Ympäristölautakunnan kokouspöytäkirja 16.2.2015

Osasto: Ympäristölautakunta

Kokouspäivä: 16.2.2015

Esityslista:

  • Ympäristölautakunnan kokousajasta ja koolle kutsumisesta
  • Pöytäkirjojen nähtävillä pitäminen
  • Teknisen johtajan ja rakennustarkastajan vastaanottoajat vuonna 2015
  • Ympäristölautakunnan tositteiden hyväksyjät
  • Lausunnon antaminen poikkeamishakemuksesta, joka koskee Toholahden kylässä sijaitsevaa Huuhtmäki – tilaa RN:o 1:30
  • Päätöksen antaminen luvattoman rakennuksen purkamisesta Rautalammin kylässä sijaitsevalla Vilosensaari-tilalla, RN:o 15:32
  • Kiinteistön 686-411-6-433, Sahala kuuleminen, rakennusrekisterissä merkityn käyttötarkoituksen vastainen käyttö
  • Päätöksen antaminen poikkeamishakemuksesta, joka koskee Hanhitaipaleen kylässä sijaitsevaa Sillankorva-tilaa RN:o 2:123
  • Lausunto Loukkulammen vedenpinnan nostamisesta
  • Tiedoksiannot

Lataa pöytäkirja

« Pöytäkirjat