juhola, ehdotus nähtävillä 27.5. – 25.6.2019

Rautalammin kunnassa on vireillä asemakaavan laadinta koskien pääsääntöisesti tiloja 58:14 Suvantola ja 25:4 Juhola. Asemakaavoitettavat alueet sijaitsevat Rautalammin kirkonkylän taajaman luoteispuolella. Asemakaavalla osoitetaan alueet asuinpientalorakentamiseen, 28.8.2018 kunnanvaltuuston hyväksymän Rautalammin keskustan yleiskaavan mukaisesti.

Kaavahankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelma, asemakaavaehdotus ja -selostus pidetään maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti nähtävillä 27.5. – 25.6.2019 välisenä aikana Rautalammin kunnanviraston yhteispalvelupisteessä osoitteessa Kuopiontie 11 viraston aukioloaikoina sekä kunnan internetsivuilla osoitteessa www.rautalampi.fi/kaavat.

Asemakaava koskevat kirjalliset muistutukset tulee toimittaa Rautalammin kunnanhallitukselle ennen nähtävillä oloajan päättymistä osoitteella: Rautalammin kunta, Kuopiontie 11, 77700 Rautalampi.

Lisätietoja antaa tekninen johtaja Antti Tuppura, puh. 0400 784 570, antti.tuppura@rautalampi.fi

Rautalammilla 27.5.2019

KUNNANHALLITUS

Kaavoituskatsaus 2017

Kategoria: Valmis

Maankäyttö- ja rakennuslain 7 §:n mukainen Rautalammin kunnan vuoden
2017 kaavoituskatsaus on nähtävänä kunnanvirastossa sekä kunnan kotisivuilla www.rautalampi.fi/kaavat

 

 

Pohjois-Konneveden rantaosayleiskaavan muutos tilan Kallioniemi RN:o 5:79 osalta. Hyväksytty kunnanvaltuustossa 24.4.2018.

Kategoria: Valmis

Rantaosayleiskaavan muutos koskee Rautalammin kunnan Rautalammin kylän tilaa 686-408-5-79 Kallioniemi. Kaava-alue sijaitsee Rautalammin kunnan luodeosassa noin 20 km Rautalammin keskustasta, Pohjois-Konneveden järven rannalla.

Rantaosayleiskaavamuutoksen laatiminen on lähtenyt vireille maanomistajan aloitteesta. Rantaosayleiskaavamuutoksen tavoitteena on muuttaa rakennus-paikan käyttötarkoitusta AM-alueeksi (maatilantalouskeskusten alue). Tarkoituksena on alueen jatkokehittäminen mm. perinnerakentamisen sekä kotimuseotyyppisen toiminnan laajentaminen alueella. Alueella säilytetään myös maa- ja metsätalouden koneet ja kalustot, koska tilalta johdetaan maa- ja metsätalouden harjoittamista.

Kaavoituskatsaus v.2016

Kategoria: Valmis

Maankäyttö- ja rakennuslain 7 §:n mukainen Rautalammin kunnan vuoden
2016 kaavoituskatsaus on nähtävänä kunnanvirastossa sekä kunnan kotisivuilla www.rautalampi.fi/kaavat

Niiniveden ja Iisveden rantaosayleiskaavan muutos: Kotasaari

Kategoria: Valmis

Rantaosayleiskaavan muutos koskee Niiniveden Kotasaaren Lamminsalmi 2:116 tilaa. Muutoksen tavoitteena on siirtää rakentamaton rakennuspaikka Kotasaaren pohjoispuolelta etelelärannalle Niinisalmen rannalla olemassa olevan rakennuksen paikalle. Kaavamuutos on hyväksytty kunnanvaltuustossa 12.8.2014.