Pohjois-Konneveden ja Etelä-Konneveden rantaosayleiskaavamuutokset, luonnokset nähtävillä 14.3. – 12.4.2024

Kategoria: Keskeneräinen

Pohjois-Konneveden rantaosayleiskaavan muutos koskee Rautalammin Pakarilan kylä tilaa 686-408-77-0 Jokiranta. Kaava-alue sijaitsee Rautalammin kunnan luodeosassa noin 20 km Rautalammin keskustasta, Pohjois-Konneveden järven rannalla.

Rantaosayleiskaavan muutoksen laatiminen on lähtenyt liikkeelle maanomistajan aloitteesta. Maatilantalouskeskuksen aluerajausta (AM) on laajennettu kiinteistön kaakkoisosaan, jotta
sukupolvenvaihdoksen mahdollistava toinen päärakennus voitaisiin rakentaa sinne, eikä viljellylle peltoalueelle. Kaavamuutos toteuttaa resurssiviisautta ja ilmastopoliittisia tavoitteita sekä edesauttaaJokiranta-tilan sukupolvenvaihdoksen toteutumista kaavamääräyksen hengen mukaisesti.

Etelä-Konneveden rantaosayleiskaavan muutos koskee Rautalammin Pakarilan kylä tilaa 686-408-9-103 Talaskallio. Kaava-alue sijaitsee Rautalammin kunnan luoteisosassa noin 17 km Rautalammin keskustasta, Etelä-Konnevesi järven rannalla.

Rantaosayleiskaavan muutoksen laatiminen on lähtenyt liikkeelle maanomistajan aloitteesta.Kiinteistön 686-408-9-103 rakennuspaikan rakentamismahdollisuudet ovat kaavan nykytilanteessa liian haastavat. Siksi kyseinen rakennuspaikka siirretään Talasniemen tyveen, jossa maanpinta on ylempänä ja kyseinen kohta on rakentamiskelpoinen. Voimassa olevan yleiskaavan rakentamisalueen rajaa tarvitsee siirtää noin 50 metriä Talasniemeen päin. Talasniemi jää joka tapauksessa suurimmalta osin MY-alueeksi,
joka on rakentamisesta vapaata. MY-alueen maa-alue tosiasiallisesti kasvaa kaavamuutoksen myötä. Talasniemen tyvestä rakennusalueeksi muutettavan maa-alueen vastapainoksi MY-alueeksi muutetaanrakentamiskelvoton, alava maa-alue.

Rakennuspaikan kaavamerkinnäksi muutetaan samalla AP, eli erillispientalojen alueeksi. Vakituisenasumisen mahdollistaminen on mahdollista, koska Kivisalmentieltä haarautuvan yksityistien varrella on jo vakituinen asuinrakennus. Matkaa kantatielle 69, eli Kivisalmentielle on vain 1500 metriä. Sijaintinsa puolesta alueella on edellytyksiä vakituiseen asumiseen.

Kaavahankkeiden osallistumis- ja arviointisuunnitelmat, asemakaavaluonnokset ja -selostustukset pidetään maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti nähtävillä 14.3. – 12.4.2024 välisenä aikana Rautalammin kunnanviraston yhteispalvelupisteessä osoitteessa Kuopiontie 11 viraston aukioloaikoina sekä kunnan internetsivuilla osoitteessa www.rautalampi.fi/kaavat sekä kuulutukset-osiossa.

Kaavaluonnoksia koskevat kirjalliset mielipiteet tulee toimittaa Rautalammin kunnanhallitukselle ennen nähtävillä oloajan päättymistä osoitteella: Rautalammin kunta, Kuopiontie 11, 77700 Rautalampi.

Aloituspäivämäärä: 14.3.2023

Yhteyshenkilöt:

Kaavan laatija Arttu Matilainen, arttu.matilainen@hotmail.com, 040 572 9194.

Tekninen johtaja Ari Lindgren, ari.lindgren@rautalampi.fi, 0400 784 570.

Käsittelyvaiheet:

Luonnos nähtävillä 14.3. – 12.4.2024

Liitteet:

« Kaavat

Chatbot