Pohjois-Konneveden rantaosayleiskaavan muutos tilan Kallioniemi RN:o 5:79 osalta. Hyväksytty kunnanvaltuustossa 24.4.2018.

Kategoria: Valmis

Rantaosayleiskaavan muutos koskee Rautalammin kunnan Rautalammin kylän tilaa 686-408-5-79 Kallioniemi. Kaava-alue sijaitsee Rautalammin kunnan luodeosassa noin 20 km Rautalammin keskustasta, Pohjois-Konneveden järven rannalla.

Rantaosayleiskaavamuutoksen laatiminen on lähtenyt vireille maanomistajan aloitteesta. Rantaosayleiskaavamuutoksen tavoitteena on muuttaa rakennus-paikan käyttötarkoitusta AM-alueeksi (maatilantalouskeskusten alue). Tarkoituksena on alueen jatkokehittäminen mm. perinnerakentamisen sekä kotimuseotyyppisen toiminnan laajentaminen alueella. Alueella säilytetään myös maa- ja metsätalouden koneet ja kalustot, koska tilalta johdetaan maa- ja metsätalouden harjoittamista.

Aloituspäivämäärä: 19.6.2017

Yhteyshenkilöt:

YHTEYSTIEDOT
Rautalammin kunnassa asiaa hoitaa:
Rautalammin kunta, Tekninen toimi
Kuopiontie 11, 77700 Rautalampi
Antti Tuppura, tekninen johtaja
puh. 040 358 7787, e-mail: antti.tuppura@rautalampi.fi
Kaavan laatijana toimii:
FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy
Timo Leskinen
PL 1199 (Microkatu 1), 70211 KUOPIO
puh. 040 508 9680, e-mail: timo.leskinen@fcg.fi

Käsittelyvaiheet:

Luonnos ollut nähtävillä 27.6. – 26.7.2017

Ehdostus nähtävillä 26.9. – 25.10.2017

Hyväksyminen kunnanhallitus 16.4.2018 § 89

Hyväksyminen kunnanvaltuusto 24.4.2018  § 31

Hyväksyjä: Kunnavaltuusto 24.4.2018 § 31

Liitteet:

« Kaavat