Hankaveden rantaosayleiskaavamuutos, hyväksytty kunnanvaltuustossa 30.3.2021

Kategoria: Valmis

Hankaveden rantaosayleiskaavamuutos, koskien tiloja 686-408-32-108 ja 686-408-21-58 osittain. Hankaveden rantaosayleiskaavamuutoksessa tavoitteena on tilan 686-408-32-108 osalta toisen AO-rakennuspaikan siirtäminen tilan länsirannalle ja muuttaminen RA-rakennuspaikaksi.

Aloituspäivämäärä: 15.12.2020

Yhteyshenkilöt:

Antti Tuppura, tekninen johtaja, puh.0400 784 570, antti.tuppura@rautalampi.fi

Jorma Harju, kaavoitusinsinööri, puh.044 596 3111, jorma.harju@kaavaharju.fi

Käsittelyvaiheet:

Luonnos ollut nähtävillä 15.12.2020 – 8.1.2021

Ehdotus nähtävillä 2.2 – 3.3.20201

Hyväksytty kunnanhallituksessa 29.03.2021 § 95

Hyväksytty kunnanvaltuustossa 30.03.2021 § 23

Päättymispäivämäärä: 30.3.2021

Hyväksyjä: Kunnanvaltuusto

Liitteet:

« Kaavat