Asemakaavan laadinta tiloille 58:14 Suvantola ja 25:4 Juhola, hyväksytty kunnanvaltuustossa 27.8.2019

Asemakaavalla osoitetaan alueet asuinpientalorakentamiseen, 28.8.2018 kunnanvaltuuston hyväksymän Rautalammin keskustan yleiskaavan mukaisesti. Asemakaavoitettavien alueiden pinta-ala on yhteensä noin 16 ha.Asemakaavan laajennuksella muodostuvat asuinaluiden korttelit 159-171, niihin liittyvät katu-, liikenne-, virkistys- ja metsätalousalueet.

 

 

Aloituspäivämäärä: 2.4.2019

Yhteyshenkilöt:

Rautalammin kunta, tekninen johtaja Antti Tuppura, antti.tuppura@rautalampi.fi

Käsittelyvaiheet:

Luonnos nähtävillä 2.4. – 2.5.2019

Ehdotus nähtävillä 27.5. – 25.6.2019

Hyväksyminen kunnanvaltuusto 27.8.2019 § 47

Voimaantulovahvistus Suvantola 58:14 tilan osalta kunnanhallituksessa 21.10.2019 § 244, Juhola-tilan osalta valitus käsittelyssä Itä-Suomen hallinto-oikeudessa

 

Hyväksyjä: Kunnanvaltuusto 27.8.2019 § 47

Liitteet:

« Kaavat