Hännilä tilan ranta-asemakaava. Hyväksytty kunnanvaltuustossa 29.3.16 § 15

Kategoria: Valmis

Hännilän ranta-asemakaava koskee Myhinjärven länsirannalla sijaitsevaa Hännilän tilaa 1:65. Hännilä tilan kokonaispinta-ala on 6,340 ha ja kaavalla tilalle muodostuu rakennusoikeutta kaikkiaan 1200 k-m². Alue varataan matkailua, hoivapalveluja ja majoitusta palvelevan rakentamisen tarpeeseen.

Aloituspäivämäärä: 3.12.2014

Yhteyshenkilöt:

Kaavoitusinsinööri Jorma Harju,puh. 044 5963 111, jorma.harju(at)kaavaharju
tekninen johtaja Tuure Savolainen, puh. 0400 784 570, tuure.savolainen(at)rautalampi.fi

Käsittelyvaiheet:

Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu 3.12.2014
Luonnos ollut nähtävillä 9.6. – 24.7.2015
Ehdotus nähtävillä 26.10. – 24.11.2015
Hyväksytty kunnanvaltuustossa 29.3.2015 

Päättymispäivämäärä: 29.3.2016

Hyväksyjä: Kunnanvaltuusto

Liitteet:

« Kaavat