Hämeenniemen ranta-asemakaavan muutos.

Kategoria: Valmis

Hämeenniemen ranta-asemakaavan muutos on hyväksytty kunnanvaltuustossa 29.10.2013. 

Aloituspäivämäärä: 7.11.2012

  Hämeenniemen ranta-asemakaavan muutoksen tavoitteena on siirtää rakennuspaikkoja siten, että ne eivät sijoitu alueella olevien kiinteiden muinaisjäännösten alueelle.   Ranta-asemakaavan muutoksella muodostuu loma-asuntojen korttelialueet nro 9, 11-15, joissa on osoitettu yhteensä  11 lomarakennuspaikka sekä yhden rakennuspaikan erillispientalojen korttelialue nro. 10, sekä maa- ja metsätalousaluetta. Kaavamuutoksen kokonaispinta-ala on n. 24,5 ha. Loma-asuntojen korttelialueiden pinta-ala on n. 6,9 ha, erillispientalojen korttelialueen pinta-ala on n. 1,3 ha ja maa- ja metsätalousalueen pinta-ala on n. 16,3 ha.  Rakennusoikeus on määritetty kerrosneliömetreinä jokaista tonttia kohden ja alueen sisäiset kulkuyhteydet on merkitty ohjeellisilla ajoyhteyksillä.  

Yhteyshenkilöt:

FCG Oy, Timo Leskinen, p. 040-5089680, mail: timo.leskinen(at)fcg.fi
Rautalammin kunta. Tuure Savolainen p. 0400-784570, mail: tuure-savolainen(at)rautalampi.fi

Käsittelyvaiheet:

Aloitusvaiheen viranom. neuvottelu 7.5.2012.
Kunnanhallitus käsitellyt luonnoksen 3.12.2012.
Luonnos nähtävillä 18.12.2012-19.1.2013.
Ehdotus nähtävillä 22.5.2013 – 20.6.2013
Hyväksytty kunnanvaltuustossa 29.10.2013 (§108)

Päättymispäivämäärä: 29.10.2013

Hyväksyjä: Kunnanvaltuusto

Liitteet:

« Kaavat

Chatbot