Koulujen ja päivähoidon toiminta koronavirusepidemian aikana

Rautalammilla kunnan palveluissa priorisoidaan lakisääteiset ja toiminnan kannalta olennaiset toiminnot. Koulutyö, päivähoito ja esiopetus toimivat olosuhteet huomioiden normaalisti.

Koulun ja päivähoidon ohjeet

Osa koulujen oppilaista, opiskelijoista ja henkilöstöstä sekä päivähoidon lapsista ja henkilökunnasta saattaa joutua jäämään kotiin koronaviruksen, flunssan tai muiden syiden takia, ja se tarkoittaa enemmän erityisjärjestelyitä arjessa. Erityisjärjestelyt voivat tarkoittaa opiskelua monella eri tavalla, kuten esimerkiksi tehtävien antoa kotiin, etäopetusta, itsenäistä työskentelyä tai digimateriaalien käyttöä.

Opettajat keskustelevat oppilaiden ja opiskelijoiden kanssa mahdollisen monimuoto-opetuksen toteuttamistavoista ja varmistavat, että oppijoilla on tiedossa, miten he voivat opiskella myös kotona. Järjestelyt voivat olla hyvin erilaisia eri-ikäisillä oppijoilla ja eri oppiaineissa. Opettajat tiedottavat monimuoto-opetuksen toteuttamisesta myös huoltajia.

Varotoimenpiteitä koronaviruksen leviämisen estämiseksi:

  • Perjantaina 13.3.2020 kouluissa annettiin kehotus kuljettaa oppikirjat ja muut tarvittavat koulutarvikkeet päivittäin kotiin. Tässä on kyse varotoimenpiteestä ja varautumisesta tilanteeseen, jossa opiskelu tapahtuu mahdollisesti kotona.
  • Jo aiemmin peruttiin kaikki koulujen toimintaan liittyvät oppilaiden/opiskelijoiden sekä opetushenkilöstön ulkomaille suuntautuvat matkat, luokkaretket ja leirikoulut. Peruminen koskee nyt myös kotimaahan suuntautuvia vastaavia matkoja, retkiä ja leirikouluja. Emme myöskään ota kansainvälisiä tai kotimaisia ryhmävierailuja kouluille ja yksittäisten vieraiden kohdalla käytetään suurta harkintaa.
  • Kaikki koko koulun kokoontumiset sekä suuremmat yhteistilaisuudet järjestetään pienemmissä ryhmissä tai niistä luovutaan kokonaan.
  • Jos lapsi/nuori on oireeton, voi hän osallistua opetukseen/päivähoitoon normaalisti.
  • Jos lapsi/nuori sairastaa, tulee hänellä olla yksi oireeton päivä ennen kouluun/päivähoitoon palaamista.
  • Jos lapsi/nuori palaa ulkomailta Suomeen, on hän karanteenissa 14 vuorokautta palaamisen jälkeen ennen palaamista kouluun/päivähoitoon.
    • Karanteeniin jäävän lapsen/nuoren huoltajan tulee sopia oman työnantajan kanssa menettelystä, mikäli lasta/nuorta on hoidettava karanteenin aikana kotona.
  • Riskiryhmiin kuuluvat ihmiset voivat mennä töihin ja kouluun normaalisti, koska oireilevia ja sairaita on pyydetty pysymään kotona.

Edellä olevat varotoimenpiteet ovat voimassa loppulukukauden ajan eli 31.5.2020 saakka

Lasten ja nuorten poissaolot koulusta ja päivähoidosta

Huoltajia suositellaan erityistä harkintaa lasten ja nuorten kohdalla, jos lapsi tai nuori on lähiaikoina ollut ulkomailla tai tuntee vähänkin flunssan oireita. On vaikeaa erottaa koronaviruksen ja normaalin flunssan oireita toisistaan, ja tästä johtuen kotiin tulee jäädä hyvin matalalla kynnyksellä, jos minkäänlaisia oireita ilmenee.

Huoltaja voi hakea luvasta poissaoloa koulusta lapselle/nuorelle, jos hän ei halua, että tämä tulee kouluun. Yli 3 päivän luvan myöntää rehtori. Opetusjärjestelyt suunnitellaan yhdessä opettajan ja koulun kanssa. Kouluun palattuaan oppilailla ja opiskelijoilla on mahdollisuus saada tarvittaessa tukiopetusta. Poissaolon aikana mahdollisesti olevista kokeista arvioinneista keskustellaan opettajan kanssa.

Olemme hyvin poikkeuksellisessa tilanteessa. Epävarmuus ja sairastumiseen mahdollisesti liittyvät pelot aiheuttavat huolta myös lapsissa ja nuorissa. Lasten ja nuorten kanssa on hyvä keskustella asiasta kotona rauhoittavaan sävyyn ja auttaa heitä keskittymään koulutyöhön luottavaisin mielin. Tilanteet voivat muuttua hyvinkin nopeasti ja tiedotamme koronaviruksen vaikutuksista koulutyöhön välittömästi lisää, kun uutta tietoa ilmenee.

« Uutishuone