Rautalampilainen yhdistys tai seura: hae toiminta-avustusta helmikuussa 2024

Rautalammin kunta voi myöntää toiminta-avustuksia rautalampilaisille yhdistyksille ja seuroille. Toiminta-avustus voi olla joko yleisavustusta tai kohdeavustusta. Yleisavustus on tarkoitettu yhdistyksen yleiskustannusten kattamiseen ja kohdeavustus on tarkoitettu tapahtuman järjestämisen tai hankinnan kustannusten kattamiseen.

Yleisavustus on tarkoitettu seuran/yhdistyksen yleisen toiminnan pyörittämiseen. Yleisavustusta voivat saada ne rautalampilaiset seurat tai yhdistykset, jotka järjestävät säännöllistä ohjattua toimintaa alle 18-vuotiaille ja/tai yli 65-vuotiaille kuntalaisille. Yleisavustus maksetaan suoraan avustuspäätöksen jälkeen. Yleisavustusta EI myönnetä hallinnollisiin kuluihin, kilpatoimintaan ja palkkakuluihin.

Kohdeavustus on tarkoitettu joko
A) yleishyödyllisen laite- tai välinehankinnan tekemiseen TAI
B) tapahtuman järjestämisen tukemiseen (ei palkka- tai hallinnollisiin kuluihin pl. esiintymispalkkiot).

Haettu kohdeavustus voi olla enintään 50 %  kohteen kustannusarviosta. On mahdollista, että myönnettävä avustus on pienempi kuin 50 % haetusta avustuksesta. Avustus maksetaan toteuman mukaan tositteita vastaan.

Avustusta voidaan myöntää hakijalle:

  1. jonka kotipaikka on Rautalammin kunnassa tai
  2. jonka säännöllinen toiminta sijoittuu Rautalammille ja jonka toiminta kohdistuu rautalampilaisten hyväksi tai
  3. avustusta voi saada myös ylikunnallinen yhdistys, mikäli yhteistyö on perusteltua ja toiminnan piirissä on merkittävästi rautalampilaisia
  4. nuorisoavustuksessa toimintaryhmästä 2/3 oltava nuoria eli enintään 29-vuotiaita.

Avustettava toiminta

Avustusta saavan yhdistyksen toiminnan tulee tukea Rautalammin kunnan palvelurakennetta, toiminta-ajatusta ja kuntastrategiaa. Avustusten tulee tukea ja edistää kyseisen osaston toiminta-ajatusta ja tavoitteita. Avustuksen määrää harkittaessa otetaan huomioon yhdistyksen / järjestön toimintaan aktiivisesti osallistuvien jäsenten määrä, toiminnan laajuus ja monipuolisuus. Yleisavustusta myönnetään yhdistyksen sääntöjen mukaiseen perustoimintaan.

Avustuksia ei myönnetä edelleen muille yhteisöille tai yksityisille henkilöille jaettavaksi.

Lue lisää ja lataa tarkemmat ohjeet : Vapaa-ajan toiminta-avustukset: hae helmikuussa! – Rautalampi.fi

Voit hakea avustusta alla olevan linkin kautta. Hakemusta ei voi tallentaa keskeneräisenä, joten kerää hakemukseen liittyvät tiedot sekä pdf-muotoiset liitteet ennen hakemisen aloittamista. Täytä hakemus HUOLELLISESTI. Sähköinen hakulomake allekirjoitetaan lopuksi tunnistautumalla verkkopankkitunnuksin. 

https://www.vismasignforms.com/form/944efe13-fa60-4618-ad7c-aae30e1aae1f

Lisätietoja vapaa-aikasihteeri Inna Kääriäinen p. 040 576 5952, inna.kaariainen@rautalampi.fi ja kulttuuri- ja viestintäkoordinaattori Tiina Laitinen p. 050 3396954, tiina.laitinen@rautalampi.fi

Lue lisää:

« Uutishuone