Kiesimä-Sonkarin rantaosayleiskaavan muutos tilojen Kulmala 5:40 ja Männikkö 5:45 osalta.

Kategoria: Valmis

Sonkari-Kiesimä rantayleiskaavaa muutetaan tilojen Kulmala 5:40 ja Männikkö 5:45 osalta siten, että oleva rakennuspaikka siirretään uuteen paikkaa Koposenkaarteen lah-
denpohjaan. 

Aloituspäivämäärä: 5.9.2011

Sonkari-Kiesimä rantayleiskaavaa muutetaan tilojen Kulmala 5:40 ja Männikkö 5:45 osalta siten, että oleva rakennuspaikka siirretään uuteen paikkaa Koposenkaarteen lah- denpohjaan.  Alue, jonka osalta rantaosayleiskaavaa muutetaan, on voimassa olevassa kaavassa loma-asuntoaluetta sekä maa- ja metsätalousvaltaista aluetta. Kiinteistölle Kulmala 5:40 on kaavaan merkitty rakennuspaikka (RA/1) ja tilalla on vanhat rakennukset.   Alue on tarkoitettu omarantaisten loma-asuntojen rakentamiseen. Rakennus- paikalle saa rakentaa loma-asunnon, saunan ja talousrakennuksia. Rakennuk- sen yhteenlaskettu kerrosala saa olla enintään 160 k-m2. Ennen käyttöönottoluvan myöntämistä vanhan rakennuspaikan rakennukset tulee purkaa. 

Yhteyshenkilöt:

Timo Leskinen, DI aluepäällikkö. FCG Finnish Consulting Group Oy. Kuopio. p. 040-5089680; timo.leskinen(at)fcg.fi,
Tuure Savolainen, tekninen johtaja, Rautalammin kunta, 0400-784570, tuure.savolainen(at)rautalampi.fi

Käsittelyvaiheet:

Kaavoitusjaosto 5.9.2011.
Ympäristölautakunta 27.10.2011.
Luonnos nähtävillä 4.11.-5.12.2011
Ehdotus nähtävillä 26.7.-27.8.2012
Kunnanhallitus 5.11.2012 §293
Kunnanvaltuusto 20.11.2012 §70

Päättymispäivämäärä: 20.11.2012

Hyväksyjä: Kunnanvaltuusto

Liitteet:

« Kaavat