Kaavat

Sonkari-Kiesimä rantaosayleiskaavan muutos Hujansaari, hyväksytty 16.6.2015

Kategoria: Valmis

Kaava-alue sijaitsee Rautalammin kunnan luodeosassa Kiesimä-järven rannalla. Muutos koskee Kiesimän Hujansaaren tilaa Veli-Heikkilä 3:100. Kaavamuutoksen tavoitteena on siirtää rakennuspaikka saaren itärannalta länsirannalle. Rantaosayleiskaavan muuttaminen on lähtenyt liikkeelle maanomistajien aloitteesta.

Hännilä tilan ranta-asemakaava. Hyväksytty kunnanvaltuustossa 29.3.16 § 15

Kategoria: Valmis

Hännilän ranta-asemakaava koskee Myhinjärven länsirannalla sijaitsevaa Hännilän tilaa 1:65. Hännilä tilan kokonaispinta-ala on 6,340 ha ja kaavalla tilalle muodostuu rakennusoikeutta kaikkiaan 1200 k-m². Alue varataan matkailua, hoivapalveluja ja majoitusta palvelevan rakentamisen tarpeeseen.

Metsäorsjoen tilan asemakaava, ehdotus

Kategoria: Keskeneräinen

Kaava-alue sijaitsee Rautalammin taajamasta noin 9 km Kerkonkosken suuntaan Korpijärven rannalla. Asemakaava koskee tilaa Metsäorsjoki 53:2. Asemakaavalla alueelle muodostetaan 10 erillispientalojen rakennuspaikkaa, joista 4 on omarantaisia. Rakennuspaikat sijoittuvat Rautalampi-Kerkonkoski maantien 543 molemmin puolin. Kunta omistaa kaavoitettavan maa-alueen.

Koskenkorva tilan ranta-asemakaava, hyväksytty 27.10.2015

Kategoria: Valmis

Kaava-alue sijaitsee Rautalammin kunnan eteläosassa Ihalaiskylässä Mehtiön rannalla valtatie 9 varrella. Ranta-asemakaava koskee tilaa Koskenkorva 4:76. Ranta-asemakaavalla muodostetaan toimivaan matkailuyritykseen liittyen matkailua palvelevien rakennusten korttelialue, jolle on osoitettu rakennusoikeutta ravintolatoimintaa, lahjatavarakauppaa ja majoitusta palvelevaa rakentamista varten yhteensä 1405 k-m².

Etelä-Konneveden rantayleiskaavan päivittäminen. Hyväksytty kunnanvaltuustossa 30.5.2017 § 37 ja 26.9.2017 § 92.

Kategoria: Valmis

Tavoitteena on päivittää vuonna 1994 vahvistettu Etelä-Konneveden rantayleiskaava vastaamaan Konneveden kunnan puolella olevaa, samaa järveä koskevaa jo aiemmin päivitettyä, rantayleiskaavaa. Päivityksessä tullee varautua tekemään kaavaan n. 30 kpl rantarakennuspaikkoihin liittyvää rakennuspaikan siirtoa ja/tai rakentamisalueen päivitystä.  Lisäksi tulee kaavamääräysten osalta tehdä muutokset vastaamaan Konneveden kunnan puolella olevia Etelä-Konneveden kaavamääräyksiä kuitenkin ottamalla huomioon tämän jälkeen uudistunut lainsäädäntö.
Päivitys on edelleen oikeusvaikutteinen rantayleiskaava, jossa rakennusoikeudet on jo aiemmin osoitettu kiinteistökohtaisesti pohjautuen kantatilalaskelmaan sekä päivittämisessä otetaan huomioon alueen erityispiirteet ja suojelukohteet.

Hermanninrannan asemakaava. Hyväksytty kunnanvaltuustossa 19.6.2012 (§34)

Kategoria: Valmis

Tilalle 57:9  ja osalle  tilaa 57:10  laadittu asemakaava,  joka mahdollistaa hoiva-
kotitoiminnan  ja  sen  laajentamisen  alueella.  Kaava-alue  sijaitsee  Rautalam-
min  keskustaajaman pohjoisosassa  Liimattalan  salmen  etelärannalla. Kaava-
alueen sijainti ilmenee oheisesta kartasta ja rajaus liitteestä.
Asemakaava  on  lähtenyt  vireille  maanomistajan  aloitteesta.  Maanomistajan
tavoitteena on laajentaa olemassa olevia hoivakodin tiloja kaava-alueella. 
Suunnittelualueella  toimii  tällä hetkellä Hoivakoti Hermanninranta Oy. Hoiva-
toimintaan liittyvää asumista on tällä hetkellä kolmessa rakennuksessa. Lisäk-
si alueella on autotalli ja yrittäjän käytössä oleva vanha asuinrakennus.