Asemakaavan laadinta tiloille 58:14 Suvantola ja 25:4 Juhola, ehdotus nähtävillä 27.5. – 25.6.2019

Rautalammin kunnassa on vireillä asemakaavan laadinta koskien pääsääntöisesti tiloja 58:14 Suvantola ja 25:4 Juhola. Asemakaavoitettavat alueet sijaitsevat Rautalammin kirkonkylän taajaman luoteispuolella. Asemakaavalla osoitetaan alueet asuinpientalorakentamiseen, 28.8.2018 kunnanvaltuuston hyväksymän Rautalammin keskustan yleiskaavan mukaisesti.

Kaavahankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelma, asemakaavaehdotus ja -selostus pidetään maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti nähtävillä 27.5. – 25.6.2019 välisenä aikana Rautalammin kunnanviraston yhteispalvelupisteessä osoitteessa Kuopiontie 11 viraston aukioloaikoina sekä kunnan internetsivuilla osoitteessa www.rautalampi.fi/kaavat.

Asemakaava koskevat kirjalliset muistutukset tulee toimittaa Rautalammin kunnanhallitukselle ennen nähtävillä oloajan päättymistä osoitteella: Rautalammin kunta, Kuopiontie 11, 77700 Rautalampi.

Lisätietoja antaa tekninen johtaja Antti Tuppura, puh. 0400 784 570, antti.tuppura@rautalampi.fi

Rautalammilla 27.5.2019

KUNNANHALLITUS

Aloituspäivämäärä: 2.4.2019

Yhteyshenkilöt:

Rautalammin kunta, tekninen johtaja Antti Tuppura, antti.tuppura@rautalampi.fi

Käsittelyvaiheet:

Luonnos nähtävillä 2.4. – 2.5.2019

Ehdotus nähtävillä 27.5. – 25.6.2019

Liitteet:

« Kaavat