Etelä-Konneveden rantayleiskaavan päivittäminen. Hyväksytty kunnanvaltuustossa 30.5.2017 § 37 ja 26.9.2017 § 92.

Kategoria: Valmis

Tavoitteena on päivittää vuonna 1994 vahvistettu Etelä-Konneveden rantayleiskaava vastaamaan Konneveden kunnan puolella olevaa, samaa järveä koskevaa jo aiemmin päivitettyä, rantayleiskaavaa. Päivityksessä tullee varautua tekemään kaavaan n. 30 kpl rantarakennuspaikkoihin liittyvää rakennuspaikan siirtoa ja/tai rakentamisalueen päivitystä.  Lisäksi tulee kaavamääräysten osalta tehdä muutokset vastaamaan Konneveden kunnan puolella olevia Etelä-Konneveden kaavamääräyksiä kuitenkin ottamalla huomioon tämän jälkeen uudistunut lainsäädäntö.
Päivitys on edelleen oikeusvaikutteinen rantayleiskaava, jossa rakennusoikeudet on jo aiemmin osoitettu kiinteistökohtaisesti pohjautuen kantatilalaskelmaan sekä päivittämisessä otetaan huomioon alueen erityispiirteet ja suojelukohteet.

Aloituspäivämäärä: 19.10.2011

Yhteyshenkilöt:

Antti Tuppura, tekninen johtaja. p. 0400-784570 ja sähköposti: antti.tuppura(at)rautalampi.fi

 

Käsittelyvaiheet:

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtäville. Lokakuu 2012.
Kysely maanomistajille muutostarpeista. Tammi-helmikuu 2013.
Neuvottelut muutoksista maanomistajien kanssa keväällä 2013.
Luonnos nähtävillä 1.12.2014-31.1.2015

Ehdotus nähtävillä 1.11. – 30.11.2016

Hyväksytty kunnanvaltuustossa 30.5.2017 § 37

Kaava käsitelty uudelleen kunnanvaltuustossa 26.9.2017 aiemman virheellisen kirjauksen vuoksi. Kunnanvaltuusto on 26.9.2017 § 92 kohdalla hyväksynyt Etelä-Konneveden rantaosayleiskaavan lukuunottamatta tiloja Pajaviita RN:o 1:132 ja Lehmiranta RN:O 1:158.

 

Päättymispäivämäärä: 30.5.2017

Hyväksyjä: Kunnanvaltuusto

Liitteet:

« Kaavat

Chatbot