POHJOISSAVOLAINEN KOTISEUTUTOIMINTAA HARJOITTAVA YHTEISÖ, HAE KOTISEUTUAVUSTUSTA 1.1.-31.3.2024

Nyt on mahdollista hakea tukea kotiseututoimintaan Pohjois-Savon kotiseutuyhdistykseltä. Se on vuonna 2003 perustettu maakunnallinen keskusjärjestö pohjois-savolaisen kulttuurin edistämiseksi ja se toimii Suomen Kotiseutuliiton aluejärjestönä Pohjois-Savossa.  

Avustusten myöntäminen perustuu Olvi-Säätiön tukeen

Avustuksen saajan tulee olla pohjoissavolainen kotiseututoimintaa harjoittava rekisteröitynyt yhteisö, jonka toiminnassa vapaaehtoistyöllä on keskeinen osuus. Avustuksesta päätettäessä kiinnitetään huomiota hankkeen vaikuttavuuteen ja laajuuteen. Avustuksen myöntämisessä otetaan huomioon hakijan muilta tahoilta saama tai hakema rahoitus. Avustusta ei myönnetä yksityishenkilöille tai julkisyhteisöille. Avustusta ei myönnetä rakentamiseen tai tilojen kunnostamiseen. Hakuaika 1.1. – 31.3.2024.

Liity jäseneksi

Jäsenyhdistykset voivat hakea myös yleis- ja erityisavustuksia. Pohjois-Savon kotiseutuyhdistysten liiton jäsenyys edellyttää myös jäsenyyttä Suomen KotiseutuliitossaJäsenmaksu määräytyy yhteisön jäsenmäärän mukaan, mutta se kannattaa:

  • Samalla jäsenmaksulla Suomen Kotiseutuliiton että Pohjois-Savon kotiseutuyhdistysten liiton jäsenyys
  • Ajankohtaista tietoa kotiseututyöstä
  • Mahdollisuus olla mukana vaikuttamassa alueemme kotiseututyöhön
  • Mahdollisuus hakea jäsenyhdistyksille kohdennettua yleis- tai erityisavustusta Pohjois-Savon kotiseutuyhdistysten liitolta.  lisätietoja avustuksista ja Olvi-säätiön tuen periaatteista

Tänä vuonna erityisesti tuettavia teemoja ovat:

1. Paikallismuseopäivän vietto

Maakunnallista paikallismuseopäivää vietetään juhannuksen jälkeisenä lauantaina. Tapahtuma voidaan järjestää myös muuna yhdistyksen toimintaan sopivana päivänä. Paikallismuseopäivällä halutaan lisätä paikallismuseoidemme tunnettavuutta, tuoda esille niiden kiinnostavia näyttelyitä ja tapahtumia sekä päivän myötä innostaa paikallismuseoihin uusia toimijoita ja kävijöitä. Vuonna 2024 tuetaan liiton juhlavuoden merkeissä paikallisten esiintyjien esiinmarssia mm. pelimanniryhmiä kansanmusiikkiesityksineen.

2. Tapahtumat liittyen ”Paekallista pöhinätä kyliin ja taajamiin”-teemaan sekä Euroopan kulttuuriympäristöpäivien 2024 ”Reitit ja risteykset, väylät ja verkostot” -teemaan

Tapahtuma-avustuksin haluamme:

  • innostaa ja avustaa kotiseututyötä tekeviä yhteisöjä erilaisten matalan kynnyksen tapahtumen järjestämiseen ja monenlaisin kotiseutuun liittyvin teemoin
  • lisätä yhteisöllisyyttä ja osallisuutta
  •  aktivoida sukupolvia ja perheitä yhdistävien tapahtumien järjestämiseen
  • tarjota esiintymismahdollisuuksia paikallisille kulttuuritoimijoille.

Paikallismuseopäivän viettoon ja pienimuotoisiin tapahtumiin jaettavien avustusten suuruus on pääsääntöisesti enintään 500 eur/tapahtuma. Avustusta voi hakea useampaa tapahtumaa varten, mutta samaan tapahtumaan avustusta myönnetään vain yhdelle hakijalle. Yhdistyksen kaikkia tapahtumia ei kuitenkaan voida tukea.

Lopuksi vielä kotiseutuliiton jäsenohjeet

Lisätään yhdessä yhteisöllisyyttä, osallisuutta ja vähennetään yksinäisyyttä, sekä tarjotaan esiintymismahdollisuuksia myös paikallisille kulttuuritoimijoille. Vauhdikasta kulttuurivuotta 2024!

« Uutishuone